torsdag 27 februari 2014

Aktuella debattartiklar om personlig assistans

22 februari publicerade DN en ledareartikel med rubriken:


Duckar för de svåra frågorna


Som så många andra ledareartiklar som behandlar ämnet personlig assistans hamnar kostnadsfrågan i centrum. Artikelförfattaren Hanne Kjöller konstaterar att kostnaden har stigit från 3,5 miljarder kr 1994 till 28 miljarder kr 2013. Vidare skriver hon följande;

Systemet håller på att sprängas utan att någon vet varför och man utreder om timschablonen ska göras om till en grundschablon. Assistansersättningen hade förtjänat bättre.

I Agneta Rönns uppdrag ingick inte att reda orsaken till att kostnaden ökar.

Hanna, jag kan i alla fall säga en sak:

En stor del av att kostnaden ökat så snabbt är att man när LSS trädde i kraft kraftigt underskattade hur stora behoven var. Och vi som är handikappade är inte mer handikappade än vad vi var 1994. Varför underskattades hjälpbehoven så kraftigt? Enligt Bengt Westerberg hade man tittat på hur mycket  hjälp kommunerna beviljade och hade den nivån som "måttstock". En av anledningarna till att LSS och assistansreformen kom att bli dyrare än beräknat berodde alltså på att många fler personer än beräknat hade hjälpbehov som gav dem rätt till personlig assistans.


* Föreläsaren och välkände profilen Bengt Elmén är inne på denna linje i en artikel publicerad på bloggen fulldelaktighet.nu. Bengt betonar också några  andra viktiga aspekter. Att medan bruttokostnaden för personlig assistans har ökat rejält har kostnaden för andra utgifter i de olika stödsystemen, t.ex. hemtjänst sjunkit rejält. Och vem propagerar för besparingar i föräldraförsäkringen mm bara för att det finns fusk och oegentligheter där också?
I tidningen Föräldrakraft skriver Harald Strand från FUB en artikel som sätter fokus på varför rapporteringen kring kriminalitet och fusk kring personlig assistans är så omfattande i tidningarna? Harald skriver att rapporteringen kring denna kriminalitet fullständigt saknar proportion i förhållande till den kriminalitet som rättsväsendet och Försäkringskassan bevisat.

Grunden för att kriminalitet och fusk antas vara så stort bygger i huvudsak på en statlig utredning från 2012 där man hävdar att 9-15 % av utbetalningar var felaktiga p g a fusk och kriminalitet, "överutnyttjande" beräknades uppgå till 13-18 % av den totala bruttokostnaden.
Vidare belyser man i artikeln storleken på beräknat  fusk i olika trygghetssystem, t.ex.  föräldraförsäkring, arbetslöshetsunderstöd  mm och inte minst det totala skattefusket som beräknas uppgå till 130 miljarder kr/år... Men inga skribenter skriver om nämnda former av fusk och överutnyttjande och slutligen ställs den högst relevanta frågan:

Varför skrivs det och pratas det mest om just fusket i assistansersättningen? Vilka ”mörka” attityder styr detta?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar