tisdag 2 maj 2017

Ny dyster statistik på avslag vid nyansökningar av personlig assistans

Förra veckan presenterade Assistanskoll ny statistik vad gäller avslag vid nyansökningar. Det gäller visserligen bara januari månad men är ändå en skrämmande läsning, hela 88 % fick avslag vid nyansökning, nästan 9 av 10 personer fick alltså avslag!

Egentligen ska man väl inte vara förvånad. Det följer en trend där antalet avslag vid nyansökningar stadigt ökat senaste decenniet från 49 % 2008 till 80 % 2016. (Källa Assistanskoll.se) Fortsätter trenden för 2017 blir det återigen ett nytt dystert rekord. Vad är då orsaken till den drastiska ökningen? Försäkringskassan hänvisar givetvis till prejudicerande domar i HFD. Ur rent juridisk synvinkel för att förklara orsaken/orsakerna spelar givetvis domarna en stor roll men den verkliga anledningen är givetvis att regeringen (Läs Finansdepartementet) bestämt att kostnaden/utgifterna för vår rätt till självbestämmande ska bara ner! Att det verkligen förhåller sig så finns det ett otal indicier/ i praktiken bevis på, bland annat:

  • ·   Magdalena Anderssons utspel från 2015 där flyktingar ställdes mot den personliga assistansen


  • ·   Regleringsbrevet till FK från 2016 om att bryta utvecklingen med antalet beviljade assistanstimmar.


  • ·    Ungefär samma tongångar i regleringsbrevet för 2017


  • ·    Direktiven till LSS utredningen  • ·   Ett otal utspel från Åsa Regnér att miljardtals kr varje år går till fel saker, bland annat moraliskt tveksamma assistansjurister som medvetet överdriver hjälpbehoven hos de sökande.Vad blir då de långsiktiga konsekvenserna av den förda politiken? Jag får tyvärr konstatera att min pessimistiska bedömning om att systemet är på väg att stängas håller på att besannas, d v s det kommer bli nästan omöjligt i framtiden att bli beviljad statlig assistansersättning. Detta går givetvis emot LSS intentioner (behoven ska styra), det går emot en lång rad artiklar i CRPD och det går även emot en mycket viktig grundprincip i CRPD – uppnådda rättigheter får inte försämras. Det bryter även mot viktiga paragrafer i regeringsformen som § 1 och 8

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. 

Givetvis bryter det på en rad punkter även mot Stefan Löfven fina deklarationer i sin första regeringsförklaring och regeringens officiella mål med sin funktionsrätt och jämnställdhetspolitik.
På mycket lång sikt, flera decennier innebär den nuvarande trenden (utan att assistansreformen formellt avskaffas) att antalet personer som har assistans beviljad av Försäkringskassan kommer att sjunka i allt snabbare takt när fler och fler av oss lämnar jordelivet. Till slut är vi alla döda.

Kristdemokraternas Emma Henriksson kommenterade den nuvarande utvecklingen så här hos Assistanskoll:

Det spär ytterligare på bilden av ett system som faller sönder. Det är allt mer uppenbart att situationen blir allt mer allvarlig och akut samtidigt som regeringspartiernas företrädare inte alls verkar förstå vidden eller allvaret.

Tyvärr har Emma Henriksson rätt, rätten att få statlig assistansersättning urholkas i en förfärande takt...5 maj som också är den Europeiska IL dagen anordnar STIL en mycket intressant konferens i Stockholm om tillståndet för assistansreformen med titeln:

Frihet, fusk och fakta - vad vet vi om personlig assistans idag?

På hemsidan skriver STIL bland annat följande:

Experter från myndigheter, anordnare och användare diskuterar gällande kunskapsläge. LSS-utredningen deltar och presenterar det läge den verkar i. Experter från myndigheter och användare av assistans diskuterar Försäkringskassans data om utvecklingen av assistanstimmar och hur systemet ser ut i praktiken. Under konferensen presenteras även en färsk rapport från Lunds Universitet. Rapporten analyserar "expertmetoden" som använts för att uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. 

Jag hade gärna deltagit men eftersom jag ska delta i STILdagarna bara två veckor senare blir det för mycket resande. Hoppas att det blir många besökare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar