tisdag 12 augusti 2014

Därför anordnar vi en manifestation för LSS i Jönköping 21 augusti

Riksdagsvalet närmar sig och antalet utspel från de olika partierna ökar i rask takt, liksom antalet debatter i radio och TV där man diskuterar de vanliga frågorna ekonomi/skatter, jobben, skolan, sjukvården, äldreomsorgen. Det är likadant varje valrörelse - samma frågor  och i stora drag återkommer höger respektive vänsterblocket med samma lösningar som man presenterade i förra valrörelsen och valet dessförinnan med. Nya långsiktiga visioner om hur vårt samhälle ska utvecklas är en bristvara.


De "traditionella" stora valfrågorna är naturligtvis mycket viktiga, inte tal om något annat. Det finns emellertid en stor samhällsgruppgrupp i varje valrörelse som har mycket svårt att få uppmärksamhet från såväl politiker som journalister, nämligen alla Sveriges invånare som lever med någon form av funktionsnedsättning. Vi är många och vi är alla i varierande utsträckning beroende av stöd från samhället för att leva ett bra liv.

För oss med stora funktionsnedsättningar finns en fantastisk lag  LSS - lagen om stöd och service som uttryckligen säger att personer med stora funktionsnedsättningar har rätt att leva som andra. Via mycket märkliga tolkningar av lagen i Högsta förvaltningsdomstolen som i sin tur tillämpas strikt av Försäkringskassan och kommunerna har lagen urholkats alltmer senaste 5-6 åren. Detta, liksom försämringarna inom alla andra stödformer utanför LSS, tillgänglighetsfrågan mm kommer garanterat få NOLL uppmärksamhet i de stora valdebatterna i radio och TV.

Vi i handikapprörelsen "klagar" ofta på att det ser ut som det gör men det är bara och acceptera faktum - rättigheterna och livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar får ingen framträdande plats länge vi inte själva gör vårt bästa för att göra det till en viktig valfråga.

 För att försöka göra just det har handikapprörelsen i Jönköping, representerad av HSO i Jönköpings län med flera medlemsförbund, flera assistanskooperativ och VIMPA (Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings län)  som jag själv representerar  bestämt oss för att anordna ett evenemang/manifestation för att belysa hur viktig LSS är, inte bara insatsen personlig assistans utan alla stödinsatser inom ramen för LSS, totalt 10 st.

När vi satte oss ner och började planera hade jag själv från början tänkt mig någon manifestation på lokal nivå. Vi bestämde oss emellertid för att om det ska ha någon effekt måste riksdagspolitiker delta. Eftersom alla riksdagspartier utåt är eniga om vikten att bevara LSS bestämde vi oss för att göra något annorlunda, istället för en vanlig paneldebatt ska vi anordna "minidebatter" där företrädare från olika partier får diskutera viktiga frågor om LSS och hur de vill säkerställa att lagens intentioner förverkligas. Det kommer bli frågeställningar där de verkligen måste tala klarspråk om hur de ser på LSS, tillämpningen och lagens framtid. Både riksdagspolitiker och kommunalpolitiker deltar.

Vi är övertygade om att det kan bli något riktigt bra, moderater och folkpartister är ju t.ex. inte vana att debattera mot varandra... Ska också bli intressant och se diskussioner mellan kommunal och riksdagspartier. De har ju en stark tendens att skylla på varandra när det handlar om vem som har ansvaret för försämringarna.* 8 september kommer jag delta i ett Seminarium i Göteborg som anordnas av DHR Göteborg och Teater Kattma. Temat blir:

Om vinsterna med att satsa på människor med funktionsnedsättning – ur ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Temat är mycket intressant då samhällsdebatten kring rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så starkt präglas av att "det kostar för mycket". Vi måste lyfta fokus från "skenande kostnader",  att fixa tillgängligheten "kostar för mycket" etcetera.  Min egen roll blir att hålla en föreläsning på upp till 30 minuter om mänskliga och demokratiska vinster med personlig assistans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar