torsdag 28 september 2017

Regeringen sprider osanningar och ägnar sig åt hyckleri

Först senaste nytt om omprövningen

Min kamp mot Försäkringskassan efter den synnerligen obehagliga omprövningen är nu inne i ”nästa fas”.

Det är uppenbart att FK i första hand riktar in sig på att ta försöka bort min dubbelassistans. Därför gick jag  under helgen ihop med anhöriga och igenom situationer i samband med resor och längre utflykter där dubbelassistans behövs. 
Nästa steg var att beskriva vad assistenterna gör i de situationer där dubbelassistans behövs (vilket egentligen är i stort sett allting). T.ex. vem som gör vad vid olika förflyttningar i okänd miljö men även mycket annat  FK vill ju även ha ett intyg från min arbetsterapeut varför jag behöver dubbelassistans vid resor och längre utflykter, arbetsterapeuten har emellertid semester fram till andra oktober. En positiv sak är i alla fall att jag nu kunnat ta del av protokollet från förra måndagen och de hade i alla fall inte ändrat vad jag sa då. Alltid något…

Egentligen vill jag inte svara på dessa frågor då jag känner mig djupt misstrodd (beviljad dubbelassistans sedan 2013, ca 140 timmar/år) men inser att jag bara förlorar på säga nej om jag vill ha kvar nödvändig dubbelassistans. Vill staten veta allt varför jag behöver dubbelassistans är det tyvärr bara att finna sig i det, så är systemet konstruerat.

TIPS TILL ALLA SOM FÅR GÖRA SAMMA SAK OCH JAG VET ATT VI RÄKNAS I TUSENTALS:

FK struntar helt i arbetsmiljöregler och arbetstidslagar för assistenterna när de bedömer dubbelassistans. Lägg därför allt fokus till dina personliga behov, du måste motivera VARFÖR du behöver dubbelassistans i i den och den situationen. Att bara skriva att dubbelassistans egentligen behövs hela tiden under en resa eller kurs godtar de inte! De godtar inte heller dubbelassistans för att en assistent behöver köra en bil.Enligt Gamla Testamentet i Bibeln slöt guden Jahve ett förbund med Israeliterna vid berget Sinai. Israeliternas ledare Mose mottog då några stentavlor med 10 budord som israeliterna skulle följa. Ett av dessa budord lyder – du ska icke ljuga.
Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti grundades 1889 för att kämpa mot olika orättvisor i samhället. När det gäller synen på oss agerar emellertid den socialdemokratiska regeringen inte efter budordet du ska icke ljuga. Kring assistansen  har regeringen ljugit friskt och spridit propaganda i flera år nu. Det är nämligen inte sant att:

·  Kostnaden för personlig assistans ”skenar”
·  Det finns ett utbrett fusk som uppgår till flera miljarder kr årligen
·  Regeringen värnar assistansen
·  Ökningen i antalet beviljade timmar är ”mycket svår att förklara” om det inte finns ett ”överutnyttjande”.
·  Regeringen inte har någon ambition att sänka utgifterna för PA.

Dessutom visar Åsa Regnér  upp en mycket nonchalant (och tycker jag) obehaglig attityd mot de som förlorar assistans beviljad av FK. Det är kommunernas ansvar”, alltså någon annan – vi bryr oss inte. Nonchalansen mot oss inskränker sig emellertid inte bara till assistansen som oftast hamnar i fokus. Genom olika kontakter, inte minst FUB-s kämpe Harald Strand har jag fått rätt bra inblick i förfallet för hela rättighetslagen LSS  och alla problem som drabbar de som är beviljade andra LSS insatser. Utan att ta till överord är regeringenm mycket passiv. Har ni någonsin hört Åsa Regnér föreslagit någon kraftfull motåtgärd mot att bekämpa olika orättvisor som drabbar oss  (urval)

·   Många som bor i gruppboende lever under existensminimum och tillhör de fattigaste bland de fattiga i vårt land?
·  Att personer med funktionsvariationer som grupp är kraftigt överrepresenterade i både fattigdoms och arbetslöshetsstatistiken?
·  Att fysisk och psykisk ohälsa är 10 gånger mer utbrett bland personer med funktionsvariationer än riksgenomsnittet?
·   Det nämns nästan ingenting om andra LSS insatser i LSS direktiven .

Däremot dyker orden ”kostnad ”och ”kostnadskontroll” av den personliga assistansen  upp i genomsnitt en gång/sida i LSS direktiven. Det vet jag för andra gången jag läste direktiven räknade jag hur många gånger dessa ord dök upp  (missade dessutom säkert flera tillfällen orden nämndes)

Detta ointresse tycker jag visar mycket om hur lågt prioriterade våra frågor är i Rosenbad. Stefan Löfven hade mycket bra att säga i sin första regeringsförklaring men mycket positivt har inte skett – för LSS gruppen är utvecklingen katastrofal.

Jag är anhängare av en stark välfärdsstat som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom, allmän sjukförsäkring, omfattande funktionsvariationer o s v. Jag ogillar när en regering oavsett vilka det är som sitter i Rosenbad försämrar för sjukskrivna och arbetslösa. Detta betyder inte att alla ska ha exakt lika mycket eller att staten ska äga allt – ett sådant samhälle stagnerar snabbt och förmår inte leverera vare sig politisk frihet och den materiella levnadsstandard vi i västvärlden förväntar oss. Det visar med all tydlighet experimenten i det gamla Sovjetunionen och dess satellitstater.

 Är det så att hen av olika skäl inte kan stå på egna ben viker jag inte en centimeter. Ingen som behöver hjälp från samhället för att få ett bra liv ska behöva bli eller känna sig utpekad som en kostnadsbörda för samhället. Tyvärr är sanningen att vi som har personlig assistans eller annan LSS insats år efter år blir för höra ”att vi kostar för mycket pengar”. Och den nuvarande regeringen driver den linjen längre än någon annan regering gjort tidigare. Att regeringen vill satsa mycket pengar sjukvård, äldreomsorg mm stödjer jag så klart men tyvärr Löfven – när du anklagar ”ärkefienden” Moderaterna för att attackera sjuka och arbetslösa saknar du trovärdighet. Om du undrar varför är förklaringen enkel:

Du motsätter dig bestämt att alliansen försämrar för stora grupper som behöver stöd från samhället men du har inga problem att som ytterst ansvarig för regeringens politik gå till frontalangrepp mot en liten minoritet  (som inte är viktig för att vinna ett val) som verkligen behöver stöd från samhället. Du kan aldrig frånsäga dig det yttersta ansvaret för det som drabbar oss. I nästa debatt där du anklagar Moderaterna för att angripa sjuka och arbetslösa tänk igenom hur din regering behandlar oss. När det gäller behandlingen av samhällets mest utsatta lever ni inte som ni lär!  

När Åsa Regnér argumenterar som hon gör borde hon skämmas för att säga sig representera ett parti som kämpar för utsatta människor.  Fast något dåligt samvete för den förda politiken har har inte regeringen, tyvärr…
* STIL-aktivister i Småland har spelat in en ny pod där vi diskuterar omprövningar av personlig assistans och oro för kommunalisering av assistansreformen.

Pod om omprövningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar