onsdag 1 november 2017

Vi begär inte orimliga saker från regeringen

Efter mitt blogginlägg om debatten på Facebook för några veckor sedan (alltså innan de senaste beskeden från FK) med den hårda kritiken mot funktionsrättsrörelsen uppstod en livlig debatt i Facebookgruppen Uppgradera Personlig assistans. Undertecknad deltog naturligtvis + Anna Barsk Holmbom och ett stort antal personer till. Några av dessa var samma meningsmotståndare som jag ”tampades” med först + några likasinnade med lika kraftig kritik mot både vårt arbete och det svenska/internationella banksystemet. En återkommande fråga var med tanke på en ohållbar skuldsättning hur vi har tänkt oss att lösa finansieringen i framtiden och rädda LSS? 


Tja, vad ska man svara på en sådan fråga? Själv medgav jag att jag har ingen plan mer än lagändringar, omprioriteringar och på sikt en omfattande skattereform när robotar tar över allt mer. Jag är inte ekonom och har således inte kompetens att avgöra om den privata skuldsättningen är ohållbart hög eller inte. Det svaret övertygade givetvis inte och gång på gång blev det istället diskussioner om hur bankväsendet fungerar eller inte funkar, vilken makt det har och ett skriande behov av att göra om systemet i grunden. Vad de vill ha istället tycker jag var ganska diffust.
Jag tar mig här friheten är att agera talesperson vad jag är övertygad om vad en mycket stor majoritet av brukarrörelsen och våra anhöriga känner inför det som händer.

Vi är till skillnad från kritikerna till banksystemet inte intresserade av att delta i ett ”uppror mot bankerna” våra problem är mycket mer jordnära och vi begär/kräver en del annat som inte borde vara kontroversiellt 2017. Vi ska inte agera några samhällsomstörtare, vi ska kräva de rättigheter vi har enligt LSS, CRPD mm. Jag ser ingen motsats till att vara kravmaskin och samtidigt diskutera finansiering eftersom all välfärd finansieras av gemensamma pengar – skatter. 
Vi vill:

·     Känna oss trygga i att få den assistans vi behöver.  Att tvåårsomprövningarna blir en formalitet för oss med livslånga behov. Samt att själva behovsbedömningarna inte blir lika integritetskränkande

·   Att regeringen inte framställer assistansreformen och oss som en kostnadsbörda. Att regeringen visar intresse för assistansens alla positiva sidor och gör en samhällsekonomisk kalkyl hur reformen påverkar samhällsekonomin

·  Att regeringen agerar  för att stoppa den akuta krisen genom att så fort som möjligt tillsätta en snabbutredning om lagändringar.

·  Att olika LSS insatser inte sätts emot varandra

· Att assistansreformen inte kommunaliseras.

· Att rätten till assistans är likvärdig var man än bor i landet.

· Att lagens ursprungliga intentioner ska återtas. Det inkluderar bland annat ändringar av LSS § 9a (de grundläggande behoven) och § 5-7 (lagens ambitioner) och att den diskriminerande 65 årsgränsen för att kunna bli beviljad statlig assistansersättning tas bort CRPD konventionen ska bli lag också.

·   Att alla de som förlorat assistansen utan att hjälpbehoven ändrats kan söka PA igen utifrån den nya lagstiftningen

Jag tycker inte denna kravlista på något sätt är orimlig, inte i ett av världens rikaste länder med en rättighetslag som säger att vi har rätt att leva som andra.
Försäkringskassan har nu publicerat ett rättsligt ställningstagande angående domen från HFD.
Då jag inte är jurist vill jag inte dra för långtgående slutsatser. Mycket fokus läggs hur som helst på vad som är ett "kvalificerat hjälpbehov" och hjälpen ska ha en direkt eller och konkret koppling till ett individuellt behov. FK själva definierar inte vad som menas med ett "kvalificerat hjälpbehov".
FK är tydlig med att väntetid aldrig kan vara ett kvalificerat hjälpbehov och domen från HFD slog fast att transport till och ifrån aktiviteter inte ger rätt till assistans om det inte finns ett "kvalificerat hjälpbehov" under resan. Det finns oändligt många scenarier. Låt oss säga - hur kommer FK att se på hjälpbehovet under t.ex. ett biobesök eller hockeymatch. Större delen av den tiden utför faktiskt assistenten inga aktiva hjälpinsatser men utan assistenten blir det inget biobesök eller hockeymatch..
I värsta fall beviljas endast ett mindre schablonbelopp som ska täcka eventuella toalettbesök och komma in och ut i lokalen men det vet vi inte än. Oavsett hur strikta/inte strikta FK är kommer att bli är det tyvärr odiskutabelt att assistansreformens intentioner är mer hotade än någonsin tidigare. Vi får hoppas på det bästa men vi måste tyvärr planera för det värsta.Parallellt med kriget mot assistansreformen planerar regeringen i det lite fördolda också stora försämringar av handikappersättningen. Många av oss har handikappersättning som ska ersätta merkostnader som orsakas av funktionsvariationerna. Rätten till personlig assistans är givetvis odiskutabel men för att uppnå goda levnadsvillkor måste vi faktiskt även ha hyffsad ekonomi. Är vi konstant panka är det omöjligt att uppnå goda levnadsvillkor eftersom allt i samhället faktiskt kostar pengar.

Många av oss har mycket blygsamma inkomster och handikappersättningen är därför ett viktigt hjälpmedel för att få ekonomin att gå ihop. Men nu planerar alltså regeringen försämringar under kodbeteckningen ”det behövs större rättssäkerhet”. I fredags hörde jag en mycket upprörd blind person, vi kallar honom ”Olof” i radions lyssnarprogram ”Ring P1 som var förtvivlad. En del av handikappersättningen användes för att betala ledsagning till olika aktiviteter. Får regeringen som den vill blir det slut med det för Olof. Livet kommer bli mycket torftigare, den här regeringen är ingen socialdemokratisk regering slog Olof dessutom fast bestämt. För mig finns det inget överhuvudtaget som kan ursäkta att försämra ekonomin för människor med redan mycket små marginaler, sådan politik inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Regeringen värnar uppenbart inte har rätt att leva som andra, kan vi inte jobba ska vi dessutom vara utfattiga på livstid. Kvartetten Stefan Lövén - Magdalena Andersson – Åsa Regnér- Annika Strandhäll jag vill inte höra en enda gång från er att ni värnar funkisar i allmänhet och LSS i synnerhet. För det är milt uttryckt en grov osanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar