måndag 10 april 2017

Viktigt rättsärende ska avgöras i HFD om sondmatning är ett grundläggande behov.

7 april 2017 kommer man minnas resten av sitt liv, typ som 11 – e september eller Palmemordet. Nu är inte syftet med den här bloggen att närmare belysa internationell terrorism eller extrema strömningar inom islam. Här får det räcka med och säga att det som hände var fruktansvärt och vi lider alla med de som miste livet, nära och kära och de som fick mer eller mindre allvarliga skador. Glädjande nog finns hittills inga tendenser till ökad hets mot muslimer och islam. Den trolige gärningsmannen är ju från Uzbekistan, ett land som enligt media ”exporterat” många krigare till IS terrorarmé. Viktigt och komma ihåg är att för en överväldigande majoritet av världens 1,5 miljarder muslimer är IS/  Deash en avskyvärd rörelse.Nu tillbaka till vår kamp för rätten till självbestämmande. 2015 föll en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som haft en enorm betydelse för att så många personer förlorat personlig assistans senaste året. Ska sammanfatta domen här som handlade om vård berättigar till personlig assistans och vem omfattas av det femte grundläggande behovet – ingående kunskap om brukaren. Målnumret är 3527-14.

Utgångsläget var att en person, AA med stora problem med andningen beviljades 2012 personlig assistans av Försäkringskassan med hänvisning att AA-s andningsproblem som krävde konstant tillsyn omfattades av det femte grundläggande behovet – Ingående kunskap assistansanvändaren. Huruvida AA verkligen hade rätt till PA vandrade ända upp till HFD. Orsaken var att en myndighetsperson som kallas det allmänna ombudet har makten att ompröva beslut från FK. Det allmänna ombudet ansåg att AA inte borde bli beviljad personlig assistans därför att:

Hjälpbehoven är inte assistans utan vård

Det femte grundläggande behovet omfattar i princip bara personer med psykiska funktionsvariationer.

Noteras ska att både Förvaltningsrätten och Kammarrätten ansåg att AA har rätt till PA, Samma sak gjorde Socialstyrelsen och även SKL som ansåg att den konstanta övervakningen och diverse andningsövningar skulle betraktas som egenvård och ge rätt till PA, det var bara högsta instans som gick på allmänna ombudets linje.

I själva domslutet förs en lång diskussion huruvida PA-s hjälpbehov är att betrakta som vård eller assistans och om hen omfattas om det femte grundläggande behovet? HFD gick helt på det allmänna ombudets linje.

 Noteras ska att det allmänna ombudet drev tre assistansärenden 2015 – i samtliga ville ombudet se en snävare tillämpning av lagen. Jag menar inte att det finns något i lagen som säger att det femte grundläggande behovet i princip inte omfattar fysiska funktionsvariationer. Vi har också stöd från Socialstyrelsen som menar att egenvård ska betraktas som assistans. Summan av domen har blivit att få personer kan tillgodoräkna sig det femte grundläggande behovet vid nyansökningar eller omprövningar. Konsekvenserna har blivit katastrofala för hundratals människor.

Samtidigt som antalet personer som är beviljade PA från Försäkringskassan stadigt sjönk dammade Försäkringskassan 2016 av en fyra år (!) gammal dom från HFD som säger att egenvård inte ska räknas som ett grundläggande behov – bara ett ”övrigt” behov. (Målnummer 3201-11), Varför dröjde det så länge? Av allt att dömma finns det ett nära samband med direktiven från regeringen – bryt utvecklingen med antalet beviljade timmar!

Nu ska alltså ett nytt för framtiden mycket viktigt fall avgöras i HFD, nu handlar det om sondmatning är ett grundläggande behov. All logik för mig säger att det grundläggande behovet måltider är grundläggande hur födan än intas men FK tycker alltså annorlunda. I det nu aktuella fallet har faktiskt Kammarrätten dömt till vår fördel (tack för det!) men FK ger sig inte och överklagade till HFD. Motiveringen var den vanliga – det ”behövs ett klarare rättsläge".

Förra veckan sände SVT ett nytt reportage om lilla Selma som förlorat sin assistans trots att hon behöver sondmatas. Nu sa högsta nivån alltså avgöra om Selmas och andra i samma situation sondmatning är ett grundläggande behov.  En för FK negativ dom borde rimligen innebära att hjälpbedömningarna framöver blir mer generösa – FK är ju i normala fall snabba och påpeka att vi måste följa prejudicerande domar.

Personlig assistans är inte vård men det finns hjälpbehov av låt oss kalla det vårdkaraktär. Rättsfallet från 2015 är ett bra exempel på hjälpinsatser av vårdkaraktär. Min egen situation?  Om jag får ett EP anfall handlar det för assistenten mycket mer om vård än assistans som jag ser det. Behövs det en lagändring som säger att hjälpbehov av vårdkaraktär och egenvård ska ge rätt till personlig assistans? Jag tycker själv det. Det är inget vattentätt skydd så klart men det skulle ge betydligt mindre utrymme för FK och kommunerna att neka assistans med vårdargumentet. Vi kan inte ha en situation där en myndighet (Socialstyrelsen) säger att egenvård ger rätt till assistans medan den verkställande myndigheten säger något annat.

Självfallet skulle det kunna bli diskussioner och även rättsfall om vilka hjälpinsatser som har ”vårdkaraktär” eller egenvård, en sådan lagändring måste ses som en av många delåtgärder för att återupprätta lagens intentioner. Jag har skrivit om en detta innan, bland annat ändring av LSS § 9a och skriva in CRPD i svensk lagbok.
DHR berättar om ett skrämmande exempel på respektlöst bemötande från en handläggare på FK. Kampen om assistansen ligger på mycket högre plan än handläggarna men givetvis finns det handläggare med en förfärlig människosyn som är helt olämpliga att jobba med människor. I det aktuella fallet blev en person som varit beviljad PA dygnet runt en kraftig sänkning i antalet beviljade timmar ner till 9,5 timmar/dygn.

Berörd person, benämnd Ellinor frågade handläggaren vad jag ska göra om jag behöver gå på toaletten under natten? Det förnedrande svaret blev:

Ja men då är det väl bara att använda blöjor”…

Om det börjar brinna då?

Sannolikheten att det händer är inte nämnvärd.

Naturligtvis är detta ingen isolerad händelse men jag undrar ändå - Hur illa kan en myndighetsperson bete sig utan att få sparken?

P g a terrordådet i Stockholm kom alla andra nyheter av värde helt i skymundan under helgen. Den planerade manifestationen för assistans och LSS genomfördes dock som planerat i Göteborg med ett stort antal deltagare. SVT hade tydligen planerat ett längre reportage men så blev av kända skäl inte fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar