fredag 16 januari 2015

Sammanfattning av Sveriges Radios reportage om kriminalitet i assistansbranschen

Gångna veckan har Sveriges Radio som vi alla vet via Ekot - s nyhetssändningar och samhällsprogrammet "Studio Ett" sänt en reportageserie om fusk och kriminalitet i assistansbranschen. En bransch som enligt SR är genomsyrad av fusk och kriminalitet utan några motåtgärder från myndighetssverige. Reportageserien har med all rätt fått mycket hård kritik i brukarrörelsen. Vi är många som blivit upprörda inklusive undertecknad.


Först ska jag säga att jag motsätter mig inte att assistansbranschen som alla andra skattefinansierade verksamheter blir granskade av media. Oseriösa aktörer ska bort, punkt. Däremot är jag som alla andra djupt kritisk till det ensidiga fokuset på problem i form av fusk och oegentligheter och där vi brukare och anhöriga aldrig får komma till tals och berätta vad reformen verkligen betyder för oss. 

Det som retat upp mig i SR-s reportageserie är framförallt följande saker:

·       Liksom alla andra kritiska reportage och debattartiklar visar journalisterna upp en förfärande dålig kunskap vad personlig assistans handlar om.

·  Vidare nämner man aldrig någonting om att LSS är en rättighetslag

·   På ett mycket omdömeslöst sätt lägger man fram Billum utredningen från 2012 som ett bevis på att kriminalitet och oegentligheter kostar skattebetalarna 2-3 miljarder kr/år.

·  Underförstått säger programledarna i "Studio ett" att alla medel måste vara tillåtna för att komma åt avarterna. Det inkluderar även oanmälda hembesök som "rutinåtgärder".


·  Man jämför kostnaden för personlig assistans med kostnaden för försvaret.


Om vi ska granska allt det här lite närmare så jämställer även SR personlig assistans med vilken vårdverksamhet som helst - det visar att man inte förstått vad syftet med lagen är. Personlig assistans är ingen vårdverksamhet. den är ett hjälpmedel så att vi ska kunna leva ett fritt liv som alla andra utan stora funktionsnedsättningar.

Om man hade gjort en seriös research hade man inte självsäkert trumpetat ut att en "statlig utredning visade att fusket uppgår till 2-3 miljarder kr/år".  I så fall hade man vetat att Försäkringskassan krävde tillbaka 168 miljoner (0,168 miljarder) kr 2012, ungefär 5 % av de summor Billum angav. Det är mycket omdömeslöst agerat av Ekot och Studio att använda sig av Billum utredningen på det sättet.

Något som gjorde mig riktigt upprörd var att man starkt tryckte på att kontrollen runt oss måste bli hårdare. Budskapet var, underförstått att i stort sett alla medel måste vara tillåtna -  oanmälda hembesök hos oskyldiga personer, vad är problemet? Emellertid ska sägas att representanten från IVO - som pressades hårt av programledaren sa att göra oanmälda hembesök kan man absolut inte göra utan vidare Mycket av de oegentligheter som finns kommer vi ändå inte åt med oanmälda hembesök. 

Försäkringskassan  sa vid ett tillfälle också att LSS är en stark rättighetslagstiftning.

De som gjort reportagen eller programledarna i Studio ett nämnde däremot, som sagt inte  en enda gång att LSS är en rättighetslag. Att Sverige skrivit under en FN konvention där rätten till personlig assistans för de som behöver det är inskriven nämndes självfallet inte heller och jag tvivlar f.ö. på att ansvariga journalister känner till konventionen överhuvudtaget...

Kostnad ja. Givetvis nämner man bruttokostnaden, 28 miljarder kr 2014 men lika givet inte ett ord om alla jobb som skapats eller vad alternativen skulle kosta. Dessutom jämförde man kostnaden för personlig assistans med kostnaden för försvaret... Kom igen nu Sveriges Radio, det är verkligen inte rättvist att jämföra kostnaden för en rättighetslag med syftet att vi med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra med kostnaden för vårt försvar.

Sammantaget har jag faktiskt haft högre tankar om Sveriges Radio och Ekot. Det här granskningen var ett riktigt lågvattenmärke och målar även upp en bild för den mindre insatte att "det är så här det går till" och det är allvarligt.

Länk till samtliga inslag från Ekot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar