måndag 31 mars 2014

Försäkringskassan - bara en liten andel personer fuskar med assistansersättningen och regeringens ointresse

Assistanskoll har intervjuat Försäkringskassan angående omfattningen av "fusket" och ren kriminalitet. Beskedet är glasklart - kriminaliteten är inte alls så hög som Susanne Billum hävdade i sin utredning 2012 och som diverse proffstyckare tagit som ett "bevis" på att kriminaliteten florerar.

Enligt Försäkringskassans egen statistik om assistansersättning 2013:

*168 miljoner kr krävde man tillbaka

* Man gjorde 101 polisanmälningar.


* Bara 17 % av dessa ledde till fällande domar


För att ge dessa siffror ett mer konkret innehåll måste vi jämföra med hur mycket pengar man betalar ut i assistansersättning, både statlig och kommunal. Bruttobeloppet för 2012 var enligt Assistanskolls - s statistik ungefär 25,9 miljarder kr, varav ca 21,4 miljarder kr betalades ut av Försäkringskassan. Nu har jag inte tillgång till totalsumman för 2013 men vi använder oss här av beloppet för 2012, det ger ändå en god uppfattning om omfattningen på svinnet 2013.

168 miljoner kr av 21,7 miljarder kr =0,078 %, d v s inte ens en procent av totalsumman.  Det ska jämföras med upp till 18 % som Billum hävdar går till annat än det var tänkt... Enligt FK-s egen statistik är alltså svinnet ungefär 1/20 av vad som påstås hos kritiska och arga tycka till maskiner. Om man presenterade dessa siffror för Anna Dahlberg mfl skulle man med nästan 100 % säkerhet genast invända att det finns "ett stort mörkertal" som Försäkringskassan inte hittat än. Det kan säkert finnas ett visst mörkertal men att det skulle vara 20 gånger större än det FK anser sig upptäckt låter helt absurt, det finns helt enkelt ingen logik i det. Och det är något vi i rörelsen borde trycka på hårt varje gång kritikerna hävdar att personlig assistans är lika med kriminalitet, fusk och oegentligheter.


 Och om nu kritikerna vidhåller (vilket de kommer att göra) att fusk och kriminalitet är så omfattande så begär jag följande:
- Presentera bevis på att det faktiskt är så för i dagsläget finns det inga sådana , visa upp något mer än Billums utredning.* Vi i rörelsen pratar ofta om att politikerna inte tar frågan om LSS på allvar. Och det finns många exempel på det. Det tydligaste är att nästan alla säger sig stödja assistansreformen och man är emot minuträknandet när hjälpbehovet. Ändå blir det allt svårare att bli beviljad personlig assistans och minuträknandet fortsätter...

Nu är det mindre än två veckor kvar till LSS20 och tyvärr får man ännu ett belägg på att rättigheterna för oss funkisar inte är högt prioriterad hos de högst ansvariga i regeringen. Vi bjöd in folkhälsominister Maria Larsson som har våra frågor på sitt bord, socialminister Göran Hägglund och juristen Susanne Billum. Samtliga tackade nej av varierande orsaker.  I Billums fall hänvisade hon till att hon är pensionär, Maria Larsson meddelade att hon var upptaget med annat (okänt vad) och slutligen hänvisade Göran Hägglunds pressekreterare  till att handikappolitiken är Maria Larssons ansvarsområde...

Att landets socialminister som också är Maria Larssons chef visar ett sådant ointresse för LSS är upprörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar