Google+ Followers

torsdag 18 maj 2017

Förvaltningsrätten ger Katarina Hahr rätt till ledsagning


Jag måste nog dricka champagne


Katarina Hahr

Vi är många som följt och blivit upprörda över blinda journalisten Katarina Hahrs kamp för att få tillbaka sin ledsagning. Efter många år med ledsagning som gjorde det möjligt för Katarina att jobba som journalist ansåg Stockholms kommun att hon plötsligt inte var berättigad att få ledsagning – blinda personer kan faktiskt inte få tillbaka synen men det spelade tydligen mindre roll. Vilken dom kommunen hänvisar till vet jag inte…

Efter många turer har nu Förvaltningsdomstolen sagt sitt och hon ger Katarina rätt, kommunen gjorde fel som tog bort hennes rätt till ledsagning. Naturligtvis en stor seger för Katarina och alla andra som kämpar för att få tillbaka sin ledsagning. Kommunen har redan meddelat att den kommer att överklaga domen så tvisten kommer fortsätta, d v s  frågan om Katarinas möjlighet att kunna leva som andra med hjälp av ledsagning. Skulle bli förvånad om ärendet inte avgörs först i HFD.

Förvaltningsrätten måste ändå få tummen upp i det här fallet, rätten var faktiskt enig. Jag har ingen statistik tillgänglig för att styrka det jag nu skriver men det känns ändå som HFD är ännu restrektivare i sina domar än Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Hur kommenterar då  Stockholms kommun domen? Ja, det är som vanligt svar enligt standarformulär 1A – inga kommentarer om enskilda fall…

Det är naturligtvis hemskt (/men inte oväntat) att kommunen driver ärendet vidare och inte accepterar att Katarina behandlats oerhört illa men förhoppningsvis kan domen bidra till en positiv utveckling för LSS insatsen ledsagning, en insats som tagit mycket stryk på senare år. Positiva tecken finns, åtminstone i Laholms och Jönköpings kommun där berörda personer själva får bestämma hur många timmar hen behöver – detta utan att kostnaden för kommunerna stigit mer än marginellt....
För någon vecka sedan intervjuades kommnupolitikern Jimmy Loord av Assistanskoll som berättade hur FK-s allt hårdare bedömning av rätten till personlig assistans gör att hans hemkommun Nybrå får ta emot allt fler personer vilket gör att kommuns kostnad för PA ökar snabbt. I tisdags hade Jönköpings-Posten en artikel med samma tema – kommunens utgifter för personlig assistans ökar snabbt. Lite rådata om läget:

·   Sedan 2012 har kommunens nota ökat med 38 miljoner kr/år. . Personer som sökt direkt från kommunen ingår inte i den summan.

·   Sedan 2012 har 98 kommuninvånare förlorat statlig assistansersättning

·  Av dessa 98 personer har 58 beviljats PA,  övriga har beviljats andra LSS insatser eller hemtjänst.
Ola Nilsson, ordförande i Socialnämnden kommenterar:


Regeringen ger med ena handen och tar med den andra, det leder till att vi får ökade kostnader och det är vi inte glada över. Det finns inga enkla lösningar på detta utan vi får helt enkelt acceptera ökade kostnader eftersom staten skjuter över detta på oss

Det finns mycket att säga om kommunernas historiska motstånd mot LSS som jag skrivit mycket om innan, jag tror inte min hemkommun varit sämre än många andra i det avseendet. I den destruktiva utvecklingen som nu pågår är det ändå viktigt att komma ihåg – det kommunala utjämningssystemet för LSS omfattar inte personer som förlorat ersättningen från FK, kommunerna kompenseras inte med en enda krona från staten. 

När Jönköpings kommun säger att kostnaden (visserligen brutto) har stigit med 38 miljoner kr/ år innebär det att Socialnämnden ur sin budget fått satsa 38 miljoner kr extra/år på assistansen. Man behöver inte vara ett mattegeni för att räkna ut att om personerna ska få samma stöd som de fick från FK kommer andra verksamheter att bli lidande så länge inte Socialnämndens budget ökar avsevärt.

Vid en hypotetisk inventering i samtliga 290 kommuner när det gäller utvecklingen av kostnaden-/utgifterna för personlig assistans så skulle vi med mycket stor sannolikhet finna samma mönster i stort sett samtliga kommuner. Vill vi ha vår assistansreform som vi vill ha den utan att sätta olika LSS insatser, äldreomsorg etcetera mot varandra är den här utvecklingen ohållbar.

Jag har varit i kontakt med JP-journalisten som skrev artikeln. Det blev en del prat om det allmänna läget för PA, neddragningarna, oro att förlora hjälpen och öökade svårtigheter att rekrytera personal. Jag har ocks mailar rapporten från Lund om Exprtmetodens alla brister och sagt att jag ställer upp på en intervju rapportens slutsatser om intresset finns.I morgon åker jag till Stockholm för att delta i årets STIL dagar, det ser jag fram emot. Det finns mycket att prata om med STIL vännerna i huvudstaden.

Harald Strand fortsätter sin genomgång av CRPD konventionen nu del 5. Jag har ”som vanligt” bidragit lite med tillägg vid våra kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar