onsdag 10 september 2014

Seminariet i Göteborg

I måndags var det så dags att åka till Göteborg för att delta i seminariet som DHR Göteborg och Unga rörelsehindrade arrangerade:

Om samhällsvinster att sats på personer med funktionsnedsättningar.


Seminariet var välbesökt, säkert 80-tal personer slöt upp. Det bestod av föreläsningar med frågor till föreläsarna, pjäser av Teater Kattma  samt debattpanel med diskussion.

·       Först ut bland föreläsarna var Elisabeth Abiri, expert på MR frågor (mänskliga rättigheter) som jobbat med frågorna under många år, bland annat på Göteborgs Universitet. Budskapet var klart - mänskliga rättigheter gäller alla människor, utan undantag. Hur väl lever då Sverige upp till den ursprungliga konventionen om mänskliga rättigheter och andra konventioner senare som förtydligat dem (barnkonventionen, "Handikappkonventionen etcetera)?

Generellt kan man säga att vi lever upp till dem ganska bra, säg 85-90 % får allt stöd man behöver enligt t.ex. handikappkonventionen. Men det betyder också  att det ändå finns betydande luckor i hur väl vi lever upp till dem. Dålig ekonomi etcetera hos det allmänna är ingen ursäkt, konventionerna gäller alltid, oavsett det allmännas ekonomi.


·   Lars-Göran Wadén, ledamot i DHR-s förbundsstyrelse och föreläsare höll en föreläsning om vinster för samhällsekonomin att tillgänglighetsanpassa alla affärer mm. Lars-Göran berättade att detaljhandeln går miste om intäkter på tiotals miljarder kr/ år - om jag minns rätt nämnde han summan 56 miljarder kr. 

Att det skulle vara för dyrt att tillgänglighetsanpassa samhället avfärdade han helt . En åtgärd han föreslog för att skynda på arbetet var att införa ett ROT - avdrag för tillgänglighetsanpassning. Lars-Göran är givetvis mycket kritisk  till regeringens tillgänglighetslag som jag skrivit om innan. Lars-Göran anser att det finns så många undantag att lagen, i sin nuvarande form är helt tandlös.


·   Eva Johansson jobbar som konsulent åt kommuner i Göteborgsregionen  och föreläste hur man ska förbättra tillgängligheten, inte minst när det gäller det kulturella utbudet. Evas budskap var att om man bara tänker i nya banor finns en mängd olika sätt att få personer med funktionsnedsättningar mer involverade i kulturlivet vilket är en bristvara i dagens Sverige.


·       Mitt tema på föreläsningen var alltså Mänskliga och demokratiska vinster med personlig assistans. Berättade först lite bakgrund hur LSS kom till och fortsatte sedan hur mycket lagen betyder i det vardagliga livet för oss med stora funktionsnedsättningar, möjligheten att leva det liv man själv vill, att själv vilja hur/var man vill bo, bilda familj etcetera. När det gäller demokrati betonade jag alla rättigheter som finns inskrivna i regeringsformen och handikappkonventionen men att vi fullt ut ska kunna utnyttja alla dessa rättigheter behöver vi stöd från samhället. I annat fall blir det en inskränkning av demokratin.            Det blev också en diskussion om den hårdare tillämpningen från Försäkringskassan. Fick en fråga om varför rörelsen inte gör mer för att ändra tillämpningen? Mitt svar blev att min egen åsikt är att vi accepterat domen och den nya tillämpningen för lätt, vi har accepterat Försäkringskassans försvar - "vi måste följa rättspraxis" som ett fullbordat faktum som enbart lagändring av LSS § 9a kan ändra på. Vi borde kritiserat den mycket hårdare än vad som varit fallet i de flesta fallen.
·       Seminariet avslutades med en debattpanel med representanter från Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samt Anders Westgerd, partiledare för det nybildade partiet Normaldemokraterna som bland annat vill sätta fart på etablerade partierna när det gäller tillgänglighetsarbetet och skydda assistansreformen. Synd att allianspartierna enbart representerades av Moderaterna.

Ska man sammanfatta politikernas ståndpunkter var det på flera håll mycket prat men desto mindre klara besked vad partierna vill göra. Mycket av diskussionen handlade om den nya tillgänglighetslagen och där tycker jag Moderaternas representant gjorde bort sig rejält som" inte förstår varför handikapprörelsen är så kritisk mot lagen", Anders Westgerd undrade vad du har  befunnit dig senaste tiden? Och det är bara att instämma. Panelen fick också ta emot många kritiska frågor från åhörarna. Själv framförde jag att det sänder ut mycket negativa signaler att regeringen tar så lätt på kritiken från FN.

Sammanfattningsvis en mycket rolig och intressant dag. Är också nöjd med min egen debut som föreläsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar