onsdag 23 november 2016

Det går inte att bryta utvecklingen i antalet beviljade assistanstimmar utan generella försämringar

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Exakt så står det i början på regeringens  numer ökända regleringsbrev till Försäkringskassan. Det är en direkt uppmaning/order till ansvarig myndighet att det genomsnittliga antalet timmar inte får öka mer. Regeringen påstår att det inte alls handlar om försämringar, bara att antalet beviljade timmar  i genomsnitt ska plana ut. Det är dumheter och här ska jag förklara varför det är omöjligt att bryta "utvecklingen med antalet beviljade timmar" utan  att stora generella försämringar följer.


Åsa Regnér hävdar gång på gång att "alla som behöver assistans ska få det". När hon får frågor på att konkretisera vilka hon avser har rätt till assistans respektive inte rätt tiger hon som muren. Det har vi i VIMPA personliga erfarenheter av. Vi har nämligen skrivit debattartiklar där vi bett att få svar på detta och som  hos alla andra som försökt har inte fått något svar.

Men okej, vi antar att Åsa Regnér är ärlig när hon säger att de som behöver personlig assistans ska absolut få det. Då får man utgå från att Åsa Regnér anser att personer som bland annat Selma och Cimon som nekats assistans ska få det. Eftersom deras och många, dem många fler har mycket omfattande  hjälpbehov betyder det att F.K  måstebevilja ett stort antal timmar - annars täcker inte hjälpen de faktiska behoven, förmodligen en bra bit över det nuvarande genomsnittet på 127 timmar/vecka och person. Då måste vi återvända till vad det faktiskt står i regleringsbrevet:


Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

När Selma och andra med mycket omfattande hjälpbehov nekades assistans innebar detta en kortsiktig besparing för svenska staten eftersom berörda personer fick nödvändig hjälp. Om Selma och andra med motsvarande behov får all nödvändig hjälp måste andra få mindre hjälp, annars bryts inte "utvecklingen av antalet beviljade timmar i genomsnitt.

När regeringen påstår att regleringsbrevet inte leder till försämringar är det således struntprat. Om de med de allra största behoven ska få nödvändig hjälp måste andra få det sämre, hur mycket regeringen än försöker vrida och vända på det är det inget som trion Stefan Löfvén - Magdalena Andersson-Åsa Regnér kan prata bort.

 FK ska förverkliga direktivet från regeringen blir den oundvikliga slutsatsen att många kommer få det sämre = nedskärning i antalet beviljade timar - antingen reduktion eller att assistansen dras in helt. Från vår sida måste vi konsekvent pressa regeringen på svar hur de har de har tänkt att lösa den omöjliga ekvationen med att ge hjälp till de med störst behov och bryta utvecklingen med antalet beviljade timmar utan att ett mycket stort antal personer får det sämre...
*  Försäkringskassan har nu rivit upp beslutet som berövade assistansen för kvinnan som så oerhört tragiskt avled ensam på en handikapptoalett i Malmö. Min första spontana reaktion - så dags nu när personen ifråga varit död i  en över en månad. 

Försäkringskassan förklarar nu beslutet med en "felräkning" av handläggaren som varit "svår att hitta". Hur svårt kan det vara att hitta en felräkning? Min andra tanke är att förklaringen med felräkningen är bara en desperat åtgärd för att försöka få bort uppmärksamheten från ansvarsfrågan. Det är verkligen väldigt svårt för mig och förstå hur en enskild felräkning som "är svår att hitta" kan leda till så olika resultat. Tänk också på att handläggningstiden var ett helt år mot normala 3-4 månader.

Och så slutligen  var finns ansvarsutkrävandet? Här har vi en person som med åtminstone 99,9 % säkerhet fortfarande hade lev om hon haft assistans vid det ödesdigra toalettbesöket. Personer måste ställas till svars och då menar jag självfallet inte bara fotsoldaten som får göra "skitgörat",  i det här fallet den enskilda handläggaren. Ansvar måste utkrävas på mycket högre nivå. Är det så illa att ett par personer till måste avlida innan någon få stå till svars?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar