måndag 15 maj 2017

Försäkringskassan och svenska tjänstemannatraditioner

För någon vecka sedan skrev FUB-s Harald Strand ett inlägg som handlade om hans dröm att FK och kommunernas handläggare ska fungera som självklara ombudsmän som ska se till att vi får den hjälp vi behöver utifrån våra egna behov men där verkligheten mer och mer avlägsnar sig från den visionen. Ofta ser man på facebook inlägg som att FK saknar humanism, de måste fatta beslut med sunt förnuft, medkänsla osv. Hur osympatiska alla avslag än är sä är verkligheten att utifrån de direktiv som myndigheten får från staten angående personlig assistans så agerar Försäkringskassan helt i linje med vad uppdragsgivaren/regeringen förväntar sig och kräver. Detta utifrån tjänstemannaideal som går tillbaka ända till 1600-talet. Den bakgrunden tänkte jag belysa här.

Greve Axel Oxenstjerna (1583-1654) har kallats den svenska byråkratins fader. Vad tusan har en 1600-talgreve gemensamt med dagens Försäkringskassa och tillämpningen av personlig assistans undra säkert många?. Jag menar om vi ska analysera myndighetens agerande på ett djuare plan än att bara kalla alla anställda en samlig empatilösa skitstövlar är Axel Oxenstjerna omöjlig att ignorera.


Axel Oxenstjerna blev redan 1612, endast 29 år gammal kung Gustaf II Adolfs närmaste man, ända fram till sin död förblev han en mycket central figur i den svenska statsförvaltningen. Efter kungens död 1632 var han under många år den person som faktiskt styrde landet. Med dagens ministerbenämningar var han statsminister, utrikesminister och inrikesminister i ett. 

Herr Oxelstjernas stora bedrift i svensk historia var att han byggde upp den svenska byråkratin. Under hans långa tid, drygt 40 år som landets mäktigaste eller näst mäktigaste person grundlades ett antal viktiga myndigheter (bla Postverket) och även Riksbanken – världens äldsta centralbank såg dagens ljus.Hans indelning av länen har i stort sett sammma gränsdragning än idag. Med den tidens mått blev Sverige därmed en oerhört välorganiserad statsbildning som låg långt före sin tid. En yrkeskategori som tidigare fört en undanskymd tillvaro blev allt viktigare – tjänstemännen.

Vad förväntade sig då Axel Oxenstjerna av alla hans byråkrater? I korta drag följande:

·  De skulle vara nogranna och enbart arbeta för ”rikets bästa” för ögononen. Det vi kallar korruption i alla dess former var ett rött skynke.

De skulle utföra sitt arbete utan att blanda in egna värderingar eller åsikter. Kort och gott göra jobbet utan ifrågasättande.

De ”Oxenstjernska idealen” lever kvar än idag. Myndigheternas starka ställning är ett arv från hans tid. Emellanåt blir generaldirektörer kritiserade för att framföra personliga åsikter i en fråga. Aj, aj, det ska man inte göra det är emot Axels ideal! Märkligt nog kommer Ann-Marie Beger undan kritik som gång på gång framför egna åsikter om personlig assistans.

Om vi överför de här idealen till FK-s behandling av oss med personlig assistans – hur hade Axel Oxenstjerna sätt på deras arbete ur hans byråkrathorisont? Troligen hade han inte gillat Beglers alla debattartiklar men totalt sett utifrån de direktiv som regeringen har gett myndigheten för personlig assistans hade betyget troligen blivit mycket högt! FK gör ju det myndigheten blivit ombedda att göra – skära ner statens nota för personlig assistans!


Den förvaltningsmodell som vi har i Sverige minskar definitivt risken för omfattande korruption, enligt FN-s antikorruptionsindex ligger Sverige i det yttersta toppskiltet bland de minst korrupta länderna i världen. Baksidan av myntet blir att acceptansen för att ifrågasätta maktfullkomliga direktiv från de överordnade är minimal. Som tjänsteman ska du lyda instruktionerna från överordnade, punkt. Det gäller även högsta chefen för en myndighet. Att ropa efter humanare syn och medkänsla leder ingenvart eftersom tjänstemännen förväntas göra raka motsatsen, d v s lägga åt sidan egna åsikter och känslor.

När det gäller högste chefen i i en myndighet, generaldirektören utses dessutom personen av regeringen. Det är inte på något sätt något unikt för Sverige (tvärtom det normala) men det minskar sannolikheten än mer att GD-n ifrågasätter även tveksamma direktiv..Man brukar ju inte bråka  med sin arbetsgivare i första taget, i synnerhet inte om arbetsgivaren (d v s staten) gett hen mycket makt över andra människor...
De som ska kritiseras i första hand är därför regeringen som utöver sin osmakliga kampanj mot assistansrefomen med sina direktiv till FK bryter mot en lång rad paragrafer i både LSS, Barkkonventionen och CRPD samt regeringsformen. Försäkringskassan ska granskas om de gått ännu längre än t.om finansdepartementet tänkte sig när regleringsbrevet blev ett regeringsdokument, vilket inte är helt osannolikt (det betyder inte att regeringen/finansdepartementet ser någon anledning att be FK "att lugna ner sig") . 

Sen och det gäller hela beslutspyramiden från regeringen ner till handläggarna samt alla nivåer i kommunerna – vilken utbildning och kunskap har de som ska förverkliga LSS lagens paragrafer inklusive förarbetena? Vilken kunskap har en annan mycket viktig gren i statsapparraten, nämligen domstolarna som ska garantera rättssäkerhet?

När det gäller domstolarna finns mycket som tyder på att kunskaperna om både LSS och CRPD är mycket bristfällig. En undersökning från Domstolsverket fann följande mycket allvarliga kunskapsbrister hos domarna i Förvaltningsdomstolarna

·   Endast en av fem domare kände till innehållet i CRPD

·   Var sjunde domare kände inte ens till att konventionen existerar…

·   Ingen domare uppgav att de har goda kunskaper om konventionen.


FUB har släppt en rapport Får jag möjlighet att leva som andra? granskat ett antal domar från HFD som rör olika  LSS insatser och konstaterar i slutet hade Domstolsverket undersökt kunskaperna om LSS hade resultatet troligen blivit lika nedslående som CRPD konventionen…
 …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar