måndag 12 december 2016

Rättegång om Lars-Göran Wadéns fall om diskriminering p g a bristfällig tillgänglighet

Vad man än tycker om det nya tillägget i diskrimineringslagen, med många undantag och skälighetsbedömningar, har vi ju ändå äntligen en lag där personer som negativt drabbats av otillgänglighet kan få upprättelse.


Lars-Göran Wadén

Lars-Göran Wadén är expert på tillgänglighetsfrågor och en av de stora profilerna i den svenska funkisrörelsen. Lars-Göran brinner för ett tillgängligt samhälle för alla och är inte främmande för att driva fall i domstol. Med hjälp av DHR har han nu drivit ett fall och för första gången testas den nya lagstiftningen i domstol.

Låt oss titta tillbaka på vad som hänt och som ligger till grund för rättegången. För snart  två år sedan skärptes tillgänglighetslagstiftningen, bristande tillgänglighet är sedan dess inskriven som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen. I lagtexten finns emellertid flera stora undantag, bland annat att affärer med under 10 anställda inte omfattas av lagen. I praktiken innebär det att ungefär 90 % av alla affärer, restauranger mm inte omfattas av den nya lagstiftningen.

Kort efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft skulle Lars-Göran åk med buss för att besöka  sin bror. Enligt bussbolaget skulle deras fordon vara anpassade med lifter men det visade sig emellertid att chauffören inte kunde hantera liften .  Lars-Göran anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som inte drev fallet till domstol. Att lagen nu testas för första gången är tack vare att DHR, ihop med Lars-Göran drivit fallet själva. I sin blogg Livet rullar vidare berättar Lars-Göran att han 8 december skulle infinna sig som vittne i Gävle Tingsrätt.


Hur kan det komma sig att det dröjt nästan två år innan den nya lagstiftningen testas i domstol? Ser man enbart till statistiken verkar DO inte ha drivit  anmälningarna med någon större energi. Hitills har myndigheten mottagit över 450 anmälningar. Endast ett femtiotal av dessa har utretts, 9 av 10 fall har DO alltså avskrivit direkt. Av resterande ca 50 fall drev DO endast två(!)  fall till domstol, varpå domstolarna avskrev dem. Vad säger detta? Antingen gör alla undantag att lagen är helt tandlös, eller så är diskriminering p g a bristande tillgänglighet synnerligen lågprioriterat hos DO.

Att lagen behöver skärpas är funkisrörelsen eniga om men liksom vad gäller assistansen är tillgänglighetsanpassning en kontroversiell fråga hos starka samhällskrafter. Det krävdes ett enormt hårt arbete för att få till den nuvarande lagstiftningen med de stora undantagen. Argumenten emot var de vanliga - "fet kostar för mycket, det blir en "jobbdödare". Regeringen har föreslagit en skärpning varpå det genast dök upp flera ledareartiklar som bedrev osmaklig skrämselpropaganda. Minst en ledarskribent (minns inte vilken tidning) hävdade att om man tar bort det stora undanget med  under 10 anställda kommer nästan hela restaurangbranschen att gå i konkurs...

Nu håller vi alla tummarna för att DHR och Lars Göran vinner rättegången. Citatet i inledningen av artikeln här hämtat från Lars Görans blogg och jag instämmer. Även om det finns stora brister så finns det ändå en lagtext som uttryckligen säger att bristfällig tillgänglighet är en form av diskriminering och det är givetvis positivt. En fällande dom mot bussbolaget kommer och underlätta arbetet för att förbättra lagen. Omvänt finns det givetvis ingen garanti för att DHR och Lars-Göran Wadén vinner. Skulle bussbolaget frias får vi väl ta det som ett kvitto på att den nuvarande lagstiftningen verkligen är mycket svag.Uppdatering. Lars Göran Wadén meddelar följande:

Det blev inget vittnesmål från mig. Förhandlingen avbruten eftersom frågan om ansvarsbiten skickas till Högsta domstolen för ett prejudikat. Frågan är alltså om trafikutövaren eller Region Gävleborg gjort fel.
* Jag är i första hand talesperson för VIMPA och driver den här bloggen som ett sidoprojekt. Utöver detta känner säkert de flesta till att jag också är stödmedlem i STIL och aktiv i STIL- s aktivistgrupp. Undertecknad har ihop med andra Smålandsaktivister nyligen startat en podradio som kommer och handla om IL ideologi och olika aspekter av personlig assistans. Vi har nu haft en premiärsändning och ambitionen är att komma igång med regelbundna sändningar från och med januari.

Podradion är emellertid helt och hållet ett STIL projekt och inte alls kopplat till min roll som talesperson för VIMPA. Det innebär bland annat att  podradio sändningarna inte kommer att läggas ut i VIMPA - s officiella informationskanaler. Länk till själva poden ser ni nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar