tisdag 13 december 2016

"Uppror" på gång i kommunerna mot neddragningar av statlig assistansersättning?

När staten drar in på assistansersättningen försvinner som sagt inte samhällets kostnader för oss - det enda som händer är att Magdalena Anderssons budgetpost personlig assistans blir mindre. Kostnaden flyttas istället som jag skrev förra veckan till kommunerna och i ökad omfattning anhöriga.

Nyligen publicerade Dagens Samhälle en artikel med budskapet att missnöjet bland kommunerna blir allt större mot regeringen och Försäkringskassan som ska verkställa "Maggans" önskemål. Visst, delvis kan det vara berättigat att avfärda kommunerna. Samma kommuner med deras mäktiga intresseorganisation SKL och föregångaren Kommunförbundet har alltid varit kritiska till hela idén med rättighetslagen LSS. 

Att missnöjet växer än mer borde emellertid inte förvåna någon. Insatsen personlig assistans omfattas nämligen inte av utjämningssystemet som ska kompensera
 kommunerna för de andra LSS insatserna som de själva ansvarar för (undantaget Råd och stöd). När nu fler och fler personer förlorar statlig assistansersättning innebär det ökade utgifter för kommunerna där krisrapporterna för äldreomsorgen, socialtjänsten mm  redan duggar tätt runt om i landet.

Kommunernas historiska motstånd mot  LSS borde egentligen diskvalificera dem direkt som huvudmän för PA och frågan är om de ska ha något att göra med de andra LSS insatserna med. Den diskussionen tar vi någon annan gång. Liksom övriga brukarrörelsen säger jag själv och VIMPA blankt nej till kommunalisering. Utredningen från SKL och Jonas Näsmans rapport Konsekvenser av indragen assistansersättning ger en bra fingervisning om vad vi har att vänta om den nuvarande besparingstrenden fortsätter.

Enligt rapporten från Socialstyrelsen 2015 sjunker antalet beviljade timmar ( i genomsnitt) rejält för personer som förlorat statlig assistansersättning och "flyttats" till kommunerna istället. Det är mycket naivt om man tror att den trenden inte kommer att förstärkas med regeringens besparingshysteri. Vad skulle hända om assistansen kommunaliseras helt vilket uppenbart är regeringens slutliga mål?

·  Till att börja med överförs nästan 16000 personer från statligt till kommunalt ansvar. Detta kommer att leda till ett oerhört tryck neråt på antalet beviljade timmar.

·   Många fler skulle förlora assistansen än idag och ännu fler skulle få en kraftig reduktion i antalet beviljade timmar. Övriga LSS insatser skulle drabbas lika hårt av besparingar.

·  Assistansreformen som vi vill ha den skulle snart vara död.

Det finns därför all anledning att  lyssna på kommunernas missnöje med regeringens politik. Ju mer missnöjda de är desto hårdare kommer det slå mot oss allteftersom mer och mer av statens kostnader hamnar hos dem.
Assistanskoll har också presenterat statistik som visar att regeringen talar osanning när Åsa Regnér gång på gång försäkrar att regeringen inte eftersträvar att försämra tillvaron för vår grupp. Perioden oktober 2015- november 2016 förlorade 441 personer statlig assistansersättning vilket innebär att antalet persomer som beviljas insatsen av Försäkringskassan har minskat med 3 % jämfört med oktober 2015. Fortsätter trenden året ut kommer 440 personer att ha mist sin assistans vid årsskiftet. Detta har medfört att antalet beviljade timmar har minskat med 2 % vilket också innebär en sänkt kostnad för assistansen.

 Man skulle önska att regeringen hade ryggrad nog att säga som det är - vi tycker ni har det "för bra",  rätten till personlig assistans kostar för mycket, någon annan får betala. Istället gömmer regeringen sig bakom de välkända kodorden "kostnadskontroll," legitimitet" och  "träffsäkerhet" samtidigt som man med stor iver sprider desinformation / propaganda att miljardtals kr går till reklam och sponsring varje år. Belopp som givetvis saknar fullständigt rim och reson. Vi pratar om belopp som multinationella bolag betalar för att sponsra världens största fotbollsklubbar...

Ordet "positivt" är egentligen inget bra ord i det här sammanhanget men i brist på bättre ord blir det med den här statistiken lättare att ställa regeringen mot väggen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar