onsdag 5 mars 2014

En sänkning av schablonbeloppet får katastrofala följder

Agneta Rönns slutsats att schablonbeloppet  var 22 kr för högt 2013 (beloppet var då 275 kr/assistanstimme) har skrämt upp rörelsen. Som jag skrivit tidigare bör vi inte fokusera för mycket på beloppet 22 kr helt enkelt därför att även mindre sänkningar får mycket allvarliga följder för både brukare och assistenter.
Schablonbeloppet ska täcka alla kostnader som brukaren har för sin assistans - det inkluderar:

* löner till assistenterna, deras inkomstskatt, arbetsgivareavgifter, avtalsförsäkringar mellan arbetsgivaren och facket.

* Diverse omkostnader man har för assistansen, inklusive ersättning för fortbildning  av både arbetsledare ( oftast brukaren) och assistenter.

*Möjlighet för arbetsledaren att få ekonomisk ersättning för det jobb som följer med arbetsledarerollen.


*Dessutom tar assistansanordnaren  ut en avgift för att administrera alltihop. 


Allt detta ska rymmas inom de 280 kr/timme som Försäkringskassan betalar ut. Vi ska nu räkna lite på vad det skulle betyda ekonomiskt  för assistenter och brukare om man sänker schablonbeloppet.

Idag rekommenderar Försäkringskassan att 87 % av schablonbeloppet ska gå till assistenternas löner, inklusive avtalsförsäkringar = 243.6 kr/timme.

I Agneta Rönns förslag sänks grundschablonen till 270 kr/timme (den s.k. tilläggsschablonen på 10 kr kommer flertalet brukare inte att få). Om man behåller proportionen 87 % sjunker lönekostnaden till 234,9 kr kr/timme, en avsevärd minskning.  Då ska också tilläggas att schablonbeloppet föreslås frysas under 3 år. Det behövs ingen djupare analys för att inse att möjligheten till löneutveckling för assistenterna blir obefintligt om potten för assistansomkostnader inte sjunker rejält.¨

Om vi tar "skräckscenariot" att man faktiskt sänker schablonen med 22 kr hamnar vi på 258 kr och 87 % av detta 224,46 kr... Om vi nu tänker oss att lönekostnaden ligger kvar på knappt 244 kr/timme betyder det att i princip ingenting återstår för omkostnader när anordnaren fått sitt. Då kan vi inte tala om personlig assistans i ordets rätta bemärkelse längre.

Jag tror inte att man kommer att sänka schablonen så mycket, det är i praktiken en dödsstöt för assistansreformen så som vi känner den. Men som vi sett behövs det inga stora sänkningar för att det ska få mycket allvarliga följder. Även om man fryser schablonen på nuvarande nivå i tre år urholkar även det potten för assistansomkostnader eftersom assistenterna liksom alla andra vill och ska få höjd lön varje år.

Varför är det då så allvarligt att potten för assistansomkostnader sjunker? Ja, hela assistansreformen bygger ju på att vi ska kunna leva som andra och få ersättning för de merkostnader som assistansen medför. Både brukare och assistenter ska också ha möjlighet till fotbildning

Men förslaget är inte förkastligt bara för det. Agneta Rönns utredning sänder också ut otrevliga signaler om synen på brukarna och de tiotusentals assistenter som jobbar och ger våra liv ett innehåll.

·   Assistansreformen är generellt för dyr, pengar ska sparas - "priset" för att vi ska kunna leva som andra är för högt.

·  Man nedvärderar assistenternas jobb eftersom lönerna kommer att pressas neråt. Detta för en yrkesgrupp som redan inte hör till höginkomsttagarna precis.

·  Vi har inte rätt att leva som andra eftersom det inte finns utrymme att få ersättning för merkostnader. Många brukare har mycket blygsamma inkomster och skulle knappast ens ha råd att gå på t.ex. bio om man måste betala dubbelt.

·       Därmed är vi också andra klassens medborgare


En fråga till Agneta Rönn - Vem ska jobba som personlig assistent om man måste sänka sin lön? * Regeringen har efter många turer bestämt at man vil införa en lag där bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Lagförslaget är inte perfet på något sätt men ändå enligt mig viktig nog att uppmärksammas i de stora rikstäcksnde tidningarna och TV-kanalerna. Men tyvärr är det bara och konstatera att uppmärksamheten varit mycket mager. Det visar återigen hur lågt prioriterad våra frågor är.  Och ännu en gång får vi ett kvitto på att ingenting kommer gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar