måndag 17 februari 2014

Positiva nyheter om Personlig Assistans och LSS får vi skapa själva

Vi som är aktiva i handikapprörelsen klagar ofta på att medias rapportering om LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet är väldigt ensidig - det är ett totalt fokus på de problem som finns i att ett litet antal brukare och anordnare våldför sig på reformen. Och det är bara och instämma - LSS som rättighetslag och vad lagen betyder för oss kommer helt i skymundan. Visserligen kommer det emellanåt artiklar som belyser konsekvenserna för dem som förlorar assistansen eller andra LSS insatser. Fortfarande saknas emellertid nästan helt artiklar eller reportage som belyser den demokratiska dimensionen. Så här ser det aktuella mediarapporteringen vad gäller personlig assistans  ut på Ifa -s hemsida:


Det är inte mycket positivt som sagt, 4 av fem rubriker är negativa eller mycket negativa men det speglar en dyster bild av hur rapporteringen ser ut.

Det är uppenbart att starka samhällskrafter av ideologiska skäl ogillar i synnerhet personlig assistans och jag är helt övertygad om att det påverkar nyhetsrapporteringen.  Det finns emellertid en viktig faktor till som vi måsta ta med om vi  ska försöka att analysera varför det är ett så negativt fokus på allt som rör LSS. 

Nyhetsrapporteringen är i grund och botten mycket negativ. Ta vilken Rapportsändning som helst så är det en enorm övervikt för negativa nyheter. Allt från senaste massakern i Syrien kriget till nedläggning av en småskola i någon avfolkningskommun. Med detta i åtanke är det inte så konstigt att man föredrar att rapportera som senaste bedrägerihärvan än att berätta om  personer som tack vare assistansen kunnat flytta hemifrån, engagerat sig politiskt etcetera, i synnerhet om man i grund och botten har en mycket skeptiskt inställning till hela lagen och dess intentioner.

När jag i mitt föreningsarbete träffar andra engagerade människor pratar vi ofta om att det är viktigt att lyfta fram allt positivt med assistansen samtidigt som vi som alla andra gärna kritiserar den ensidiga nyhetsrapporteringen. Med dagens situation där reformen urholkas allt mer är detta jätteviktigt. Vad vi än tycker om det så är det bara och konstatera att media kommer aldrig självmant att ändra inriktning. Vi måste med andra ord själva belysa allt som är positivt och försöka få media intresserade. Det handlar om att anordna demonstrationer,  konferenser mm men även att själva kontakta massmedia för att berätta sin egen "story".  När vi demonstrerade mot KommunLex besök i Jönköping var lokal och regional media mycket intresserade. Tyvärr förstörde som jag berättat innan en ledarskribent på Jönköpings-Posten en hel del.

När det gäller att "berätta sin egen story" är man kanske rädd att visa sig offentligt i tidning eller TV och det ska man givetvis ha respekt för. Jag tror dock att det gynnar oss ju fler som försöker göra det. För egen del lyckades jag dock att för drygt ett år sedan få ut en artikel i Jönköpingsposten där jag berättade vad assistansen betyder för mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar