onsdag 7 januari 2015

Senaste nytt från Försäkringskassan

Först av allt - God fortsättning på det nya året, har själv haft ett mycket lugnt och behagligt jul och nyårsfirande. Ser fram emot 2015.

Flera gånger föregående år berättade Försäkringskassan att man hade långtgående planer på att införa efterskottsbetalning av assistansersättningen. Kritiken från brukarrörelsen var skarp och jag instämmer som ni säkert vet i stora drag mot kritiken:

·       Varför ändra på ett system som både brukare och assistansanordnare tycker fungerar bra?

·   Det är mycket troligt att efterskottsbetalningen kommer slå mycket hårt mot mindre anordnare, en del kommer troligen att lägga ner verksamheten trots att brukarna är nöjda.


·  Detta kommer leda till såväl urholkad kvalitet och minskad valfrihet för alla som är beviljade personlig assistans.

I sitt senaste nyhetsbrev skrev Försäkringskassan följande angående planerna på att införa efterskottsbetalning:

·  Det finns alltså för närvarande inget beslut om övergång till efterskottsbetalning

·   Det finns inte heller något beslut om från och med vilken tidpunkt en eventuell övergång ska ske.

·   Försäkringskassan är medveten om att det krävs god framförhållning och tydlig information vid en eventuell övergång till efterskottsbetalning. Anordnare och brukare har framfört att det krävs minst ett års framförhållning från beslut till genomförande.

Vidare skriver man att man har haft mycket kontakter med både anordnare och brukarrörelsen och förstår  hur komplext det är att införa efterskottsbetalning. Man kommenterar det på följande sätt:

Utifrån de synpunkter som fördes (vid en workshop 19 sep)  och det arbete som i övrigt har skett har det blivit ännu tydligare hur mångfacetterad frågan om efterskottsbetalning är, både i samband med själva övergången och även därefter, till följd av att ersättningen betalas ut i efterhand. Försäkringskassan behöver därför samla in ytterligare underlag, som belyser alla aspekter, för att kunna ta ställning till en övergång till efterskottsbetalning.

Strax innan jul meddelade Försäkringskassan att eventuell efterskottsbetalning införs tidigast 2016.

Sammanfattningsvis tycker jag detta visar att Försäkringskassan inte vågar "köra över" brukare och anordnare hur som helst i den här frågan. Kritiken har uppenbarligen varit för stark. Det visar också hur viktigt det är att man med gemensamma krafter säger ifrån när det kommer förslag som så uppenbart riskerar få allvarliga konsekvenser. 

Inget är givet än så klart men ska jag ge en försiktig prognos på hur frågan om efterskottsbetalning kommer sluta tror jag inte den kommer införas. Möjligen blir det en kompromiss där de stora anordnarna får efterskottsbetalning medan mindre, d v s merparten av assistansanordnarna (upp till 30-40 brukare) får behålla det nuvarande systemet.


* Försäkringskassan har också fått ge sig på en viktig punkt när det gäller tolkningen av arbetstidslagen. Frågan gällde att Försäkringskassan inte ville betala ut assistansersättning till egna arbetsgivare om arbetstiden för assistenterna översteg 40 timmar/vecka i genomsnitt under fyra veckor. Det har man nu fått backa på detta och accepterar att kollektivavtalen gäller.  Varför har man haft en annan åsikt? I en intervju i på Assistanskolls hemsida nyligen var svaret:

Det är inte solklart att kollektivavtal ska gälla före Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete. Tidigare stödde vi oss på 1 § i lagen om arbetstid i husligt arbete där det står En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

Givetvis en seger för de egna arbetsgivarna men Försäkringskassan är ändå en myndighet som lägger för mycket energi på hur assistenterna ska jobba. Lagar och kollektivavtal ska givetvis följas men det kan omöjligt vara Försäkringskassans roll och avgöra om ett kollektivavtal gäller före gällande lagar. Det är också helt lagligt att i kollektivavtal göra avsteg från gällande lagstiftning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar