onsdag 11 december 2013

Uttalande från Handikappförbunden, Lina som fått sin assistans indragen mm

P g a avslöjanden i Kalla Fakta om hur kommunerna anlitar jurister som genom föreläsningarna "lär" kommunernas handläggare att hitta kryphål i LSS lagstiftningen samt hjälper till vid överklagningar  skriver Handikappförbunden (tidigare HSO) att detta bekräftar vad man misstänkt. Många av  medlemsförbunden har vittnat om hur deras medlemmar möts av en alltmer inhuman människosyn. I ett uttalade, daterat 2 december kräver man att politiker och kommuner vidtar följande åtgärder för att skydda LSS intentioner:

 Riksdagen måste förtydliga LSS § 9a, som beskriver de grundläggande behoven för personlig assistans, så att intentionerna i reformen säkerställs.

-Riksdagen måste förtydliga LSS § 9a, som beskriver de grundläggande behoven för personlig assistans, så att intentionerna i reformen säkerställs.
- Regeringen måste skärpa sanktionerna mot enskilda kommuner som inte följer lagen eller på andra sätt förhalar eller försvårar att lagstadgade insatser ges till den som har rätt till dem.
- Försäkringskassan måste säkerställa att myndighetens handläggare har tillräcklig kompetens och tillräckligt goda arbetsvillkor för att kunna göra en professionell och rättssäker behovsbedömning i varje enskilt fall.
- En möjlighet för den enskilde att få rättshjälp vid förvaltningsmål måste införas.
- SKL:s politiska ledning måste tydligt ta avstånd från de värderingar som återspeglas i Kalla Faktas program och på allvar visa att Sveriges kommuner är värdiga att ta det ansvar som sedan 20 år vilar på dem.

*  Lina Lilliemarck Jansson bor i Falun. P g a en allvarlig hjärnskada har Lina mycket omfattande hjälpbehov, dygnet runt. Sedan 14 år tillbaka har hon haft hjälp av personliga assistenter men i höstas så bestämde Försäkringskassan att dra in ALL assistans. Från att ha haft assistans dygnet runt ansågs Linas grundläggande hjälpbehov understiga 20 timmar/vecka och därmed fråntogs Lina också den personliga assistansen.

Det är naturligtvis inhumant, det är inte människovärdigt att behandla en människa med uppenbart mycket stora hjälpbehov på det här sättet.  Först trodde jag att Linas olycka var att hon bodde hos föräldrarna ("föräldraansvar" är ju en vanlig orsak till att man ger avslag) men det framgår klart och tydligt att Lina bor i egen bostad. Efter det som man får läsa är det ofattbart att man drar in assistansen för Lina. Lokalradion i Falun har intervjuat Försäkringskassan som kommer med standardsvaren.
Ändrad rättspraxis har lett till hårdare bedömningar och det finns inte skrivet någonstans i lagen att när man är beviljad personlig assistans så är det givet att man ska behålla den livet ut. Vidare följer vi bara vad lagen säger. Jag säger följande:
Det står ingenstans i lagen att den ska tillämpas på ert sätt heller!
För en tid sedan intervjuade Assistanskoll Thomas Hammarberg. Han har varit generalsekreterare i Amnesty International, EU-kommissionär för mänskliga rättigheter mm. Han är med andra ord mycket insatt. Enligt Thomas Hammarberg är det solklart:
Konventionen som Sverige undertecknat står över den svenska lagstiftningen och rättspraxis. Enligt konventionen kan man inte försämra en rättighet med hänvisning till förändrad rättspraxis. Det är orättfärdigt att frånta en person sin personliga assistans med "ändrad rättspraxis" som motivering  Med andra ord, Försäkringskassan/svenska staten bryter mot en av hörnstenarna i konventionen  när man hänvisar till "ändrad rättspraxis" som motivering till de hårdare bedömningarna och att man blir av med sin personliga assistans. Vidare säger Hammarberg att konventionen är tydlig med att det går inte och försämra rättigheterna p g a "budgetproblem" heller. Om de existerar  ska man i alla fall ha en plan för hur man ska ordna framtida finansiering.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar