onsdag 23 april 2014

FN kritiserar Sverige

Så är den då avklarad, FN-s "besiktning" av hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (Handikappkonventionen). Som väntat får vår regering en hel del kritik. Svensk handikapptidskrift (SHT) har alltså publicerat en sammanfattning, här är de viktigaste punkterna.


·  Lagförslaget om att bristande tillgänglighet får kraftig kritik p g a alla undantag, t.ex. att företag med under 10 anställda inte berörs, i praktiken ca 90 % av alla företag. FN uppmanar regeringen att genomföra "skäliga" anpassning" på alla nivåer i samhället, utan undantag.

·  Kommunerna brister också i sitt ansvar i att följa konventionens bestämmelser. Den kontroll som sker är på frivillig basis vilket inte är acceptabelt.

·  FN-konventionen är  visserligen ratificerad av Sveriges regering men den är inte inskriven som svensk lag. Det medför problem i rättstvister eftersom den inte kan åberopas i domstolar. Därför bör den så snabbt som möjligt bli svensk lag.


·  Övervakningen på statlig nivå att konventionen verkligen efterföljs är bristfällig. Det finns ingen myndighet som har ansvar för detta. Det saknas också en minister och departement som ansvarar för mänskliga rättighteter och diskriminering.


Sammantaget finns det alltså en hel del att jobba med för vår regering, oavsett om det är en höger eller vänsterregering. Tidigare har vi ju även fått kritik för att tillämpningen av LSS inte följer lagens intentioner, bristande tillgänglighet för personer med t.ex. synskador och stora brister i rättshjälp till personer som har svårt att föra sin egen talan.

Jonas Franksson från Stil mfl har redan krävt att konventionen blir svensk lag.  Troligen är det också den enda åtgärden som verkligen kan sätta press på politiker och myndigheter att konventionen efterlevs. Idag bryter man, enligt mig allt för ofta mot konventions bestämmelser. Det handlar b l a om artikel 19 som berör rätten till personlig assistans. Artikel 17 som skyddar den personliga integriteten. Brott mot artikel 19 bryter indirekt också mot en rad andra artiklar, bland annat dessa:

·     Artikel 18 som ger rätt till fri rörlighet och medborgarskap utan inskränkningar.

· Artikel 23 som handlar om rätten att bilda familj

· Artikel 24. Rätt till utbildning. För många (bland annat mig själv) skulle det vara omöjligt att studera på annan ort utan personlig assistans.

· Artikel 27 Rätten till arbete och sysselsättning.


Till sist:

Att företag som har under 10 anställda inte omfattas av lagförslaget om att bristande tillgänglighet är diskriminering har ju som bekant kritiserats hårt i handikapprörelsen. Men en sak som inte berörts (såvida jag inte missat något) är möjligheten även för företag med mer än 10 anställda att "gå runt" lagen. Jag pratade igår om detta med andra och vi kom då in på att allt fler är ju anställda av bemanningsföretag? Hur funkar det, de är ju tekniskt sett anställda av bemanningsföretaget.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar