måndag 27 januari 2014

Nettokostnad för hela LSS och kostnadsargumentet mot mänskliga rättigheter

I ett blogginlägg förra veckan skrev jag hur en stor del av bruttokostnaden, (åtminstone 45 %) för personlig assistans, knappt 26 miljarder kr 2012 går tillbaka till stat och kommun i olika skatter. Samtidigt skrev FUB i bloggen reclaimlss.org ett inlägg i samma ämne men då nettokostnaden för samtliga LSS insatser.

Bruttokostnaden för alla LSS insatser år 2012 var ca 56 miljarder kr. Men eftersom åtminstone 45 % går tillbaka till staten betyder det att nettokostnaden den verkliga kostnaden var ca 31 miljarder kr. Emellertid måste i beräkningen även hänsyn tas till att de olika LSS insatserna sysselsätter ca 100 000 personer Hur mycket skulle det kosta att göra  100 000 personer arbetslösa? Arbetslösheten kostar enormt mycket pengar och den gör det på en rad olika sätt:

* Minskade intäkter från inkomstskatten.

*Ökade utgifter för arbetslöshetsunderstöd, försörjningsstöd  (socialbidrag) mm.

*Sjunkande intäkter från arbetsgivareavgifterna vilket b l a underminerar pensionssystemet.

*Mindre skatteintäkter från konsumtion (moms)

Sedan finns det också mycket stora indirekta kostnader i form av social utslagning, kriminalitet, försämrad hälsa mm.

Enligt Reclaimlss.org kostar arbetslösheten, lågt räknat 350 000- 400 000 kr/person och år. Om 100 000  personer sysselsatta i LSS verksamheterna blir arbetslösa så blir alltså kostnaden 35-40 miljarder kr/år! LSS blir då t.o.m. en vinst för samhället på åtskilliga miljarder/år! Första motargumentet skulle givetvis bli att alla inte hamnar i långtidsarbetslöshet men tiotusentals skulle utan tvekan bli det. Att 50 000 personer skulle bli långtidsarbetslösa är knappast i överkant. Då kan vi dra bort 17,5 - 20 miljarder kr till från 31miljarder och då hamnar alltså  nettokostnaden på bara 11-13,5 miljarder kr/år!

En annan effekt om LSS avskaffas skulle bli att många personer, troligen tiotusentals skulle lämna arbetsmarknaden för att ta hand om anhöriga. Det skulle kosta många miljarder kr till.
Nej, det finns inga seriösa argument till att kritisera LSS för att det kostar för mycket...

I handikapprörelsen har jag märkt att det finns personer som är mycket tveksamma eller även direkta motståndare till att använda kostnadsargumentet mot kritikerna. Jag håller med om att om vi bryter ner argumentationen till att enbart handla om kronor och ören är vi ute på hal is. Kampen om LSS handlar ju om människors möjligheter att leva som andra, inte att visa upp positiva budgetresultat. Samtidigt borde alla vid det här laget vara medvetna om att motståndarna struntar totalt i argument som allas rätt till självbestämmande, möjligheten att syra sitt eget liv och andra argument kopplade till mänskliga rättigheter (MR-argument). Det är därför jag är helt övertygad om att argumentationen måste breddas för att få kritikerna på defensiven.

I olika facebook grupper ser emellanåt kommentarer som lyder ungefär så här:

"Pratar vi om kostnaderna köper vi motståndarnas verklighetsbeskrivning". Ärligt talat förstår jag inte det argumentet mot att använda oss om kostnadsargumentet. För mig går nämligen människosynen och därmed synen på MR-frågorna och synen på kostnaden hand i hand. Oavsett vad det handlar om så är det ju så att ju större värde man sätter på någonting, desto mer är man beredd att betala för det. När diverse proffstyckare klagar på kostnaden för LSS och sätter grupper mot varandra så säger man samtidigt:

Vi är inte beredda att betala för att handikappade ska kunna leva som andra. Sjukvården, pensionärerna mm ska inte behöva lida för att ni ska få allt ni begär! Med andra ord ifrågasätter man den innersta kärnan i MR-frågan, nämligen alla människors lika värde! Förutom att visa på hur ihålig kostnadskritiken är ser jag inga som helst problem med att använda kostnadsfrågan och MR argumenten tillsammans i kampen mot kritikerna. Det gäller för oss att koppla ihop gnället på kostnaden med en tveksam människosyn.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar