måndag 14 maj 2018

Nytt angrepp mot PA och LSS från ledareskribenten Anna Dahlberg och mail till henne


Den regering som tappar kontrollen över sjuktalen och assistansen kommer inte att ha några pengar över till vallöften. 

Att ändra direktiven till en utredning kan framstå som en bagatell. Då har man inte förstått vilka belopp som hanteras inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ofta talar man bara om de statliga kostnaderna för personlig assistans på runt 24 miljarder kronor. Men till denna siffra ska läggas över tio miljarder kronor, som kommunerna står för. Totalt kostar LSS runt 75 miljarder kronor om året.

Anna Dahlberg


Anna Dahlberg är ledare skribent på Expressen och en stenhård kritiker mot LSS generellt och personlig assistans i synnerhet. Hon har skrivit en rad artiklar med budskapet att assistansreformen kostar på tok för mycket, kriminaliteten härjar vilt och att politikerna är för ”fega” för att föreslå åtgärder som stoppar ”den skenande kostnaden”.


För drygt en vecka sedan var det dags igen. Artikeln handlade i korta drag om att regeringen gjorde helt fel som sparkade Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. En chef, som enligt Dahlberg gjort ett strålande jobb som lyckats sänka den alltför höga kostnaden för sjukpenning och assistansersättning. Kunde inte detta angrepp förbli obesvarat så jag skrev detta mail till den argaste ledare skribenten på en stor dagstidning.


Hej

Du har vid det här laget skrivit ett stort antal ledare artiklar som handlar om personlig assistans. I alla artiklar berörs fusk, kriminalitet och höga kostnader. Att assistansreformen inneburit enorma förbättringar i vår livskvalité kommer alltid helt i skymundan. Att Sverige som ett mycket rikt land satsar mycket större andel av BNP än EU-genomsnittet på Funktionshinderpolitik borde alla se som något positivt. Det visar att vi har mycket högre ambitioner än flertalet andra länder.

Du vill uppenbart se stora besparingar på den personliga assistansen men sådana åtgärder medför oåterkalleligen allvarliga konsekvenser för berörda personer. Hittills har du inte presenterat vad du vill ska ersätta personlig assistans. Därför vill jag ha svar på följande frågor:

1) Vad anser du själv är goda levnadsvillkor och leva som andra?

2) Vad ska ersätta personlig assistans - anhörigomsorg, gruppboenden, eller gamla sjukhusliknande institutioner?

3) Har du träffat en enda person eller anhörig som är beroende av en fungerande personlig assistans och som berättat hur viktig den är för att livet ska fungera?

4) Det är uppenbart att du ogillar frihetsreformen personlig assistans som den är tänkt att fungera, annars hade du inte haft så ensidigt fokus på kostnad och kriminalitet. Vad är det du ogillar?

När det gäller jurister anställda av privata assistansanordnare som ”driver upp” antalet beviljade assistanstimmar har du inte medhåll ens av regeringens egen utredare Stig Svensson som skrivit följande i en utredning av assistansmarknaden:
Ökningen av antalet timmar bedöms således inte ha berott på utvecklingen av privata anordnare på kvasi marknaden. Se sid 8:

Personlig assistans

Analys av en kvasi marknad och dess brottslighet

Obs! Jag pratar gärna både fusk och ekonomi med dig, jag vet att resurserna inte är obegränsade. Den kriminalitet som finns (som dessutom finns i alla välfärdssystem) får emellertid aldrig bli en ursäkt för att montera ner en fantastisk frihetsreform.


Thomas Juneborg

Fullvärdig samhällsmedborgare tack vare personlig assistans

Jag fick svar, eller rättare sagt icke svar som lyder så här:
Hej Thomas!
Tack för ditt mejl. Jag får väldigt många reaktioner på det jag skriver och hinner inte besvara dessa mejl. Däremot läser jag givetvis allt som skickas till mig. Hoppas på din förståelse för detta.
Vänliga hälsningar,
Anna Dahlberg

Spontan tanke – mycket fegt. Att inte kunna/våga svara på ”obekväma frågor” när hen förespråkar stora försämringar för en utsatt grupp människor är inte acceptabelt. Anna Dahlberg har faktiskt som ledare skribent indirekt en enorm makt över hur samhällsdebatten förs. Det ser ut som det är ett standardsvar jag fick. Egentligen borde jag skicka ett långt svar till båda Anna Dahlberg och Expressens chefredaktör men orken räcker inte till för mer än detta svar:

Jag tycker faktiskt du ska svara på frågor om hur du tänker och vad du har för alternativ när du gång på skriver att vår frihetsreform och hela LSS lagen kostar på tok för mycket pengar. För om dina önskade besparingar genomförs i praktiken skulle många tusen utsatta människor + inklusive anhöriga få kraftigt sänkt levnadsstandard.
Som sagt. Jag pratar gärna finansiering. Jag vet att resurserna inte är obegränsade och att välfärden står inför utmaningar med en allt äldre befolkning med mera. Jag är dock övertygad om att det går att lösa om bara viljan finns utan att utpeka en utsatt grupp människor som alltför kostsamma som "stjäl" resurser från andra mycket viktiga verksamheter.

Thomas Juneborg


Moderaterna har presenterat sin skuggbudget. Den nuvarande regeringen har varit en katastrof för oss men om nu någon trodde (jag hör i alla fall inte dit) att det med automatik blir bättre med en alliansregering så har hen varit naiv. Assistansen och LSS är jätteviktig men det finns även ändra områden som ligger mig varmt av hjärtat, t.ex. den usla ekonomin för många med stora funktionsvariationer. Här vill M göra stora besparingar på miljardtals kr. Själv kan jag inte under några omständigheter försvara skattesänkningar som delvis finansieras av besparingar på de med mest utsatta som många gånger inte ens har råd att köpa nya kläder.

Angående mantrat ”det ska löna sig att arbeta” så har det faktiskt alltid varit mer lönsamt att arbeta än leva på bidrag. De som är friska måste så långt som möjligt försörja sig själva (ingen tycker f.ö. det är kul att leva på bidrag från staten…) men de som av olika skäl inte kan jobba måste garanteras en hygglig inkomst, d v s få del av landets ständigt ökade välstånd.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar