måndag 7 mars 2022

Positiva nyheter om personlig assistans. I Ukraina fortsätter kriget

 Trots kriget i Ukraina fortsätter kom det ändå 2 positiva nyheter om personlig assistans förra veckan som måste uppmärksammas.

Många har varit oroliga för att den statliga utredningen om huvudmannaskapet kommer föreslå kommunalt huvudmannaskap. Själv gjorde jag bedömningen att risken var liten, en bedömning som Ifa delade. Lars Löw som ansvarar för utredningen intervjuades nyligen i Assistanskoll och det kom mycket positiva besked där. I intervjun säger Lars Lööw bland annat:

Utredningen har visserligen ett utrymme att föreslå andra alternativ, men det är inte aktuellt,


Jag bedömer att det inte finns utrymme med våra resurser att på bredden utreda något alternativ till statligt huvudmannaskap. Det beror dels på hur vi använder resurserna i utredningen på bästa sätt, dels på att en del alternativ utretts tidigare.

På frågan hur Lars Lööw ser på kommunalt huvudmannaskap blev svaret:


Det finns så vitt jag bedömer inte någon möjlighet att sådant förslag skulle komma att genomföras. Jag tror ändå att vi med det underlag som vi ändå av nödvändighet kommer ta fram ska kunna bedöma både för och nackdelar med olika alternativ.


Med detta tror jag faktiskt vi kan sluta och oroa oss för kommunalisering. Det är sällsynt att vi får så pass positiva nyheter men förstatligande som innebär en fundamental förbättring är också sammanflätat med ändrade behovsbedömningar. Jag har skrivit det innan inklusive i krönikor för Assistanskoll:


Förstatligandet måste ske i rätt ordning. Det finns ingen vits med ett förstatligande om inte behovsbedömningarna ändras innan förstatligandet sker. Förstatligande kombinerat med oförändrade behovsbedömningar och återupptagna tvåårsomprövningar skulle bli katastrofalt för tusentals assistansanvändare.


Det kom också en positiv nyhet om behovsbedömningarna.


Kristdemokraternas talesperson Pia Steensland har drivit på för att göra ett tillägg i utredningen om huvudmannaskapet som handlar om det mest fundamentala av allt – behovsbedömningarna. Förra veckan röstade riksdagens socialutskott för att ge regeringen i uppdrag att göra ett s.k. tilläggsdirektiv i utredningen av huvudmannaskapet. I sitt ställningstagande skriver socialutskottet:


”lagen bör ändras för att säkerställa att samtliga hjälpmoment även för övriga grundläggande behov [inte bara andning och sondmatning] ska vara assistansgrundande. Regeringen bör därför genom ett tilläggsdirektiv till Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) ge denna i uppdrag att utarbeta ett sådant lagförslag”


Socialutskottet vill se nya behovsbedömningar


Nu får vi se hur regeringen agerar. Enligt regeringsformen ska regeringen följa instruktioner från riksdagen där det finns en majoritet för förslagen.  

Vare sig beskedet från Lars Lööw eller beslutet i socialutskottet löser problemen men det är i alla fall besked och beslut som pekar i rätt riktning. Negativt är att de enda partier som röstade nej i socialutskottet var de s.k. statsbärande partierna – Socialdemokraterna och Moderaterna. Spontan känsla – riktigt, riktigt dåligt agerat av båda partierna.Kriget i Ukraina fortsätter och allt mer tyder, tyvärr på att det kommer bli utdraget och mycket blodigt.  Säkerhetsläget i världen är det sämsta på åtskilliga decennier och redan nu står det klart att kriget kommer få långtgående konsekvenser även för oss. Försvarsanslagen kommer ökas mycket kraftigt kommande år, oavsett vem som styr landet och vi riskerar att hamna långt, långt ner i prioriteringslistan. Till det kommer en otrevlig inflationsökning som urholkar pengarnas värde. Är inte förvånad men jag får ändå kalla kårar när Ulf Kristersson i intervju med TV4 2 mars förklarade ”att allt annat måste stå åt sidan”. Samma dag hölls en pressträff där Ulf Kristersson meddelade att satsningarna kommer att kräva ”betydande budgetdisciplin”.


Tydliga kodbeteckningar för besparingar på andra saker… Inte blir min oro mindre av vetskapen att Moderaterna är lika snåla med schablonen som Socialdemokraterna.


Magdalena Andersson har inte kommit med lika tydliga koder än men statsministern skriver på sin facebook sida:


Upprustningen av vårt försvar ska intensifieras.- en mycket tydlig indikation på vad statsministern anser är prioriterat.


’Med detta sagt. Vi ska inte stillatigande titta på om ökade försvarsanslag tränger undan andra viktiga behov som personlig assistans vilket jag tog upp i min nya krönika för Assistanskoll


Hur påverkas assistansreformen av kriget i Ukraina* Här är situationen för ukrainare med funktionsnedsättningar när bomberna och raketerna raserar bebyggelse och infrastruktur?

European Disability Forum, EDF granskar utvecklingen och konstaterar – som väntat att situationen är skrämmande. EDF skriver att 2,7 miljoner ukrainare har, enligt officiell statistik funktionsnedsättningar. Några exempel på hur utsatta våra ukrainska vänner är:

 Skyddsrum i Kiev otillgängliga, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning tvingas stanna hemma, utan möjlighet att sätta sig i säkerhet. Personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner i landet, och därmed redan avskurna från samhället, riskerar att bli övergivna och bortglömda. Enligt EDF är minst 82 000 barn segregerade från samhället med oräkneliga fler vuxna med funktionsnedsättning permanent institutionaliserade.

Ukrainas motsvarighet till Funktionsrätt har gått ut med ett upprop att hjälporganisationer och funktionsrättsorganisationer måste tillsammans både organisera hjälp och arbeta för att få slut på kriget.


Desperat situation för ukrainare med funktionsnedsättningarMåste ännu en gång medge att jag underskattat grovt hur långt Vladimir Putin är beredd att gå för att förverkliga sin dröm – att Ryssland återigen ska bli en supermakt. Därför blir det oerhört svårt att få slut på kriget. Ska inte spekulera om riskerna att fler länder blir indragna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar