måndag 28 november 2016

Brev till Försäkringskassas generaldirektör Ann-Marie Begler
Till generaldirektör Ann-Marie Begler
 
Jag heter Thomas Juneborg och är talesperson för föreningen VIMPA - Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings län. Jag har en hel del kritiska synpunkter till en debattartikel som du för några veckor sedan skrev ihop med Adriana Lender och som publicerades i DN 5 september.

Fokuset i debattartikeln låg helt låg på att kostnaden för personlig assistans ökar alldeles för snabbt och att det finns en mycket omfattande kriminalitet . Det är visserligen sant att bruttokostnaden för personlig assistans stigit rejält sedan reformen infördes 1994 men vi vänder oss bestämt mot att kostnaden skenar. Visst finns det, som i andra socialförsäkringar kriminalitet och oegentligheter. Jag är mycket kritisk till framförallt följande saker.

* Enligt Försäkringskassans egna uppgifter kunde ni i Operation Fjord spåra ungefär 60 miljoner kr till kriminell verksamhet under flera års tid. Det är bara en bråkdel av de summor som nämns i Billumutredningen från 2012. Likväl hävdar ni ännu en gång att flera miljarder kr av assistansersättningen varje år går till kriminalitet och fusk. Vad har ni för bevis för detta? Flera forskare, bland annat historikern Mattias Näsman och statsvetaren Niklas Altermark säger att forskningsläget är alldeles för bristfälligt för att hänvisa till Billumrapporten som fakta. En utredning som dessutom är starkt ifrågasatt. Att generaldirektören för Försäkringskassan gör detta ännu en gång är upprörande.
*Mörkertal vad gäller kriminalitet? Självklart finns det ett visst mörkertal men det gör det i alla socialförsäkringar och hur stort är detta mörkertal?  Ni har inte presenterat någon fakta överhuvudtaget att  mörkertalet ens är i närheten av de belopp som Billum nämner. Att sedan jämföra  den kriminalitet som inte upptäcks i assistansbranschen med fortförningar som förblir oupptäckta är direkt oseriöst.

* Ni nämner ett antal gånger att det pågår ett "överutnyttjande" utan att förklara vad detta s.k. "överutnyttjande" består av. Liksom regeringen anklagar ni privata anordnare som av rent egenintresse via sina jurister medvetet driver upp antalet beviljade timmar. Assistansersättningen inte är tänkt att betala jurister men det är faktiskt i slutändan inte juristerna som beviljar timmar - det gör faktiskt Försäkringskassan själva.

Ni skriver också följande:

"Manipulationerna och brottsligheten tyder på stora problem i försäkringens konstruktion. Tvärtemot vad som sägs från flera debattörer är detta inte ett randfenomen, utan visar upp ett spektrum från medvetet överutnyttjande till allvarliga bedrägerier mot brukare och staten.

Formuleringen är anmärkningsvärd där ni starkt antyder starkt att kriminaliteten är mycket utbredd om därmed misstänkliggör ni en hel bransch som sysselsätter minst 80 000 personer.

* Ni uttrycker er också  nonchalant mot de personer som förlorar sin assistansersättningen. För dessa personer handlar det inte om en "krisartad situation", det är mycket allvarligare än så. Ni verkar sakna förståelse av det faktiskt innebär att förlora sin assistans, nämligen möjligheten att leva ett eget liv - att kunna bo kvar i sitt eget hem, jobba, studera, bilda familj, spontant  träffa vänner etcetera.'

*Ambitionen att föra en dialog med brukarrörelsen stödjer vi men en sådan dialog bygger på förtroende. Som läget är nu kan vi i VIMPA inte känna förtroende för en myndighetschef som ännu en gång utmålar vår fantastiska assistansreform som en skattefinansierad verksamhet där kriminaliteten härjar vilt och att många personer beviljas för mycket hjälp - utan att presentera ett enda bevis på att fallet är så.


Thomas Juneborg - talesperson VIMPA

 
Svar från Försäkringskassan


 


Hej, 
 
Försäkringskassan har mottagit ditt brev med synpunkter på debattartikel i dagens Nyheter. Anne-Marie Begler har bett mig att besvara brevet.
Du skriver att du har en del kritiska synpunkter på den debattartikel som Försäkringskassan har skrivit och som publicerats i Dagens Nyheter och som handlar om Assistansersättningen.

Som Anne-Marie Begler och Adriana Lender inleder sin debattartikel med är möjligheten att ge personlig assistans till personer med funktionsnedsättning ett stort och viktigt samhällsåtagande. I dagsläget skrivs det mycket om assistansersättningen som säkerligen upplevs som oroande för den som behöver sin assistans för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det som debattartikeln ville peka på var att Försäkringskassan inte delar bilden av att det är kris eftersom det beviljas fler timmar än tidigare. Vi tycker precis som du att det onödigt och fel att skriverierna leder till oro. Det som artikeln tar upp kring bedrägerier handlar om brottslighet som tyvärr har uppdagats i en rad fall. Det ska inte förekomma och Försäkringskassan gör stora ansträngningar för att bekämpa brottsligheten. 

Det är vårt sätt att värna försäkringen och rättigheterna för den enskilde som har behov av det stöd och den frihet som assistansersättningen innebär. Jag vill starkt poängtera att Försäkringskassan på inget sätt anser att de som ansöker om assistans är manipulativa eller medvetet vill utnyttja systemet. Medvetet överutnyttjande och bedrägerier ska inte förekomma och jag tror att det är viktigt för oss alla att ta avstånd från det och starkt poängtera att det inte passar i det samhälle som vi vill ha och än mindre att den som har assistansersättning ska känna sig ifrågasatt.  

Medvetet överutnyttjande är bedrägligt och med det avses att någon medvetet överdriver ett behov. Det har tyvärr visat sig i en rad fall och att bekämpa ren brottslighet innebär inte att misstänkliggöra en hel bransch och vi hoppas att vi tillsammans med företrädare brukarna och för assistansbranschen kan värna försäkringen på såväl samhällsnivå som för den enskilde precis som artikelförfattarna skriver.
 

Vänliga hälsningar

Monica Svanholm
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar