onsdag 12 augusti 2015

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen riskerar att urholka assistansreformen ytterligare

Nu startar nästa "bloggsäsong", har varit riktigt skönt med ett rejält break.

I slutet av juni kom en ny dom från  Högsta Förvaltningsdomstolen som troligen har potential att få förödande konsekvenser för många som är beviljad statlig assistansersättning. Det handlar om en person som bland annat har stora andningsproblem. Försäkringskassan beviljade assistansersättning men då klev det allmänna ombudet in i handlingen som har makt att överklaga FK-s beslut.

Det allmänna ombudet menade att FK gjort fel som beviljade assistansersättning med följande motivering:

Man menade att det femte grundläggande behovet (ingående kunskap om brukaren) enbart avser personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ärendet gick ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som gick på ombudets linje  - d v s man ansåg att personen ifråga har inte rätt till statlig assistansersättning!

Anna Barsk Holmbom skrev en utförlig artikel om fallet i Föräldrakraft. Själv skickade jag ett mail till Anna om hur hon ser på domen? Anna svarade ungefär att det är för tidigt att dra några slutsatser inför framtiden men att det utan tvekan finns anledning till stor oro. Själv tror jag att ett mycket stort antal personer löper risk att förlora assistansen och det kommer bli ännu svårare att bli beviljad assistans vid nyansökningar. I farozonen ligger förmodligen framförallt de personer med ej psykiska funktionsnedsättningar som i sina beslut befinner sig strax över 20 timmarsgränsen/vecka i grundläggande behov och de är troligen många. 

Senare hade jag ett samtal med en av mina kontakter funktionshinderrörelsen i Jönköping där vi bland annat diskuterade domen och vi var helt överrens - sannolikheten är stor att domen kommer få mycket allvarliga konsekvenser.

2009 kom den förödande domen från HFD som kraftigt höjde ribban för vad so ska räknas som grundläggande behov med mycket allvarliga konsekvenser för lagens intentioner. Jag tror att vi i brukarrörelsen tog alldeles för lätt på domen 2009 - vi trodde aldrig att den skulle få så stora konsekvenser. Vi får absolut inte göra om det misstaget en gång till.

Vad händer då i framtiden med de personer troligen förlorar assistansen på grund av denna dom? Möjligheten finns naturligtvis att söka assistans hos sin hemkommun men kommunerna är ofta ännu mer restriktiva än FK när det gäller att bevilja personlig assistans - man blir då utlämnad till deras välvilja och det är oacceptabelt när det finns en lag som säger att vi har rätt till självbestämmande och goda levnadsvillkor.


* Jönköpings kommun har blivit tillrättavisad av Förvaltningsrätten. Fallet rör en familj med ett tioårigt barn som skulle på semester till Turkiet. Familjen sökte tillfällig utökning av antalet assistanstimmar men fick avslag. -motiveringen var att det "är inte normalt för tioåringar" att åka på semester utomlands". Ärendet överklagades och familjen fick alltså rätt. Förvaltningsrätten ansåg att  " det måste anses vara helt normalt att man regelbundet gör liknande resor".

Historien lär dock knappast ta slut här - kommunerna har ju en "förkärlek" att överklaga domslut så långt det bara går. Förvaltningsrätten ska i alla fall ha cred för att man använt sunt förnuft och inte gått emot lagens intentioner i det aktuella fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar