måndag 24 augusti 2015

Liksom kommunerna bryter Försäkringskassan mot viktiga juridiska principer

"Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”Erik Ward - jurist specialiserad på socialförsäkringsfrågor


Gynnande besluts negativa rättskraft är ett viktigt juridiskt begrepp som innebär att beslut om en beviljad förmån inte kan ändras till mottagarens nackdel såvida  det inte hänt något markant som ändrar behovet och stöd eller hjälp. För drygt ett år sedan visade juristen Therese Bäckman i en avhandling att kommunerna medvetet försöker kringgå principen i LSS beslut genom att ge tidsbegränsade beslut varpå en ny ansökan börjar om från "ruta ett" efter då gällande rättspraxis.

I en intervju med Assistanskoll berättade Erik Ward som tidigare jobbat på Försäkringskassan enligt hans mening gör samma sak när personer förlorar sin statliga assistansersättning trots att hjälpbehoven inte ändrats. Förutom den allmänna rättsprincipen om gynnande besluts negativa rättskraft och socialförsäkringsbalkens egna paragrafer att denna princip gäller menar Erik Ward att FK bryter mot skrivelser från regeringsrättens årsbok 2010 där det står följande:

"Ett beslut om personlig assistans är ett gynnande förvaltningsbeslut och kan, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, inte ändras till den enskildes nackdel.”


Trots detta och trots att t.ex Thomas Hammarberg bestämt hävdar att FK bryter mot fundamentala bestämmelser i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så har vi en situation idag där mängder med personer förlorat sin hjälp utan att hjälpbehovet inte ändrats överhuvudtaget, det är verkligen riktigt upprörande!

Erik Ward är också mycket kritisk till den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen där det femte grundläggande behovet (ingående kunskap om brukaren) bara anses omfatta personer med psykiska funktionsnedsättningar. Han tror risken är stor för att många kommer att förlora assistansersättningen p g a denna och tyvärr är det bara och hålla med. Vidare menar han också att minuträknandet är orimligt - hela tidsåtgången vid ett hjälpbehov ska räknas, inte bara vissa delar.

Som pensionär driver Erik Ward idag en juristbyrå som hjälper personer att överklaga avslag från FK. Han vill driva fall upp till Högsta Förvaltningsdomstolen för att testa principen om gynnande besluts oåterkallelighet. 

Intervjun sätter fingret på ett allvarligt systemfel som måste åtgärdas om LSS intentioner ska kunna säkras. Så länge vi har ett system där i praktiken "ändrad rättspraxis" räcker för att få avslag kan vi aldrig få vare sig rättssäkerhet eller en LSS lag där vi kan vara säkra på att den som är i behov av hjälp också får det. Med andra ord måste vi skapa ett system där vi kan vara säkra på att gällande rättsprinciper sätts före "ändrad rättspraxis" när hjälpbehovet ska bedömas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar