lördag 28 september 2013

Aktuellt inom personlig assistans och bättre tillgänglighetSchablonbeloppet mm 


För någon vecka sedan bestämde regeringen schablonbeloppet på assistansersättningen till 280 kr/timme för kommande år. Höjningen är bara 5 kr jämfört med 2013 eller ca 1,8 %. Jag tycker själv som alla andra att höjningen är mycket snål, den täcker inte ens löneökningarna (när Ob-tillägg och arbetsgivareavgifter är medräknade) för anställd personal. Hur motiverar då regeringen denna synnerligen blygsamma höjning?


"Höjningen endast är tänkt att täcka de löneökningar och lönebikostnader som kommer år 2014". Den del av schablonen som ska täcka kostnader för administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader mm har under åren räknats upp för mycket och höjs därför inte denna gång". Regeringen anser alltså att man tidigare varit så pass generös i den årliga höjningen av schablonbeloppet att det inte finns någon anledning att höja den mer än 5 kr/timme  p g a kringkostnader som t.ex. assistansutbildningar. En utredning av schablonbeloppets utformning är sedan tidigare tillsatt och kommer att vara klar 2014.


I den årliga budgetpropositionen kommenterar man också lagändringarna inom LSS som trädde i kraft 1 juli 2013:


"Från den 1 juli 2013 gäller nya regler för personlig assistans, assistansersättningen och tillståndsgivningen för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet med personlig assistans. Syftet är att förhindra oegentligheter, överutnyttjande eller andra orsaker till felaktiga utbetalningar av ersättningen. Man kan tycka vad man vill om lagändringarna men regeringen talar i alla fall klarspråk om varför lagändringarna införts. Avräkningsperioden på sex månader kvarstår. Brukarrörelsens krav på att övergå till 12-månadersperioder blir det därmed inget av tills vidare.


Skärpt lagstiftning om tillgänglighet på gång

I samband med att Neuroförbundet (tidigare NHR) höll kongress i mitten av september  meddelade integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen  tänker lägga ett lagförslag om  att icke tillgänglighet i det offentliga samhället ska behandlas som diskriminering enligt svensk lag.


Återstår nu och se hur vasst lagförslaget blir i slutändan. Ökad tillgänglighet har ju under lång tid varit en av handikapprörelsens hjärtefrågor. Att samhället ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar står också inskrivet i FN-s handikappkonvention kap 19 punkt C:
"Community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs".
  


Alltså, enligt konventionen ska samhällsservice och allmänna platser/byggnader ska vara fullt tillgängliga  och anpassade för handikappades personers behov. Observera att konvention talar om alla former av funktionsnedsättningar.


För oss med personlig assistans är frågan om tillgänglighet givetvis synnerligen viktig. Enkelt uttryckt menar jag att "förhållandet" mellan ett tillgängligt samhälle och personlig assistans ut så här:
·       Ett samhälle må vara hur tillgängligt som helst men utan assistans hjälper det inte oss.
·       Å andra sidan är samhället inte tillgängligt kan vi inte utnyttja assistansen fullt ut.
  

 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar