lördag 23 augusti 2014

Sammanfattning av manifestationen för LSS

I torsdags genomförde så handikapprörelsen i  Jönköping, representerade av HSO Jönköpings län, kooperativen VIOL och Stil samt VIMPA manifestationen för LSS.
Man kan säga att manifestationen bestod av tre delar:

*En presentation från undertecknad om varför vi anordnar detta och vilka som stod bakom arrangemanget.

* Uppträdande från Lena Maria Klingvall som trots sina funktionsnedsättningar gjort strålande karriär  som simmare, konstnär och artist.

* Debatter mellan de olika riksdagspartierna

Susanne Berg från Stil var tänkt som moderator, tyvärr hade Susanne blivit sjuk så det blev Jonas Franksson som fick hoppa i stället och gjorde ett kanonjobb. Tack Jonas!
Själva debatterna var som jag skrivit innan ordnade så att man satt två partier åt gången med både riksdags och kommunpolitiker, undantaget en grupp som hade tre partier beroende på att Sverigedemokraterna tackat nej till att delta. Allmänheten fick också ställa frågor.

Naturligtvis rådde enighet om att LSS är en mycket viktig lag som man ska värna. En av publikfrågorna löd:

Skulle du tycka att det var okej att inte kunna utöva ditt fritidsintresse därför att du nekas de LSS-insatser du behöver?


Svaret från samtliga partier var givetvis att inte är OK. Det gick ändå att se vissa skillnader mellan partierna. Kristdemokraterna vill t.ex. att kommunerna och inte Försäkringskassan ska bevilja assistansen. Ni som följer den här bloggen vet vid det här laget att jag inte gillar den idén. En av moderaternas representanter pratade väldigt mycket om hur mycket man ökat socialnämndens budget, betydligt mindre om LSS som rättighetslag. På den borgerliga sidan visade enligt mitt tycke återigen Folkpartiet  att det är de som bäst värnar LSS.


I det röd-gröna gänget framförde Miljöpartiet att det är en självklarhet att ett jämlikt samhälle förutsätter att alla måste få den hjälp och stöd från samhället som behövs. Socialdemokraterna är bekymrade över utvecklingen och menar att Riksdagen måste ta sitt ansvar för att värna LSS genom att ändra LSS lagen. Idag pågår en urholkning av lagen då regeringen via ansvarig myndighet Försäkringskassan har skärpt kriterierna för att få assistansersättning - i praktiken en besparing. Det är orimligt och begära av kommunerna att man ska kunna hjälpa alla de som kommer i kläm.

Centern och Vänsterpartiet stod som väntat mycket långt i från varandra när det gäller synen på ekonomiska vinster och därmed även synen på privata aktörer kontra kommunerna i LSS relaterade verksamheter.

Jonas Franksson avslutade alltihiop väldigt bra när han förklarade vad kampen för LSS verkligen handlar om - nämligen mänskliga rättigheter. Rätten att trots sina funktionsnedsättningar kunna leva det liv man själv vill. Därmed går det inte att reducera frågan om LSS till en kostnadsfråga. Mänskliga rättigheter går det nämligen inte att sätta en prislapp på.


* Intresset från media var OK när Jönköpings-Posten, Jnytt och Radio Jönköping rapporterade. Själv blev jag intervjuad av JP. Tyvärr måste jag säga att artikeln inte blev lyckad då den helt fokuserade på personlig assistans - det var ju faktiskt hela  LSS vi manifesterade för! Kanske ett symptom på hur dåligt insatta journalisterna är i LSS?

Intresset från allmänheten? Mycket bra tycker jag. Själv hade jag dålig uppsikt då jag satt långt fram men min assistent och föräldrar som också var på plats uppskattade antalet till åtminstone 100 personer när det var som mest. Tyvärr var som väntat vädergudarna på dåligt humör. I inledningen var vädret helt OK men det blev efterhand allt sämre, tidvis var det riktigt uselt. Detta bidrog tyvärr till att åskådareleden efterhand blev allt glesare.

Sammanfattningsvis är vi emellertid nöjda med arrangemanget. Känns jättebra att vi kunde genomföra det och därmed bidragit till att sätta våra rättigheter i rampljuset.
* När det gäller framtida aktiviteter för egen del bär det alltså av till Göteborg 8 september då jag deltar i seminariet:

 Dags att välja - liv eller död?
Om vinsterna att satsa på människor med funktionsnedsättningar.

Efter det bär det av till Stockholm 18 oktober där jag deltar i den stora LSS festen i Stadshuset.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar