tisdag 18 augusti 2015

I den interna debatten ska vi inte sätta kostnaden for olika LSS insatser mot varandra

Tidigare i somras publicerade Kooperativet JAG (Jämlikhet, Assistans, Gemenskap) en rapport där man visade att personlig assistans är betydligt billigare än insatsen gruppbostad. Skillnaden är ungefär 5000 kr/vecka om antalet beviljade assistanstimmar/vecka är 91 samtidigt som personen som bor i gruppbostad har daglig verksamhet 5 dagar vecka och 7 timmar/dag.

Ärligt talat läste jag först inte rapporten så noga först och såg den som ett inlägg mot alla de krafter som vill avskaffa eller åtminstone göra mycket stora besparingar i assistansreformen. Några dagar senare publicerade emellertid FUB i sin ReclaimLSS blogg en artikel där man starkt ogillade att kostnaden för olika LSS insatser ställdes mot varandra. Nu tror jag inte JAG hade något uppsåt att nedvärdera LSS insatsen gruppbostad. Det finns hur som helst flera anledningar till att vi inte ska sätta kostnaden för de olika insatserna mot varandra såvida det inte handlar om rent försvar mot de krafter som vill vrida klockan tillbaka.


·       Ställer vi kostnaden för olika insatser mot varandra i den interna debatten finns risk för splittringar och det måste vi undvika. Redan de gamla perserna som erövrade ett världsvälde för 2500 år sedan insåg hur man lättast håller erövrade folk i schack utan att de gör gemensam sak mot erövrarna" - söndra och splittra. Några hundra år senare "förfinade" romarna strategin ytterligare och man har haft otaliga efterföljare sedan dess som använt samma taktik.

Vad har då detta att göra med assistansreformen och LSS? Våra samhällen befinner sig väl på en helt annan social nivå än vad antikens statsbildningar gjorde med sina gigantiska slavsamhällen och avgrundsdjupa klassklyftor? Sverige har vidare inte varit i krig sedan 1814.
Det stämmer så klart, skillnaden hur samhällena fungerar idag och antiken är på alla tänkbara sätt gigantisk. Fast den grundläggande principen att makthavare och starka samhällskrafter vill söndra och splittra för att behålla status quo  mot grupper som kämpar mot orättvisor gäller än idag. De samhällskrafter som vill vrida klockan tillbaka ser därför gärna att vi är oense inbördes.


·       LSS - lagen är inte skriven för att bara gälla personlig assistans, där finns 9 insatser till. Vi som är beviljade assistans utgör knappt en fjärdedel av alla som är beviljade hjälp enligt LSS och besparingar och försämringar drabbar även de andra insatserna, därför känner jag  stor sympati även för de som drabbas av försämringarna i de andra insatserna.

 Jag är bland annat via stödmedlemskap i STIL, engagerad i Medborgargolvprojektet och medlemskap i ENIL (European Network of Independent Living) en del av Independent living rörelsen. Där anser vi att assistansen är oöverträffad när det gäller att garantera självbestämmande mm i ordets djupa bemärkelse, ett självbestämmande som alla kan utöva bara man får rätt stöd. Själv kommer jag försvara personlig assistans och dess intentioner mot mörka krafter så länge jag lever.

Samtidigt tycker jag emellertid det är viktigt att vi som är aktiva i IL-rörelsen lyssnar på argumenten från de delar av funktionshinderrörelsen som anser att personlig assistans inte funkar för alla. Man menar att väl fungerande gruppboenden är en mycket viktig LSS insats och att man visst kan ha självbestämmande och goda levnadsvillkor i ett bra gruppboende om man t.ex. har svårt att föra sin egen talan. Det behövs en dialog där.


* Ska vi bli riktigt effektiva för att återupprätta LSS intentioner måste rörelsen enas om ett antal centrala punkter och ställa sig bakom nya visioner som Medborgargolvet och (givetvis) göra "Handikapp-konventionen" till svensk lag. När det gäller assistansen är vi i dagsläget t.ex. inte överens om en så viktig fråga som huvudmannaskapet och det håller inte.


Avslutningsvis:

Alla som berörs av LSS är kanske inte överrens om alla detaljer men det borde egentligen inte vara några problem att enas kring en gemensam strategi för framtiden som alla kan ställa sig bakom för att återupprätta lagens intentioner. Vi kämpar ju alla för samma sak - självbestämmande och goda levnadsvillkor för alla med stora funktionsvariationer enligt LSS intentioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar