onsdag 23 maj 2018

Selma får ingen personlig assistans ens efter HFD domen i april


Denna gång menar kassan att det bara behövs assistans när sondmatningen sätts på och när den stängs av, men inte däremellan. Kassan tar ingen hänsyn till att det knappast är möjligt att rekrytera en assistent som kommer och sätter på sondmatningen för att sedan gå hem och komma tillbaka när matningen är över.

Bengt Elmén
'


Riksmedia har vid flera tillfällen rapporterat om Selma Lundmark, nu 6 år gammal som inte får personlig assistans från Försäkringskassan. Detta trots, att Selma har mycket stora hjälpbehov p.g.a. en hjärnskada och behöver sondmatas. 13 april kom som bekant en mycket positiv dom i HFD som säger att sondmatning ska räknas som en måltid, som ett grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans. Många jublade, äntligen skulle Selma och hundratals andra drabbade (flera tusen om vi inkluderar anhöriga) få den assistans de har rätt till. I lördags rapporterade emellertid SVT att Selma ännu en gång har fått avslag, trots att FK meddelade att domen från HFD skulle börja tillämpas omedelbart.

Hur är detta möjligt, varför beviljar FK ingen assistans till Selma, trots att det finns en HFD dom som säger att sondmatning är ett grundläggande behov?

Bortser vi från år efter år med signalpolitik från regeringen, regleringsbrev etcetera blir svaret att FK sin vana trogen tolkat även denna HFD dom så snävt det bara är möjligt. Faktum är att i domen finns flera brasklappar som lämnar stort utrymme för tolkningar och godtycke. Enligt domen måste nämligen två viktiga villkor vara uppfyllda för att sondmatning och egenvård ska räknas som grundläggande behov:


1) Hjälpbehoven måste vara "integritetsnära" (jämför domen i dåvarande Regeringsrätten 2009)

2) Det måste finnas en koppling till de fem grundläggande behoven, där personlig hygien, av och påklädning, måltider, kommunikation och ingående kunskaper om brukaren redan är kraftigt urholkade.

FK utnyttjar dessa kryphål maximalt och anser att endast den tid det tar att koppla på och av sonden är "integritetsnära" och därmed ett grundläggande behov.

Även om FK snabbt pratade om att det inte alls var givet att sondmatning skulle ge rätt till personlig assistans trodde jag faktiskt att just sondmatningen ändå var skyddad nu, inte ens FK kunde väl i praktiken komma fram till att sondmatning inte är integritetsnära? Sanningen är mycket dystrare. Domen som vi var så glada för visar sig i praktiken inte vara värd mycket när FK-s rättschef Eva Nordqvist vänder och bänder på domarna för att tolka dem så strängt det bara går. Frågan är om domen hjälper en enda person? Möjligen, möjligen en del personer. Enligt FK går nämligen Selmas sondmatning (p g a den utrustning som används) till på ett sådant sätt att den inte är integritetskänslig

RBU-s ordförande Mara Persdotter kallar detta domstolstrots, i en intervju med Assistanskoll menade juristen Mathias Blomberg att FK ger sig tolkningsföreträde över HFD. Jag håller med. Jag är inte jurist men efter att ha läst domen tycker jag inte det råder någon tvekan om att sondmatning ska ge rätt till assistans. Naturligtvis under förutsättningen att FK inte har utgångspunkten att tolka lagen så snävt som möjligt, i praktiken bryta mot lagen. Det som pågår i FK är ytterst ett resultat av stränga besparingsdirektiv och signalpolitik, först från alliansregeringen och sedan i intensifierad form från S-MP regeringen, där finns det yttersta ansvaret. Likväl är FK-s agerande djupt motbjudande och har hör inte hemma överhuvudtaget i ett humanistiskt samhälle. Det här är en myndighet som ska hjälpa människor, istället letar FK efter varje halmstrå som finns för att inte bevilja hjälp.

Egentligen hade jag tänkt att jag i det här blogginlägget skulle publicera min krönika i Assistanskoll men så dök det här upp som måste få förtur. Det passar ändå bra att göra det i nästa blogginlägg. Krönikan handlar om behovet av lagändringar och Selmas öde visar att det är mer akut än någonsin. Så som FK agerar hjälper det inte vilka domar som kommer från HFD, denna skandalmyndighet kommer tyvärr att leta efter kryphål och det med stor energi.

RBU har nu meddelat att man kommer att JK anmäla FK för domstolstrots. Ett mycket bra initiativ, myndigheten befinner sig i fritt fall när det gäller sitt uppdrag att hjälpa utsatta människor. I måndags hölls på Kristdemokraternas begäran en ny riksdagsdebatt efter de senaste turerna kring FK-s tillämpning av lagen. Av privata skäl kunde jag inte se debatten men det kom som väntat inga nya besked från regeringen. Rent krasst får vi dystert konstatera att vi har en regering som tycker det är helt okej 9 av 10 personer får avslag på nyansökningar och det är även helt okej att FK vänder ut och in på en för oss gynnande dom för att ändå kunna ge avslag. Det är upp till var och än att bedöma om hen kan känna förtroende för regeringen, själv gör jag det definitivt inte
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar