onsdag 7 december 2016

Debattartikeln i JP Regeringen måste ändra attityd till assistansreformen

Många på facebook har inte kunnat läsa debattartikeln som VIMPA, tillsammans med FUB och HSO Jönköpings län skrev inför manifestationen i Jönköping. Därför publicerar jag debattartikeln i bloggen så att alla mina facebookvänner och bloggföljare kan läsa den.


Regeringen måste ändra attityd till assistansreformen

1994  fick Sverige en rättighetslag, LSS som säger att personer med stora funktionsnedsättningar har samma rätt som andra till goda levnadsvillkor och självbestämmande. I lagen finns 10 insatser en av dem är personlig assistans, ofta benämnt assistansreformen.

Sedan drygt ett år tillbaka för regeringen en hård besparingspolitik med det uttalade målet att sänka kostnaden för personlig assistans. Jakten på sänkta kostnader sker på många olika sätt. Allra tydligaste blir det i ett regleringsbrev till Försäkringskassan där det finns en order att bryta utvecklingen i antalet beviljade timmar och direktiv till en ny LSS utredning där satsningar på andra LSS insatser ska finansieras av besparingar på assistansersättningen. Dessutom ska ytterligare besparingar göras av "statsfinansiella skäl".

Regeringens agerande styrs av ett kortsiktigt tankesätt där kostnaden för vår rätt till självbestämmande anses vara för hög. Regeringen visar inget intresse av att göra en grundlig samhällsekonomisk kalkyl över de samhällsekonomiska vinsterna eller presentera alternativa kostnader. För samhällets utgifter försvinner inte om man tar bort assistansen. Det enda som sker är att kostnaden flyttas till kommunerna eller i allt större utsträckning anhöriga som tvingas lämna sina ordinarie jobb. Det rimmar mycket illa med både regeringens mål att kraftigt sänka arbetslösheten och öka jämställdheten. I omsorg av anhöriga är kvinnor kraftigt överrepresenterade.

Personer som lever med assistans är inte "svaga" människor som behöver vård. Personlig assistans är ett serviceyrke som ger oss möjlighet att styra våra liv och göra det som är självklart för andra. Däremot är personer med assistans utsatta eftersom vi är  beroende av assistansen för att leva normala liv. Av anledningar som är svåra att förstå har regeringen fastnat i en märklig syn på oss där många antas få mer hjälp än nödvändigt. Detta utan att regeringens ens har presenterat en definition på det som diffust kallas överutnyttjande.

Som i alla socialförsäkringar finns det kriminalitet och den ska bekämpas. Vi är öppna för en dialog med berörda myndigheter för att få bort de avarter som finns. Jakten på fusk och kriminalitet får emellertid aldrig vara en ursäkt för att kraftigt försämra assistansreformen. Vi är inte emot att regeringen tillsatt en ny utredning, däremot är vi mycket kritiska till det ensidiga fokuset på att sänka kostnaden.

Vi vänder oss bestämt mot att som regeringen hävdar kriminaliteten härjar vilt eller att kostnaden skenar. En forskarrapport från Umeå Universitet tidigare i år visade att forskningsunderlaget är för dåligt för att ens med någorlunda säkerhet avgöra omfattningen på kriminaliteten. I ett samhällsklimat där hot mot personer med funktionsnedsättningar ökar är det ett oansvarigt agerande från regeringen att utan bevis gång på gång hävda att miljardbelopp varje år går till kriminella och att det finns ett stort överutnyttjande.

Regeringen måste ändra attityd och släppa det ensidiga fokuset på att kostnaden ska sänkas. Sverige tillhör de rikaste och mest demokratiska staterna i världen och har råd med den stora frihets och demokratireform som personlig assistans är. Tredje december är den internationella funktionshinderdagen och i  Jönköping och en rad andra städer i Sverige demonstrerar funktionshinderrörelsen mot regeringens politik och för rätten till personlig assistans och full delaktighet i samhället.


Thomas Juneborg - Talesperson VIMPA

Claes Bogdanoff - Vice Ordförande VIMPA

Malin Waldermarsson - FUB

Lars Winborg - Kanslichef HSO

Eva Alftberg - Kanslist HSO

Johan Steirud - Ombudsman HSO

Madeleine Strömblad - assistansanvändare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar