fredag 28 mars 2014

Hur omfattande är egentligen kriminaliteten inom assistansbranschen?

Under de senaste 2-3 åren har det som vi alla vet kommit en strid ström av rapporter från media som handlar om kriminalitet och  "fusk" inom personlig assistans . Parallellt med detta publiceras med jämna mellanrum debattartiklar i både rikstäckande tidningar och lokalpressen där man målar upp en bild där personlig assistans (övriga LSS verksamheter har klarat sig lindrigare) utmålas som en bransch där kriminalitet, "fusk" och "överutnyttjande" florerar. Den främsta källan för kritikerna är en statlig utredning av juristen Susanne Billum från 2012 som hävdar att 9-15 % av utbetalningar var felaktiga p g a fusk och kriminalitet, "överutnyttjande" beräknades uppgå till 13-18 % av den totala bruttokostnaden. Omsatt i kronor och ören betyder det i så fall att upp till 4,6 miljarder kr av utbetalningarna var felaktiga, vilket enligt mig är oacceptabelt mycket pengar som går "till fel saker" om de stämmer.

Emellertid finns det inga bevis på att kriminaliteten och "fusket" är i den omfattningen men kritikerna använder ändå Billums utredning som ett "bevis" på att kriminaliteten florerar. Försäkringskassan själva beräknar "svinnet" till några hundra miljoner/år  - stor skillnad mot 4,6 miljarder kr...

Johanna Skinnari, från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har intervjuats i Assistanskoll om deras uppfattning om kriminalitet i assistansbranschen. Och de är mycket kritiska till den metod (s.k. expertmetoden) som använts mär man beräknat omfattningen på kriminaliteten och menar att den lämpar sig inte alls för att bedöma omfattningen påk kriminaliteten. BRÅ har inte gjort några egna bedömningar men tycker att det är beklagligt att resultaten från en bristfällig metod används som "bevis" på att kriminaliteten är så omfattande. Man menar att de resultat som man kommit fram till i bästa fall är "rimliga bedömningar" , i sämsta fall rena gissningar.

Däremot förnekar man inte att kriminalitet och oegentligheter förekommer och man räknar upp en rad exempel på hur det kan gå till och där de rena bedrägerierna med folk som låtsas vara handikappade bara är en av många varianter. Samtidigt är man tydlig - det är igenom samarbete mellan berörda myndigheter, d v s Polis, Skatteverket, Försäkringskassan och IVO som man kommer åt avarterna. Politikerna och ansvariga myndigheter har ju som bekant en oerhörd övertro på att man bekämpar kriminaliteten igenom att ständigt öka kontrollerna av de assistansberättigade och assistenterna.


När "uppfanns" bidragsbrott", ja inte när LSS infördes i alla fall. Det har antagligen funnits lika länge som staten avsatt stora summor pengar på att hjälpa långtidssjuka, gamla, handikappade, föräldrar etcetera personer som missbrukat socialförsäkringarna mm . BRÅ har  en uppfattning som går i linje vad jag själv tycker - det viktigaste är att komma åt den lilla minoritet som missbrukar i detta fall assistansersättningen, inte misstänkliggöra alla vi som är beroende av den för att leva ett bra liv.

En rimlig slutsats. Kriminalitet förekommer utan tvekan och rörelsen underskattade mycket grovt vilken sprängkraft den skulle ha i debatten men det finns inga bevis överhuvudtaget på att det är i närheten av att vara så omfattande som Billum och kritikerna hävdar. Och om man ser personlig assistans och de andra LSS insatserna som något viktigt fokuserar man i första hand på allt positivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar