onsdag 2 april 2014

FN undersöker hur väl regeringen lever upp till FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter mm

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ofta enbart benämnd  FN-s handikappkonvention räknar upp en rad rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, bland dessa kan nämnas rätten till:

·       Jämlikhet och icke diskriminering
·       Liv
·       Ett tillgängligt samhälle
·       Likhet inför lagen
·       Skydd för den personliga integriteten
·       Personlig säkerhet
·       Medborgarskap utan inskränkningar
·       Respekt för privatlivet

Rätten till personlig assistans regleras i artikel 19 där man bland annat talar om vår rätt att leva självständigt och delta i samhället. För att uppnå detta ska personer med stora funktionsnedsättningar ha rätt till personlig assistans för att förhindra isolering. Vi har också rätt att bosätta oss var vi vill och ska inte tvingas in i boendeformer mot vår vilja.


Denna konvention har Sveriges regering och riksdag skrivit under och ratificerat, den trädde i kraft 2009. För att konventionen inte bara ska bli en "papperstiger" genomför FN återkommande undersökningar hur pass väl de stater som undertecknat konventionen lever upp till sina åtaganden. I dagarna har vår regering fått svara på frågor hur man "sköter sig".

Alla vi som är aktiva i handikapprörelsen vet att man dagligen bryter mot vad konventionen föreskriver. När jag deltog i föreläsning om konventionen i höstas var budskapet klart - vår regering skulle få stora problem att ge tillfredsställande svar på många frågor. Det handlar bland annat om att tillgängligheten måste förbättras, att personer som har svårt att föra sin egen talan vid rättsprocesser inte får det stöd man har rätt till mm. När det gäller LSS så skulle man få problem och förklara varför tillämpningen av lagen inte överrensstämmer med lagtexten. Jag antar också att man kommer få problem och förklara varför lagförslaget om att klassa icke tillgänglighet som diskriminering har så många undantag.

Enligt Thomas Hammerberg, expert på frågor som rör mänskliga rättigheter och som kommer att delta i LSS20 bryter Försäkringskassans tillämpning av lagen mot FN-konventionen på en mycket central punkt, nämligen:

Urholkningen av lagen har skett p g a ändrad rättspraxis, orsakad av s.k. prejudikat i högsta förvaltningsdomstolen. Hammarberg menar emellertid att det direkt strider mot konventionens bestämmelser att ej försämra rättigheter genom ändrad rättspraxis, konventionens bestämmelser står alltså över prejudikat i domstolarna. Så varje gång en person mister sin personliga assistans eller annan LSS insats med hänvisning till "ändrad rättspraxis" bryter man därmed mot konventionen. Angående eventuella finansieringsproblem menar Hammarberg att det i så fall, enligt konventionstexten måste upprättas en plan får att åtgärda detta.

Jag frågar bara - har ni någonsin hört någon som klagar över "skenande kostnader" som samtidigt föreslår åtgärder hur man ska skaka fram pengarna som behövs? Jag vet ingen i alla fall...*Nu ska man inte vara så naiv och tro att allt flyter perfekt bara för att det finns rättighetslagar och FN-konventioner. Men målet måste ju ändå vara att sträva mot det målet. Nu går utvecklingen istället åt det andra hållet. Ett steg på vägen att vända utvecklingen borde vara att upphöja konventionen till svensk lag. Jonas Franksson, deltagare i LSS20 och känd profil i handikapprörelsen har en intressant teori varför detta inte har skett:

Jonas menar att rättigheter för den enskilde individen inte har någon stark ställning i Sverige. I den svenska välfärdsstaten har det istället handlat om att värna gruppers intressen och behov. Jonas menar att vad som behövs är ett nytt tankesätt där rättigheter för den enskilda människan "kopplas ihop" med välfärdsstatens grundtanke - att staten har en skyldighet att ge alla sina invånare ett så bra liv som möjligt.


* Avslutningsvis - hur mycket kommer media att rapportera om vad FN-s utfrågning kom fram till? Förmodligen ingenting. Och det visar vilket oerhört jobb handikapprörelsen har för att sätta våra rättigheter på agendan. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar