torsdag 26 februari 2015

Försäkringskassans sex löften 2015

I sitt senaste nyhetsbrev utlovade Försäkringskassan sex "löften" som ska infrias under 2015 och förenkla vardagen för personer eller anhöriga som har mycket kontakt med myndigheten p g a funktionsnedsättningar.

1. En kontaktperson hos Försäkringskassan

Du, eller om du är förälder till ett barn som har många ersättningar på grund av en funktionsnedsättning, erbjuds en kontaktperson, som samordnar ersättningar och stöd från Försäkringskassan.


2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning

Du som är förälder till svårt sjuka barn eller barn med funktionsnedsättning kan få stöd av Försäkringskassan på det sjukhus eller den habilitering som ni har kontakt med.

3. Förenklade och samordnade uppföljningar

Det blir mindre krångligt för dig genom att vi samordnar dina efterkontroller.

4. Kortare väntetider

Vi förändrar vårt arbetssätt så att du får beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning eller aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
Om vi behöver mer information från dig eller behöver utreda ditt ärende mer kontaktar vi dig.

5. Egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet

Du som har aktivitetsersättning vid förlängd skolgång ska vara väl förberedd inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Tillsammans med dig och andra aktörer erbjuder vi dig att ta fram en framtidsplan.

6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Du ska ha tillgång till ett webbaserat stöd så att du enkelt kan följa din ansökan,
se kommande händelser och få aviseringar via sms och e-post.


Flera av de tongivande organisationerna i handikapprörelsen, bland annat Ifa och RBU har reagerat mycket positivt på förändringarna. RBU säger  att Försäkringskassan lyssnat på deras argument och ungefär samma sak säger Ifa:


 Försäkringskassan har visat en stor öppenhet och medvetenhet om egna brister. Arbetet som startade med en bra workshop har bidragit till att alla arbetat mot positiva lösningar.  


Vad tycker jag själv då?

De åtgärder som föreslås bör om de genomförs som det är tänkt underlätta vardagen rejält för  personer med stora funktionsnedsättningar och anhöriga. En klar förbättring alltså, i alla fall för de personer som är "inne i systemet". FK förtjänar cred när de gör något bra men om vi begränsar oss till den personliga assistansen hjälper dessa åtgärder inte på något sätt alla de personer som helt eller delvis förlorat assistansersättningen eller som på diffusa grunder fått avslag på ansökan.  Återstår och se hur det blir med de enklare omprövningarna som FK utlovat.* Kommunal och Vårdföretagarna har skrivit en debattartikel i Aftonbladet med rubriken:

Uppgradera yrket personlig Assistans!

Budskapet är att staten måste tillsätta en  utredning där lagen ses över. Man menar att det råder ingen tvekan  om att lagens intentioner urholkats. Man skriver bland annat följande:¨

"Det är inte rätt mot de assistansberättigade och anställda att fortsätta sticka huvudet i sanden och stillasittande se hur assistansreformen urholkas. Vi ska vara stolta över att Sverige är ett föregångsland när det handlar om att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som andra. Därför är det nu dags att på allvar ta nästa steg i utvecklingen av reformen."

Ni som följer bloggen vet att jag är mycket kritisk till att politikerna talar med två tungor. Å ena sidan betonar man hur viktig reformen är, samtidigt som man tillsatt en rad utredningar med det uppenbara syftet att begränsa kostnadsutvecklingen. Det är oförenligt om man menar allvar med att uppgradera yrket personlig assistans. I debattartikeln föreslår Kommunal och Vårdföretagarna att schablonersättningen höjs efter ett index som speglar kostnadsutvecklingen i hela samhället.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar