tisdag 23 september 2014

Vilken utbildning behöver personliga assistenter?

Under lång tid har det pågått en debatt om vilken utbildning en personlig assistent behöver där det något förenklat finns två läger:

*Den första anser att formell kompetens i form av bevis på at man genomgått olika utbildningar är mycket viktig. Ett av skälen som anges är att det är nödvändigt för att höja statusen på yrket.

* Den andra gruppen menar att personlig lämplighet är det allra viktigaste.


Hur man ser på detta menar jag är nära förknippat med vilken syn man har på yrket personlig assistent. Är det ett vårdyrke som vilket som helst i vård/omsorgssektorn eller ett serviceyrke där assistentens viktigaste uppgift är att hjälpa brukaren i sitt vardagsliv, att leva det liv man själv önskar? Vi med personlig assistans har en mängd olika diagnoser och även om det i många fall kan finnas inslag om vård (gäller t.ex mig själv) är det primärt inte ett vårdyrke. Eftersom vi har så många olika diagnoser finns det emmertid undantag från "huvudregeln där det krävs mer formell kompetens.

Rätten att själv välja sina assistenter är central i LSS och skulle man börja ställa mängder med olika krav på assistenternas utbildning skulle det innebära stora begräsningar i valfriheten att själv välja vem man vill anställa. Det finna givetvis en viktig poäng i att man ska höja statusen på yrket men då räcker de inte med att ha olika formella utbildningar - man måste även höja lönerna markant. Och det visar makthavarna ingen som helst vilja att göra.

För egen del försäkrar jag - mina personliga assistenter kan ha hur mycket utbildning som helst men stämmer inte personkemin mellan oss är det kört, då passar inte personen i fråga ett dugg för att jobba his mig. Den "vård" som jag eventuellt kan behöva klarar vem som helst av att sköta bara man får information om vad som gäller. Kurser i lyftteknik, första hjälpen, LSS grunder mm sköter redan alla seriösa assistansanordnare. De flesta som har personlig assistent känner säkert likadant som jag.* Socialstyrelsen visar ändå allt större intresse för att styra upp vem som ska få jobba som personlig assistent. Detta gör man i något som kallas allmänna råd och då vill man ställa betydligt större krav på assistenternas kompetens. det ska förverkligas på följande sätt:

Man har tagit fram en lista som inkluderar:


kunskaper och förmågor motsvarande gymnasienivå i allt från kommunikation och kunskap om funktionsnedsättningar till kunskap om hur man kan ge stöd och hjälp till den enskilde i samband med personlig hygien, inklusive munvård.

Detta gäller dock enbart om brukaren inte själv utser sina personliga assistenter, då ställs betydligt lägre krav:

kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

• kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

• kunskap om regelverket enligt LSS, till exempel skyldigheten att medverka till god
kvalitet enligt 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL

• kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 6 § LSS

• förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar .

Samtidigt betonar Socialstyrelsen att rätten att själv välja assistenter är mycket viktig. Och då kan man verkligen fråga sig varför man överhuvudtaget presenterat råden? Det känns som en typisk pappersprodukt.


                 * Bengt Westerberg som i egenskap av socialminister                          drev igenom LSS lagen i riksdagen kommer också att                        delta i LSS festen  i Stockholm 18 oktober.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar