tisdag 26 augusti 2014

Stil -s vision om medborgargolvet

Igår skrev Dagens Nyheter om Oscar Westerlund, 19 år gammal . Oscar har ett omfattande behov och hjälp och stöd och är beviljad personlig assistans. Men nu vill Försäkringskassan ta ifrån Oscar rätten till personlig assistans. Detta beroende på att han vid den senaste omprövningen bedömdes ha ett grundläggande hjälpbehov på 15,5 timmar /vecka, klart under gränsen på 20 timmar/vecka för att få statlig assistansersättning. Tidigare bedömdes det grundläggande hjälpbehovet till 41 timmar/vecka. Helt plötsligt ansågs hans grundläggande hjälpbehov ha minskat med 26 timmar/vecka trots att hjälpbehoven är oförändrade....


Oscars fall är som vi alla vet tyvärr långt ifrån unikt. Alltfler förlorar sin assistans,  annan LSS insats eller får den kraftigt reducerad vid omprövningar. Något som enligt Försäkringskassan och kommunerna  beror på "ändrad rättspraxis" efter domen i Regeringsrätten 2009 . Hur ska man då åtgärda detta så att personer med stora hjälpbehov inre förlorar rätten till hjälp från samhället? 

Kooperativet Stil - Stiftarna av Independent living i Sverige som på 1980-talet var en drivande kraft till att personlig assistans blev verklighet har lanserat och driver en intressant idé, det s.k. Medborgargolvet. När man pratar om hur behovsbedömningarna ska bli generösare  igen nämns ofta en ändring av LSS §9a som definierar de fem grundläggande behoven - av/påklädning, personlig hygien, måltider, kommunikation och ingående kunskap om den assistansberättigade. Stil -s vision sträcker sig emellertid betydligt längre än så. Vi kan något förenklat förklara medborgargolvet på följande sätt:


Hela Sveriges befolkning promenerar över en stor bro eller ett golv som symboliserar den svenska välfärdsstaten som byggdes upp under 1900-talet. Tyvärr finns det en del hål i bron/golvet som en del behövande har oturen att ramla ner i, d v s man har hamnat utanför samhällets skyddsnät. Hela tiden lappar och lagar politiker och myndigheter på dessa hål men det uppstår hela tiden nya som andra olyckligt lottade personer trillar ner i. Stil definierar ambitionen med medborgargolvet så här:

Vi vill att varje medborgare garanteras frihet, jämlikhet och trygghet. Vi vill bygga ett stabilt medborgargolv så att ingen mer behöver falla utan skydd.

Ambitionen är alltså att skapa ett vattentätt skyddsnät som gör att ingen som behöver hjälp från samhället ska vara rädd för att förlora den hjälpen eller trilla mellan stolarna. Hur ska då det uppnås i praktiken?

Vi vill se ett golv som skyddar alla som är i behov av välfärdsstatens tjänster för att kunna leva självbestämt liv i frihet. Vi vill se en trygghetsförsäkran för varje medborgare, med tydligt beskrivna grundläggande rättigheter gentemot staten.

Vi vill utveckla välfärdsstaten genom att förtydliga kontraktet mellan stat och individ så att varje medborgare har frihet, jämlikhet och trygghet, inte bara i teorin utan också i praktiken.


Stil har också satt upp 7 byggstenar för hur medborgargolvet ska byggas:

1.     Varje medborgare äger rätt till sin frihet.
2.     Varje medborgare behandlas jämlikt av staten.
3.     Varje medborgare äger rätt till integritet och grundtrygghet.
4.     Staten säkrar medborgarna på golvet.
5.      Medborgare får ovillkorligen stöd.
6.     Rätten till makt över stödet.
7.     Bygg golvet först.

Under Almedalsveckan anordnade Stil flera seminarier om hur man vill förverkliga medborgargolvet och konsekvenserna idag för de som har oturen att trilla ner i ett av hålen. Utan tvekan är det en mycket spännande idé, det är en vision som handlar om så mycket mer än att ändra i några lagparagrafer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar