måndag 16 december 2013

Efter artikel i DN. Försäkringskassan vill ha ännu mer kontroll

Människohandel i assistansbranschen låter drastiskt men det förekommer är i alla fall vad man antyder starkt i en artikel  i DN, publicerad 13 december. När det gäller den kriminalitet som förekommer i branschen har det handlat om bedrägerifall och ekonomisk brottslighet. Nu menar Försäkringskassan att man i sin jakt på kriminalitet och "fusk" hittat flera fall där personalen arbetat under slavliknande förhållanden.

I helgen delade jag artikeln på flera facebook grupper och reaktionerna blev i många fall väldigt starka. Många riktade oerhörd ilska mot artikelförfattaren och kände sig kränkta. Det är naturligtvis så att eftersom vi är olika som människor så reagerar vi olika. För egen del har jag nu läst artikeln 3 gånger och personligen känner jag mig inte det minsta kränkt. Däremot har jag en hel del att säga om Försäkringskassan (som huvuddelen av artikeln handlar om) och det återkommer jag snart till.

Vi med personlig assistans eller andra LSS insatser trängs idag från tre håll. Det handlar besparingsivriga politiker och tjänstemän som urholkar reformens intentioner, högljudda kritiker och  en liten minoritet med kriminella. Allihop samverkar till en för oss mycket negativ utveckling. När behovsbedömningarna började höjas för 5-6 år sedan och kritiken mot LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet började bli allt intensivare menar jag att många i brukarrörelsen inkluderar mig själv) gjorde ett mycket stort misstag - vi underskattade mycket grovt vilken sprängkraft kriminalitet kopplat till personlig assistans skulle ha som drivmedel för kritikerna. Personligen kommer jag aldrig göra om samma misstag igen och jag hoppas innerligt att rörelsen i helhet inte gör det heller. Jag brinner för att få bort kriminaliteten eftersom den spelar en mycket stor roll i all kritik  mot reformen och därmed även alla försämringar.

Så här ser jag på saken. Är det så att det förekommer att assistenter jobbar under slavliknande förhållanden handlar det om mycket allvarlig kriminalitet och visar vi inte helhjärtat att vi vill få bort den så ligger vi riktigt risigt till allihop. Varför? Nästan all kritik mot assistansreformen handlar direkt eller indirekt om att den kostar för mycket pengar och det är uppenbart hos arga kritiker att det finns en misstänksamhet mot alla assistansberättigade. Om vår reaktion på en artikel som den i DN  för några dagar sedan (det kommer garanterat fler framöver) bara blir att "vi känner oss kränkta, journalisterna är ett "jäkla pack" o.s.v.  så ger vi bara kritikerna vatten på kvarnen. De kommer att säga - varför blir ni så arga så fort man skriver något negativt, har ni alla något att dölja?* Och så har vi Försäkringskassans roll i artikeln där  man föga överraskande genast ropar efter mer kontroll, trots att de nya lagändringarna trädde i kraft så sent som smmaren 2013. Och lika lite överraskar man med att de ökade kontrollbehoven ska vara generella, d v s de drabbar ALLA, att den stora, stora majoriteten brukare och anordnare (oavsett vad kritikerna säger) inte har något att dölja spelar ingen roll. Enligt Försäkringskassan är det en smäll  alla brukare och anordnare får ta...

Här tycker jag alla inblandade i rörelsen har en mycket viktig roll att gå i täten hur man får bort det avskum som parasiterar på personlig assistans. Endast då kan vi ta bort det argument från kritikerna som hävdar att vi inte tar frågan på allvar. Själv säger jag följande till Försäkringskassan och ansvariga politiker:


Jag anser det självklart att grov brottslighet i assistansbranschen måste bort men jag går inte med på att det hela tiden sker på bekostnad av mer övervakning av oss som är beroende av assistansen för att kunna leva som andra. Därför föreslår jag följande åtgärder:

·       Obligatoriskt att alla anordnare har kollektivavtal
·       Obligatorisk bakgrundskontroll av alla som vill starta ett assistansbolag
·       Klara regler för hur mycket av assistansersättningen som ett   ska användas till löner , utbildning, övriga assistansomkostnader och administrationskostnader. Följer man inte det dras tillståndet in. I praktiken skulle det inte bli någon större förändring för de seriösa anordnarna.
·       Ett nära samarbete mellan polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och IVO för att komma åt de kriminella.


Avslutningsvis. Jag är också kritisk till att media lägger så stort fokus på kriminalitet kopplat till just personlig assistans när man vet kriminalitet är vanligt i en rad skattefinansierade verksamheter och det talas det tyst om. Där finns mycket att diskutera om orsakerna till varför det är så men det får vi ta i ett annat blogginlägg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar