måndag 7 november 2016

Ansvarsfördelningen i "de fyras gäng"

"De fyras gäng" var ursprungligen en beteckning på en kvartett mycket radikala kommunister med Mao Zedongs änka Jiang Qing som centralfigur. Efter Mao Zedongs död 1976 hamnade gruppen i onåd och dömdes till livstids fängelse. Numer används beteckningen på de fyras gäng emellanåt för att beteckna en grupp på fyra personer innehar mycket makt och som ofta men inte alltid  missbrukas på olika sätt.


Kvartetten Stefan Löfvén-Magdalena Andersson- Åsa Regnér-Ann-Marie Begler ägnar sig  till skillnad från den kinesiska originalversionen inte åt massmord på miljontals människor men den här regeringen kan aldrig komma ifrån att den för den mest fientliga politiken mot funkisar sedan LSS blev en rättighetslag. Hitills har denna politik indirekt lett till en människas död och att hundratals personers liv (tusentals när man räknar med anhöriga) slagits i spillror. Här ska jag gå igenom hur ansvarsfördelningen fördelas mellan "vår version av de fyras gäng".

Som jag skrivit innan är jag övertygad om att finansminister Magdalena Andersson är den drivande kraften. Finansministern har i alla regeringar mycket makt, i praktiken tvåa i rang i regeringen efter statsministern. Det började med de obehagliga flyktingar mot assistans utspelen (som finansministern aldrig bett om ursäkt för). Vidare direktiven till Försäkringskassan, LSS utredningen mm. De ursprungliga instruktionerna till dessa kan bara ha kommit från finansdepartementet. Magdalena Andersson har därmed ett mycket stort ansvar och är för mig upphovspersonen till en helt förödande politik.

Åsa Regnér är ansvarig minister och har således ett stort ansvar med men jag lägger betydligt större skuld på Maggan än på Åsa Regnér. Visst, Åsa ljuger vilt men är ändå till stor del bakbunden av en cynisk och känslokall finansminister som bara ser assistansen som en irriterande budgetpost som stjäl resurser från andra områden. En verkställare av något som bestämts högre upp. Samtidigt får vi tyvärr konstatera att Åsa Regnér inte ser några problem med den cyniska politiken. Tvärtom försvarar hon den med en dåres envishet. Vad gör man inte för att få sitta i regeringen?

Ann-Marie Begler är i egenskap av generaldirektör för Försäkringskassan den högst ansvarige myndighetspersonen. Försäkringskassan må ha mycket makt men är ändå underställd regeringen. Ann-Marie Begler kommer därmed sist på min lista. Hennes roll är att verkställa det som Magdalena Andersson efterfrågar/begär, som Åsa Regnér omvandlar till faktisk politik. D v s kostnaden ska ner! Själv hade jag mått riktigt dåligt om jag hade fått i uppgift att försämra för en grupp behöver mycket hjälp från samhället. Några sådana samvetskval har knappast Försäkringskassans generaldirektör. Tvärtom har Ann-Marie Begler tagit sig an uppgiften med mycket stor energi.

Sist men inte minst  har vi ledaren, "bossen i gänget" och i det här fallet är det givetvis statsministern själv Stefan Löfvén. Regeringsformen är tydlig, statsministern utser själv sina ministrar och är ytterst ansvarig för regeringens politik. Det betyder också att Stefan Löfvén och ingen annan har det yttersta ansvaret för den politik som förs. Stefan Löfvén skulle, om han verkligen ville kunna sätta stopp för alla tokigheter som dirigeras från finansdepartementet men visar inga tecken på att vilja göra det. Tvärtom har han i riksdagen upprepat det lögnaktiga mantrat att "regeringen värnar den personliga assistansen" och satt upp en "fuskdelegation". Därmed har Stefan Löfvén köpt bilden av att assistansbranschen är genomsyrad av fusk och kriminalitet och gett bränsle till en ökad funkofobi i landet.

Hitills har Stefan Löfvén undkommit kritik i ännu större utsträckning än Magdalena Andersson. Jag hoppas verkligen det blir ändring på det nu när funkisrörelsen kraftsamlar för att möta det största hot vår rätt till självbestämmande sett efter att LSS trädde i kraft 1994.


Min "rankinglista" över ansvarsfördelningen i denna kvartett blir således
1.     Stefan Löfvén
2.     Magdalena Andersson
3.     Åsa Regnér
4.     Ann-Marie BeglerI Länken nedan kan ni läsa mer information om de manifestationer som planeras runt om i landet 3 december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar