fredag 29 augusti 2014

Vilka partier vill förändra bedömningen av de grundläggande behoven?

Riksdagsvalet närmar sig allt mer. Vad tycker de olika parterna om viktiga frågor kopplade till personlig assistans? Ifa har ställt fyra frågor till de olika riksdagspartierna:

1.     Tänker ditt parti ändra på LSS §9 a som handlar om de grundläggande behoven och övriga behov?

2.     Hur ser ni på brukarrörelsens oro över att schablonbeloppet kommer höjas endast marginellt eller t.om frysas flera år framöver?

3.     Idag får man behålla sin personliga assistans under sjukhusvistelse endast om det  finns särskilda skäl. Vad tänker ni göra för att ändra på detta så att man får behålla den även om man är inlagd på sjukhus?


4.     Någon annan fråga inom den personliga assistansen som ni vill arbeta för?


Alla partier utom Sverigedemokraterna har svarat (framgår ej om de blivit tillfrågade. Jag ska i kommande blogginlägg gå igenom svaren från de olika partierna.  Jag börjar med de grundläggande behoven.
Socialdemokraterna. Anser att den hårdare  tillämpningen urholkar LSS intentioner. Vi värnar LSS och är det nödvändigt att ändra § 9a för att återupprätta lagens intentioner så ska vi arbeta för det. Man är besviken på flera borgerliga partier som man menar prioriterar diverse utredningar istället för att genomföra konkreta åtgärder.

Moderaterna  Anser att LSS är en mycket viktig lag och att det är lika viktigt att intentionerna efterlevs i praktiken. Tyvärr hamnar man sedan i en väldigt lång utläggning som handlar om hur många som blir beviljade personlig assistans eller andra LSS insatser. Alltihop utmynnar i att "kommunerna måste ta sitt ansvar" och att man väntar på utredningar från ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) och Socialstyrelsen hur den hårdare tillämpningen följer rättspraxis. Ett icke svar enligt mig.

Vänsterpartiet
Vill bestämt ha en ändring av LSS 9a. Domen från Regeringsrätten 2009 har lett till en mycket hårdare tillämpning med förödande konsekvenser för de som förlorar sin assistans. Eftersom domen skapat ett prejudikat är det därför absolut nödvändigt att ändra 9a. Den nuvarande tillämpningen anser man också är oförenlig med en riktig helhetsbedömning av hjälpbehovet.

Folkpartiet. Värnar om assistansreformen som är en rättighetslag som vi ska vara stolta över. Folkpartiet som på 90-talet drev igenom reformen är mycket bekymrade över utvecklingen. Förespråkar därför att 9a förtydligas/ändras. Man vill också att en ändring ska fokusera på rätten till arbete, vara förälder mm.

Miljöpartiet Väntar på besked från utredningen från ISF (klar senare i höst) som ska undersöka hur den hårdare tillämpningen påverkat de assistansberättigade. Om utredningen visar att det finns uppenbara brister som leder till att många inte får hjälp man egentligen behöver ska man jobba för en förtydlig eller ändring av LSS § 9a.

Centerpartiet. Konstaterar att det finns två trender - Kostnaden stiger samtidigt som antalet avslag ökar. Man vill ha klarhet i vad det beror på innan man vidtar åtgärder och inväntar därför utredningen från ISF. Man påpekar dock att at det inte är hållbart att personer som blir beviljade en insats inte känner trygghet i att man kommer få behålla hjälp man behöver.

Kristdemokraterna Tyvärr gör man samma fel som Moderaterna - man snarar in sig i en utläggning om hur många som fått utökat antal timmar - det är ju inte det frågan gäller. I övrigt inväntar man utredningen från ISF innan man föreslår konkreta åtgärder


Kort sammanfattning

De partier som ger klarast besked tycker jag är Vänsterpartiet och Folkpartiet. Även sossarna och Miljöpartiet ger ganska klara besked tycker jag Moderaterna och Kristdemokraterna svarar egentligen inte på frågan, att t.ex. antalet beviljade timmar/vecka i genomsnitt ökade med 13 2008-2013 var ju inte det Ifa-s fråga handlade om. Även m alla partier säger sig värna LSS får man definitivt intrycket att  engagemanget är mer genuint hos vissa partier...*För några dagar sedan kunde man läsa en upprörande nyhet från Umeå. Mats Ågren är rullstolsburen och helt beroende av sin permobil för att ta sig fram. Mats enda inkomstkälla är en låg garantipension och en dagersättning på 30 kr. Mats bodde tidigare i ett gruppboende men har nu fått ett chockbesked. Kommunen anser att golvet i lägenheten han bodde i tidigare utsattes för "onormalt "slitage" och kräver honom nu på 45 000 kr i reparationskostnader. Mats med sin mycket blygsamma inkomst har inga möjligheter att betala detta.

Det är oerhört fult agerat från Umeå kommun. En person som är helt beroende av sin permobil ska inte behöva betala en enda krona i reparation om det är så att det sliter extra på golvet. Det har startat en facebook grupp för att hjälpa Mats, se länk:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar