tisdag 16 september 2014

Det nya partiet Normaldemokraterna

Anders Westgerd är själv rullstolsburen och är partiledare för det nybildade partiet Normaldemokraterna.  I Ifa-s senaste nummer av Ifa informerar intervjuade man Anders.
Primärt är Normaldemokraterna ett parti som vill verka för att sätta press på de befintliga riksdagspartierna att verkligen ta frågan om rättigheter och livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar på allvar. I nuläget anser man att det är alldeles för mycket prat och på tok för lite verkstad - utvecklingen står stilla eller går även tillbaka. Följande frågor prioriterar man främst:

·       Tillgänglighet - rätten till det offentliga rummet

·       Självständighet - Rätten till personlig assistans


·       Delaktighet - Rätten till fördomsfritt bemötande


I sitt manifest skriver Normaldemokraterna bland annat:¨

Är det ett öppet och ickediskriminerande samhälle vi vill ha så får vi sluta sätta prislappar på allas lika värde.

Är det inkluderande att bedriva en politik där enskilda medborgare klumpas ihop till en grupp, som sedan ses som en belastning?

Normaldemokraterna handlar om att väcka allmänheten och våra politiker. Vi vill göra något åt vår situation genom att mobilisera en tillräckligt stor opinion. 

Normaldemokraterna är inget parti som vill positionera sig på den traditionella vänster-högerskalan:
- Vi är gränsöverskridande. Vi är inget missnöjesparti utan ett upplysningsparti berättar Anders.

Varför fick det nya partiet namnet Normaldemokraterna?

I sitt manifest skriver att om man applicerar definitionen "normal" i ordboken märker man snart att ingen är normal - alla är avvikande på något sätt. Det avvikande är helt enkelt det normala i samhället.

Vidare berättar Anders att våra frågor måste prioriteras på ett helt annat sätt än vad fallet är idag. Det handlar bland annat om att integrera våra frågor i alla politiska områden, sluta sätta prislappar på alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna ska följas så att alla kan förverkliga sig själva. Vi med funktionsnedsättningar ska inte diskrimineras och inte särbehandlas heller. Reaktionerna  handikapprörelsen har varit mycket positiva - det är många som vi pratar med som säger att partiet verkligen behövs.

Inför det stundade riksdagsvalet ställde Normaldemokraterna upp i kommunalvalet i Göteborg men ambitionen är att man ska sprida sig i landet. Vill man starta en lokalavdelning är det bara och kontakta ledningen i Göteborg. På lång sikt är förhoppningen att man kan avveckla partiet:
- Den dag då vara etablerade partier har en tydlig och prioriterad politik inom funktionsnedsättningsområdet behövs inte Normaldemokraterna längre säger Anders.

De övriga partierna har (vilket kanske inte förvånar direkt) hitills inte visat något större intresse, undantaget är Feministiskt initiativ som är intresserade av ett samarbete med ND. 

Själv tycker jag det är en rätt häftig idé att man bildar ett parti som sätter våra rättigheter i centrum, punkt. Samtidigt är det ett enormt underbetyg till de befintliga riksdagspartiernas insatser. Trots höga ambitioner i regeringens officiella politik för funktionsnedsatta, trots LSS, trots en ny tillgänglighetslag (visserligen rejält urvattnad), trots Handikappkonventionen mm finns det ändå så mycket frustration i rörelsen att ett antal driftiga personer bestämt att man ska starta ett nytt parti. Det är ett bevis på att det fortfarande finns mycket att göra. 

Själv önskar jag Anders och de andra grundarna lycka till och att det snart bildas lokalavdelningar på andra håll i landet. Om inte de befintliga partierna tar sitt ansvar, trots  påtryckningar från handikapprörelsen är det nog dags att pröva något nytt.

Normaldemokraternas hemsida


Slutligen. Kort sammanfattning av valet. Det blev röd-grön seger och vår näste satsminister heter Stefan Löfven, eller vann de verkligen valet? Den enda riktige "segraren" igår var tyvärr Sverigedemokraterna som mer än fördubblade sitt väljarstöd till 13 %, övriga partier, bortsett från ett stort tapp för moderaterna var skillnaden ganska små jämfört med valet 2010 . Hur kan Jimmie Åkessons parti locka så många väljare? Finns egentligen hur mycket som helst att skriva om det men jag är i alla fall övertygad om en sak:

En klar majoritet av de som röstar på SD är inte rasister, de flesta rösterna som partiet får är olika varianter av missnöjesröster. Det tror jag också är förklaringen till att SD visat sig i stort sett immuna mot diverse skandaler som media rotat fram, tvärtom har det snarare ökat väljarstödet. Vad kommer den nya regeringen betyda för oss funkisar? Jag väntar med "analys" tills den nya regeringen är klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar