fredag 11 mars 2016

Vi måste hålla samman i kampen för LSS

Intentionerna med assistansreformen urholkas liksom  övriga 9 LSS insatser. Mitt eget  huvudområde är som alla vet personlig assistans med ett vi kan kalla det "brett perspektiv". Det tar en del tid och kraft (samtidigt oerhört intressant och spännande med). Det betyder dock inte att jag är blind för missförhållanden i de andra LSS insatserna. FUB-s ReclaimLSS blogg har varit till stor hjälp för att få insikt i hur tillståndet är inom de andra LSS insatserna. Och det är bara och konstatera - det ser inte bra ut... Det är också en självklarhet att alla personer som behöver stöd från samhället, oavsett anledning ska få den hjälp som behövs för att leva ett bra liv.

I tidningarna skrivs det ofta om personlig assistans - nästan aldrig i positiv bemärkelse. I allmänhetens ögon är LSS i stort sett synonymt med personlig assistans, vågar slå vad om att få ej invigda personer vet om att lagen innehåller hela tio insatser, inte en. Jag har flera gånger fått påpekande från facebook vänner att man måste värna hela LSS. Jag skriver under på det. Ja, det vore faktiskt förödande om alla vi som kämpar för LSS delar upp oss i olika läger. Vi måste hålla samman. Alla måste inte jobba med alla insatser så klart men vi måste vara enade i att värna hela lagen när den stora LSS utredningen drar igång. I ett tidigare blogginlägg har jag skissat på hur en uppdelning i grova drag skulle kunna se ut. Den enda vinnaren på inbördes splittring skulle vara staten, kommunernas och landstingens mäktiga arbetsgivare och intresseorganisation SKL samt alla de tyckare som kritiserar vår fantastiska rättighetslag. Förlorarna -  alla som är beviljade LSS insatser och våra anhöriga.


Här nedan är en berättelse från en facebook vän som är beviljad LSS insatsen ledsagning. Det ger en skrämmande inblick i hur det kan gå till i våra kommuner.


Jag sitter i kommunarrest i Göteborg och kan inte folkbokföra mig på min studieort Västerås. Om jag gör det förlorar jag nämligen rätten till ledsagarservice enligt LSS. Handläggaren i Västerås gör nämligen rakt motsatt bedömning jämfört med sin kollega i Göteborg och tycker att jag inte tillhör personkrets 3. Nu gällande LSS- beslut och ett gynnande domslut i Länsrätten i Vänersborg hjälper inte. Det gör inte heller det faktum att jag tillhört personkrets tre sedan mitten av 90- talet, med ett undantag på ett halvår. Konsekvenserna av att inte var folkbokförd där jag mestadels bor blir förödande. Färdtjänsten drogs in i våras då Göteborgs stad färdtjänsten inte ville betala studieresor på annan ort längre. Jag fick köpa enkelbiljetter för resa i annan kommun a 70 kronor styck, vilket blev ytterst kostsamt.

Varje gång jag behöver kontakt med sjukvården för ex. sjukgymnastik, ögonläkare eller ortoped måste jag resa till Göteborg eftersom jag bara har rätt till akutvård i Västerås. Det blir både dyrt och krångligt. Jag trivs i Västerås och vill bo där även efter avslutade studier. Ironiskt nog köper Göteborgs stad tjänsten ledsagarservice enligt LSS av Västerås stad i nuläget och jag är nöjd med detta upplägg. Det kan ju dock inte pågå i all evighet. En annan ångestskapande faktor är att giltighetstiden för mina LSS- beslut är så kort som ett kalenderår. Det innebär att jag måste genomgå en prövning av personkretstillhörigheten varje år med korsförhör, integritetskränkande frågor och kartläggning av mitt liv minut per minut. Sedan följer veckor eller månader av väntan på ett beslut som riskerar att vara ett avslag för bedömningarna hårdnar och i alla fall personer med synnedsättning faller ur personkrets 3 på löpande band.

Jag misstänker att så även är fallet för fler grupper av funktionsnedsatta. Till råga på allt kräver handläggaren nya intyg varje år. Formuleringar som permanent funktionsnedsättning och stort varaktigt behov av hjälp av ex. ledsagare hjälper inte. Nu har jag åter igen fått nog och vill uppmärksamma så många som det bara är möjligt på min, och andras, orimliga och vidriga situation.


Eva Fridh


Är det acceptabelt att det kan gå till så här inom LSS insatsen ledsagning? Mitt svar är ett rungande nej! Och hur många fler exempel finns det runt om i landet bara inom insatsen ledsagning? Det krassa svaret är med så gott som 100 % säkerhet - väldigt många...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar