måndag 13 april 2015

Expressen - större rättigheter för pensionärer är en dålig idé...

Expressen har vid upprepade tillfällen skrivit ledareartiklar som kritiserar i synnerhet personlig assistans, i fredags var det dags igen. Nu ställer man öppet pensionärer, funkisar och andra gruppers behov mot varandra I fredags skrev Ann-Charlotte Marteus  en ledareartikel med den motbjudande rubriken:


Därför är rättigheter för äldre en dålig idé

Primärt är artikeln riktad mot våra pensionärer som anses "flyttat fram sina positioner och kräva för mycket". Men man "passar samtidigt på" att ställa såväl pensionärer som funktionsnedsatta och skolan mot varandra. Angående pensionärernas "stora krav" skriver Ann-Charlotte Marteus bland annat följande:

Nu föreslår Socialstyrelsen att äldre också ska kunna överklaga biståndsbeslut i domstol. SKL, Sveriges kommuner och landsting, är kritiskt. Man fruktar att insatserna för äldre ska gå åt LSS-håll, att "det blir ett gemensamt intresse för brukare, anhöriga och ansvariga för det särskilda boendet att så mycket service och omvårdnad som möjligt beviljas."

Budskapet är uppenbart - vi går mot en "oroväckande utveckling" där våra pensionärer kommer att ställa lika stora krav (underförstått orimliga krav) som vi som är beviljade olika LSS insatser.


Artikeln fortsätter i samma anda:
En sådan utveckling kan absolut inte uteslutas. LSS/LASS har lett till kostnader som lagstiftarna inte kunde föreställa sig.

Om kommunerna måste lägga stora och ökande resurser på äldre och funktionshindrade, varifrån ska pengarna tas? Ska vi låta skolans resurser dräneras?


Pensionärerna som slitit hela sitt arbetsliv för att bygga upp välfärden har alltså, enligt Expressen inte rätt att kräva rättigheter. För gör de det då kommer det gå åt skogen med välfärden . Och ja - pensionärerna får ju absolut inte bli lika bortskämda som vi som är beviljade personlig assistans eller annan LSS insats...

Jag tycker det är en förfärlig människosyn. Skulle man fråga artikelförfattaren om hon anser att alla människor är lika mycket värda så svarar hon givetvis ja.  Fast när man skriver så nedlåtande mot stora grupper människor som behöver stöd från samhället och ställer deras behov mot varandra finns det emellertid stor anledning att ifrågasätta  vad artikelförfattaren lägger i begreppet allas lika värde.
Man vill ge ett sken av att det handlar om att värna välfärdens framtida finansiering.  Om Expressen verkligen haft ett genuint intresse av att värna välfärden hade man resonerat på ett helt annat sätt. Istället för att ställa pensionärer, funktionsnedsatta och skolan mot varandra hade man skrivit t.ex. följande:

·       Det är självklart att våra pensionärer som slitit hela sitt yrkesliv har rätt att kräva rättigheter på sin ålderdom och LSS är en oerhört viktig  lag som betyder oerhört mycket för personer med stora funktionsnedsättningar. Vare sig pensionärer, funktionsnedsatta etcetera ska behöva känna sig eller bli utpekade som att vara en kostnadsbörda, allas behov är lika viktiga.

·   Finansiering?  Ja, allt måste finansieras så klart men för oss är det högsta prioritet för politikerna att man ser till att det finns resurser att täcka alla behov. Ska begreppet allas lika värde ha något innehåll (inte bara en fin slogan) är det en självklarhet att pensionärer, funktionsnedsatta etcetera har rätt att ställa krav på självklara rättigheter.


"Tycka till"  journalisterna på ledareredaktionerna är inte vilka som helst i samhället vilket i synnerhet gäller de som jobbar på landets största tidningar. Indirekt har de ett stort inflytande över samhällsdebatten och i slutändan därmed indirekt makt även för politiska beslut. Expressen, Sveriges näst största tidning har tagit på sig något som man kalla "informell ledarroll" i kritiken mot personlig assistans. Tidigare handlade det om att assistansen är för dyr, kriminaliteten härjar vilt mm. Nu vill man uppenbart lägga till en sak till - en påstådd oroväckande utveckling där våra pensionärer kräver lika mycket rättigheter som alla tydligen "bortskämda personer som är beviljade hjälp enligt LSS".
* Läs också Jonas Frankssons lysande artikel i Full Delaktighet där han analyserar vilka samhällskrafter det är som motarbetar personlig assistans och hela LSS lagstiftningen:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar