torsdag 31 maj 2018

Sammanfattning av STIL dagarna 2018


26-27 maj var det dags för årets STIL dagar. Det var tredje gången jag deltog. I vanlig ordning var det årsmöte kombinerat med samtal om läget för den personliga assistansen, i år i form av en debattpanel samt god mat.

 Ungefär en månad tidigare hade jag fått förfrågan från Jonas Franksson om jag vill delta i en debattpanel. Jag gillar som bekant att synas och höras så det behövdes ingen lång betänketid för att tacka ja. I debattpanelen deltog förutom jag själv och Jonas Susanne Berg, Jessica Smaaland och STIL-s jurist Gabriel Boulus. Bland ämnena som diskuterades kan nämnas LSS utredningen, den politiska situationen i Sverige efter riksdagsvalet, olika domar och huvudmannaskapet.


Bild: Lördagens debattpanel. Jag sitter tvåa från höger i min permobil och svart STIL tröja. 

STIL håller nu på att ta fram en analys över tänkbara regeringskonstellationer efter valet. Den är inte klar än men vi är alla djupt oroliga för maktbalansen i riksdagen efter valet. Socialdemokratin går mot ett katastrofval. Vad S-MP regeringen betytt för oss vet vi alla, jag är 99,9 % säker på att Stefan Löfven kommer göra allt som står i hans makt för att klamra sig kvar vid makten. Det stora problemet för oss är att alternativen inte är mycket att jubla åt heller precis. Den paradoxala är att hur usel den nuvarande regeringen än är för oss har sossarna en nyckelroll för att säkra assistansen på sikt. Utan deras stöd för en reformerad LSS lagstiftning kommer vi aldrig att få lugn och ro. Moderaterna har motsvarande roll i alliansblocket men har inte stått i första ledet i värnandet om vår rätt till självbestämmande. SD talar sig varmt om assistansen men jag har inga illusioner om att de utan några som helst skrupler skulle ignorera assistansen för att driva igenom den enda frågan som egentligen intresserar dem på allvar – mycket kraftigt sänkt eller stoppad invandring.


Vi pratade en hel del om nödstoppet. Jag betonade här att vi befinner oss i ett läge där assistansreformen är helt sönderskjuten och det krävs en lång rad lagändringar för att återupprätta intentionerna. Mer info om vilka ändringar jag avser hänvisar jag
till föregående blogginlägg.

Vi pratade mycket om domarna och deras betydelse. Juristen Gabriel Goulus la tonvikten vad domarna innehåller, jag och Jonas Franksson talade mycket om dess konsekvenser. Här menar jag att det går att se ett tydligt mönster, en röd tråd för samtliga fem domar i HFD 2009-2018.

1)  Domstolen har (även om domen om sondmatning 2081 var positiv) en mycket snäv syn på vad personlig assistans handlar om. Förvaltnings och Kammarrätten har i regel en mer generös syn.

2)  FK har satt i system att tolka domarna så snävt det bara är möjligt.

Ett exempel på punkt 1 är domen från 2009. En person som behövde mycket hjälp efter en stroke nekades assistans av HFD. Hen jobbade deltid som forskare men just det faktum att berörd person jobbade som forskare var ett av skälen till avslag…

När det gäller de restriktiva HFD domarna sa jag också att jag är helt övertygad om att HFD påverkats av all signalpolitik från först alliansregeringen och i intensifierad form från S-MP regeringen. Jag nämnde även HFD domen om sondmatning och så då bland annat att jag trodde att sondmatningen var säkrad nu, främst beroende på att det kändes helt osannolikt att även FK inte skulle se sondmatning som integritetsnära.

Susanne Berg och Jessica Smaaland pratade om nuläget och en parallell LSS utredning som STIL jobbar med. När det gäller att utveckla LSS lagen eftersträvar STIL en modell där andra LSS insatser mer liknar assistansen. En idé är att införa ett kontantstöd även för de som beviljas ledsagning. När det gäller huvudmannaskapet står STIL fast vid sin modell att enbart staten beviljar personlig assistans men kommunerna betalar mer än de första 20 timmarna/vecka. Jag frågade hur de ser på att låta landstingen betala en del för personer som har stora hjälpbehov av vårdkaraktär som personer med stora t.ex. stora andningsproblem eller allvarlig epilepsi? Svaret var att man tittar på den möjligheten. Jag sa också att även om jag länge förespråkat en 100-procentig finansiering från staten är det inte realistiskt idag.

Det blev även en diskussion om hur vi ska jobba för att förbättra allmänhetens syn på assistansreformen? Jämfört med situationen för 4-5 år sedan tycker jag faktiskt läget har förbättrats radikalt till det bättre vad gäller medias bevakning. Efter den oerhört tragiska händelsen hösten 2,15 när en kvinna som förlorat PA avled på en toalett har det skett en kraftfull minskning när det gäller rapporter om fusk och överutnyttjande. Undantag finns givetvis fortfarande med Anna Dahlberg på Expressen som värsta exemplet som fortsätter sitt eget lilla korståg mot rätten till självbestämmande. 

Jag fick även göra en sak som jag inte förberett mig på. STIL ville göra en inspelning av min I am berättelse vilket jag naturligtvis ställde upp på, Jag fick en utskrift så det var inga problem. Bild:  Jag läser upp min I am berättelse som även spelas in. I bakgrunden en svart roll up med kampanjens budskap


En intressant motion gick igenom som handlar om att under hösten 2019 anordna en utbildningskurs under en helg vad IL ideologi handlar om för STIL-s medlemmar. Jag har meddelat min vän Lotta Ottosson att jag gärna hjälper till om IL kursen blir av. Jag kommer självfallet att delta i nästa års STIL dagar med.

Har fått många nya bekanta genom mitt allt större engagemang i STIL. En del av dem som Jonas Franksson och Susanne Berg har jag regelbunden kontakt med. Andra som Barbro Adamek, Mona Esbjörnsson och Marie Blomgren träffar jag i regel bara under STIL dagarna. Kommer jag någon gång i framtiden att välja STIL som anordnare? Låt mig säga så här:

Ännu så länge vill jag sköta assistansen själv med hjälp av familjen. Jag var tidigare medlem i ett Kooperativ och även om det var ojämförligt mycket bättre än kommunen trivs jag ändå allra bäst med att ha assistansen i nuvarande form – via ett familjeägt företag med jag själv som ensam brukare. Om eller när vi tycker det blir för jobbigt kommer jag ringa direkt till STIL-s kontor. Har också funderat lite på i vilken roll jag på gör mest nytta för föreningen? Jag är själv inte säker på att det skulle vara i en eventuell framtida styrelseplats eller t.om ordförande - förutsätter med nuvarande stadgan att jag har STIL som anordnare. Som det känns nu tror jag faktiskt jag bidrar mer som debattör och föreläsare om personlig assistans och IL ideologi.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar