måndag 3 februari 2014

Efterspelet till KommunLex besök i Jönköping

16 januari besökte som jag berättat om tidigare Jonas Reinholdsson med sitt företag KommunLex Jönköping, anlitad av Jönköpings kommun. Jag har tidigare berättat om vilka starka protester detta utlöste i bland handikappförbunden i Jönköping. 60-70 personer deltog i demonstrationen, media var på plats och vi var mycket nöjda med hur demonstrationen genomfördes. En företrädare for kommunen gjorde ett uttalande som enbart väckte ilska. Man hävdade "att socialförvaltningen inte har några sparbeting och alla som behöver hjälp ska få det enligt gällande praxis" Det var ju inte det vi demonstrerade emot, det var ju istället att kommunen provocerat handikapprörelsen i Jönköping genom att anlita KommunLex!

Efter demonstrationen har det hänt en hel del. Det började redan dagen efter med att Jönköpings-Posten publicerade en ledareartikel som målade upp en allt annan än positiv bild av personer med stora funktionsnedsättningar där det underliggande budskapet var att "vi kräver för mycket" plus att man som så många andra kritiker ställde funktionsnedsatta mot skola, sjukvård etcetera. Hela artikeln kändes som ett slag i magen för oss. Om JP-s ledareredaktion tagit frågan om LSS på allvar så hade man inte dagen efter publicerat en artikel med rubriken:


Rättighetens gränser

Vad är goda levnadsvillkor?


Naturligtvis måste vi svara på både detta och Jönköpings kommuns provokation när man anlitade KommunLex. Svaret publicerades 25 januari. Handikapprörelsen är politiskt neutral och tyvärr hade vi fått in mening som var olyckligt formulerad:

All heder åt de socialdemokratiska politiker som valde att inte delta i utbildningen.

Ordförande i socialnämnden slog genast ner på detta och anklagade upprört handikapprörelsen i Jönköpings kommun för att ta partipolitisk ställning för socialdemokraterna och undrade om vi tänkte driva valkampanj för socialdemokraterna?


I efterhand borde det stått All heder åt de politiker men när svaret skevs tänkte ingen på att den meningen skulle tolkas som att vi tar partipolitisk ställning. För egen del menar jag. att detta inte borde ses ett ställningstagande för socialdemokratiska partiet utan ett ställningstagande för att sossarna i Jönköping valt att inte delta i utbildningen.

Fler artiklar i JP följde där ordförande i socialnämnden begärde svar om handikapprörelsen i Jönköping var partipolitiskt neutral eller inte vilket i sin tur krävde svar från oss. 

Det blev som sagt ett rejält efterspel. Vi har synts och hörts i media och själv tror jag att kommunen verkligen tänker efter innan man anlitar KommunLex igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar