fredag 12 september 2014

Intervju med Jonas Franksson från STIL - Vi är besvikna på Socialdemokraternas svar

Jonas Franksson är en av de personer som drabbats hårt av Försäkringskassans hårdare bedömning. Han har fått sin personliga assistans kraftigt nedskuren vilket har mycket negativa konsekvenser för Jonas roll som pappa mm. Jonas är även styrelseledamot i STIL -Stiftarna av Independent living i Sverige och därmed en av funkisrörelsens ledande företrädare. Jag har träffat Jonas flera gånger.

Uttalandet i rubriken gjorde Jonas nyligen i en intervju med Assistanskoll. Assistanskoll har genomfört en stor enkätundersökning bland riksdagspartierna hur de ser på den personliga assistansen. Uttalandet i rubriken avser Socialdemokraternas svar på frågan om de vill ändra i LSS § 9a om de grundläggande behoven så att de inte delas upp i integritetsnära respektive ej integritetsnära hjälpbehov? Svaret från Socialdemokraterna var följande:


Nej, men vi är osäkra på hur vi ska agera för att försäkra oss om att rätten till assistens tillgodoses och inte styrs av juridiken.

Jonas Franksson anser att Socialdemokraterna därmed gör en helomvändning då man tidigare sagt sig jobba för en förändring. Jag har även själv hört Socialdemokraterna säga samma sak - i LSS20 seminariet i Almedalen sa man nämligen att man var helt emot det nuvarande system att beräkna hjälpbehovet.

Är det så att det råder oenighet inom S hur man vill ha det? Eller är det som Jonas Franksson tror, nämligen:

Han menar att finns en stark tendens hur partierna uttalar sig i frågor som rör LSS om de är i regeringsställning eller opposition, oppositionspartierna tenderar att vara mer positiva. Undantagen är Vänsterpartiet och Folkpartiet som, enligt Jonas Franksson knappast ändrat uppfattning så radikalt. Och jag är beredd att hålla med, nämnda partier är de partier som jag tycker visar det mest genuina intresset att värna LSS.

Vad betyder då detta för assistansreformen om det, som mycket tyder på blir en röd-grön seger? Socialdemokraternas svar här inger definitivt oro. Det kommer visserligen inte att bli en regering med enbart S ministrar men man kommer ändå att vara det i särklass största partiet, oavsett vilka koalitionspartierna blir. Med mycket stor sannolikhet kommer man att besätta den viktiga posten som Socialminister och därmed ha ett avgörande inflytande hur LSS tillämpas i framtiden.

De senaste veckorna har media också uppmärksammat flera fall med personer som fått tillvaron sönderslagen när mattan rycks undan.

41 årige Darek är förlamad från halsen och neråt efter en svår trafikolycka och har varit beviljad personlig assistans dygnet runt. Men antalet timmar som FK beviljar har skurits ner med 25 %. Minskningen innebär att det finns inga timmar beviljade för att täcka assistans för olika uteaktiviteter. Darek gillar t.ex. att gå på bio och har en son som spelar fotboll, neddragningen innebär att han i praktiken är fånge i sitt eget hem. Däremot har en orimlig börda nu lagts på hans 69 åriga mamma. Det var knappast det som var intentionerna med LSS...

Linda Skaby, 43 år har muskelsjukdomen MS och har haft personlig assistans i 15 år:

Jag kan inte laga mat, jag kan inte städa, jag kan inte tvätta, jag kan inte duscha själv, säger hon.
Tack vare sina assistenter har Linda Skaby kunnat leva ett relativt normalt liv, åka till stranden, 

Men Trelleborgs kommun bestämde i våras att Linda inte ska få någon personlig assistans alls, hon får nöja sig med hemtjänstbesök 3 gånger/dag. Linda berättar att hon knappt kommit utanför hemmet under hela sommaren. Dessutom innebär beslutet att hon inte längre tillhör någon av LSS tre personkretsar. Ett enda beslut har inneburit att hon inte får någon LSS insats överhuvudtaget  utan får nöja sig med vad som kallas "skäliga levnadsvillkor" i Socialtjänstlagen.


På söndag är det val, den svenska demokratins höjdpunkt där svenska folket ska bestämma vilka som ska företräda dem i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. I ett internationellt perspektiv är valdeltagandet i Sverige högt men det finns ändå en tendens med vikande intresse att ta sig till vallokalen eller förhandsrösta. Och det finns troligen flera orsaker till det men det ska vi inte gå in på här.

Själv tycker jag det är självklart att man ska rösta. Även om vi bara ser till våra hjärtefrågor finns det faktiskt skillnader mellan partierna hur mycket de, prioriterar LSS, tillgänglighet mm. Sverigedemokraterna ett parti som definitivt inte prioriterar vi funkisar kommer kanske 1/8 av väljarna att rösta på. Det spelar - trots minskade ideologiska skillnader mellan vänster och högerblocket roll vem man röstar på. Själv har jag förhandsröstat.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar