tisdag 22 oktober 2013

Svar på Erik HörstadiusEgentligen var det meningen att detta blogginlägg skulle handla om hur svenska staten och kommunerna vänder ut och in på rättighetslagar i sin iver att spara pengar. Men så fick man i går eftermiddag upp länkar på Facebook om en artikel från affärsvärlden där en viss Erik Hörstadius går till generalangrepp mot assistansreformen och de som är beviljade assistans. Av alla kritiska inlägg man läst är den här definitivt det värsta. T.ex. Gunnar Wetterberg svartmålade inte en hel grupp som potentiellt kriminella Följande svar kommer jag att maila till honom:Jag är beviljad personlig assistans sedan 1994 och rullstolsburen sedan födseln, mina funktionsnedsättningar är livslånga men tack vare assistansreformen kan jag leva ett eget liv. För mig och många tusen i samma livssituation är reformen skillnaden mellan att kunna bo i egen bostad istället för föräldrahemmet eller på i gruppboende.


Jag förnekar inte att det finns kriminalitet i assistansbranschen och att den är betydligt större än vad vi i brukarrörelsen länge ville acceptera. Likväl är det så att en stor, stor majoritet av brukarna och assistansanordnarna inte har någonting att dölja. Vad du gör är att svartmåla en hel grupp människor som behöver mycket hjälp inklusive de anhöriga och alla seriösa anordnare. I en s.k. rättsstat ska alla betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. I din värld stämplas ca 20 000 personer + anhöriga som potentiellt kriminella fuskare och bedragare.


Tvärtemot vad du försöker göra gällande är vi (bortsett från en liten grupp kriminella) inga snyltare som försöker lura skattebetalarna på mycket stora summor pengar. Allt vi begär är att med stöd av samhället kunna leva som ej handikappade personer - att kunna bo själva, studera, bilda familj och allmänt odla våra intressen. Det är rättigheter som står inskrivna i FN-s handikappkonvention som Sverige ratificerat (jag tvivlar på att du känner till den).  I kap 19 står följande:


Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement;

(b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;

(c) Community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs.


Enligt FN har vi alltså rätt at bor var vi vill, vi kan inte tvingas in i boendeformer mot vår vilja och vi har rätt att få assistans för att undanröja utanförskap och isolering. Assistansreformen är ett medel för att undvika detta.


Hela artikeln genomsyras av en förfärande brist på kunskap om:
·       Livsvillkoren för vi som har stora funktionsnedsättningar och de anhöriga.
·       Vad personlig assistans handlar om och vad den betyder för oss


Den personliga integriteten?  Erik, jag själv och alla andra som är beviljade personlig assistans har fått tumma en hel del på vår personliga integritet. Staten har via Försäkringskassan  i detalj kartlagt mitt och andra assistansberättigas vardagsliv 24 timmar per dygn - året om. Vi får svara på förödmjukande frågor som de flesta troligen skulle vägra svara på därför att det är grova intrång i den personliga integriteten. Fast jag antar att i din värld är alla medel tillåtna för att koma åt kriminaliteten, eller?


Så har vi kostnaden. Det är sant att bruttokostnaden ökat rejält sedan reformen sjösattes (den var emellertid knappt 26 miljarder kr 2012, inte långt över 30 miljarder som du hävdar). Statens nettokostnad, den VERKLIGA kostnaden för stat och kommun är dock mycket lägre, kanske 13-14 miljarder kr 2012 då en stor del går tillbaka till staten i olika skatter. Till det tillkommer t.ex. att vårdkostnaden för vår grupp sjunkit och att reformen sysselsätter ca 80 000 människor. Assistansreformen har alltså en mycket positiv effekt på sysselsättningen och alla kostnader som arbetslösheten medför. Räknar med kostnaden för att göra  80  000assistenter arbetslösa går staten plus på reformen.
 

Avslutningsvis. För ungefär ett år sedan lanserade jag ett antal punkter för några journalister hur man skulle få bukt med en kriminalitet som är avskyvärd. Det inkluderade
·       Omfattande samarbete mellan polis, Försäkringskassan, Skatteverket och Socialstyrelsen (numer (IVO)
·       Krav på att alla anordnare har kollektivavtal + en auktoriserad revisor
·       Endast specialistläkare skulle få utföra giltiga intyg
·       Koll om den som vill starta ett assistansbolag finns i straffregistret. Vid allvarligare förseelser i straffregistret - inget tillstånd.Thomas Juneborg
Beviljad personlig assistans och aktiv i handikapprörelsen

 

 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar