måndag 20 april 2015

Kommunerna överdriver kostnaderna för LSS

Kommunerna har som bekant varit kritiska till rättighetslagen LSS så länge den funnits, ja även redan innan den trädde i kraft 1994. Argumenten man hade har jag redan gått igenom i tidigare blogginlägg, de verkliga orsakerna  handlar givetvis om att man anser att LSS tar resurser från andra verksamheter och att LSS ändrar maktbalansen kommun vs funktionsnedsatta till kommunernas nackdel. Med lite hjälp från Harald Strand - FUB-s ordförande i Stockholms län har jag kikat på hur mycket sanning det ligger i när kommunerna hävdar att det pågår en "kostnaderna skenar" inte bara inom assistansen utan samtliga  LSS insatser.


Det finns 10 insatser inom LSS. Staten betalar ungefär 80 % av kostnaden för personlig assistans, kommunerna resten. De övriga 9 insatserna som råd och stöd, kontaktperson, LSS boende, dagliv verksamhet mm är kommunala angelägenheter. År 2012 var bruttokostnaden för LSS ca 56 miljarder kr, varav staten betalade 22 miljarder kr för den personliga assistansen. Kommunernas utlägg var därmed ca 34 miljarder kr.

Hur mycket sanning ligger det i när kommunerna hävdar att det pågår en "skenande kostnadsutveckling"?  Kom ihåg att det finns ett utjämningssystem som i stor utsträckning ska kompensera för kommunernas kostnader

Jag har valt ut 4 kommuner av varierande storlek, utspridda i olika delar av landet - Stockholm, Jönköping, Vindeln, Haparanda för undersöka om det pågår en "kostnadsexplosion".  Perioden avser 2004-2014. Alla siffror är bruttokostnaden.

· Stockholm från 1,64 miljarder till 2,77  miljarder kr  =  + 68,9 %

·  Jönköping från 301,4 miljoner till 496,2 miljoner kr=  + 64,0 %,

·  Haparanda från 33,2 miljoner kr till 59,2 miljoner kr + 78,3 %.

· Vindeln från  20,7 miljoner kr 22,9 miljoner kr = + 10,6 %.

Källa: Statistiska centralbyrån


Under denna tioårsperiod steg inflationen med 12,1 %.


Källa: ekononomifakta.se


Om vi tar Stockholm som exempel motsvarar 1,64 miljarder kr år 2004 1,83 miljarder kr 2014. Med inflationen borträknad steg därmed kommunens kostnad med 51 % under samma tidsrymd.
Egentligen ingen dramatisk ökning på 10 år tycker jag.  Lilla Vindeln avviker rejält, som ligger långt under de övriga. Var så gott som 100 % säker på att man skulle befinna sig i andra ändan av skalan.

 Något som däremot ökat betydligt snabbare är kommunernas ersättningar till Försäkringskassan  I Stockholm steg det från 113 miljoner kr till 346 miljoner kr 2014. Ökningen har emellertid bromsat upp de senaste åren, 2010 var summan i Stockholm 285 miljoner kr. Ökningen sammanfaller med att antalet personer som blev beviljade PA steg snabbt i början av 2000-talet men har planat ut efter 2008.


Källa Statistiska centralbyrån


För att summera det finns det knappast fog för att LSS kostnaderna for kommunerna "skenat" senaste decenniet. Visserligen har Kommunernas utlägg för personlig assistans ökat kraftigt men kostnadsökningen har dämpats rejält på senare år så det är även i detta fall inte befogat att prata om en pågående  kostnadsexplosion". Inga kommentarer:

Skicka en kommentar