torsdag 18 januari 2018

Bengt Westerberg riktar hård kritik mot regeringen och jag håller med

Nu vill regeringen slippa fler sådana reportage (i massmedia) fram till valet och därför föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt slopas. Det är bra för dem som i dag har assistansersättning och som hade riskerat gå miste om den under de kommande åren.


Bengt Westerberg i Heja Olika (www.hejaolika.se) 15 januari.

Ska man ge ett sammanfattande omdöme om den lagrådsremiss som blev klar för någon vecka sedan så var det faktiskt lite positivare än jag väntat mig. Framförallt att transport till och ifrån aktiviteter ska ge assistans var inget som var självklart enlig de besked vi fått tidigare. Omprövningar vid ”väsentligt ändrade förhållandena” (ett totalt stopp var aldrig aktuellt) ska nu bara omfatta de omständigheter som faktiskt berörs, inte en total omprövning av assistansen ”vid väsentligt ändrade förhållanden”. Synar man regeringens agerande lite närmare framgår emellertid snabbt att det finns inga seriösa ambitioner på att återupprätta LSS enligt intentionerna i lagen och CRPD. Här är ett axplock:

·  Regeringens ambition är att tvåårsomprövningarna ska återupptas så snart förhållande tillåter det.

· Det finns inte och har aldrig funnits några intentioner att skriva om besparingsdirektiven till LSS utredningen.

· Regeringen har nu utredningar som visar att domen i HFD 2015 har haft mycket negativa konsekvenser men hittills inte agerat. Många får inte kommunal assistans alls, i många fall blir antalet beviljade timmar kraftigt reducerade, anhörigas ansvar ökar mn. Konkreta förslag för att åtgärda detta saknas hittills helt.

·  Ingenting av det som sagts och gjorts när detta skrivs (16 januari) hjälper på något sätt alla de som förlorat statlig assistansersättning än alla de som får avslag vid nyansökningar (nästan 90 %). Utvecklingen är tyvärr glasklar – systemet håller på att ”stängas”, d v s inga eller nästan inga personer blir beviljade assistans.

·  En vän till mig skickade ett mail till regeringen med några frågor hur regeringen tänker agera. Det blev ett långt svar med lite konkret innehåll. Mellan raderna framgår emellertid att regeringen planerar en kommunalisering:

Kommunerna får förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indragning av assistansersättning från Försäkringskassan.

Utöver detta axplock på passivitet från regeringen har FK sedan tidigare tagit bort möjligheten till förenklade uppföljningar för personer med livslånga behov. Att vi får rätt till assistans vid resor till och ifrån aktiviteter är givetvis bra, lika viktig som rätt till vänte och beredskapstid. Även här finns emellertid oklarheter i besparingshysterins tidevarv. Vad kommer FK räkna som en aktivitet? Hur ofta får den genomföras, hur lång tid får den ta? Och hur blir det med begreppet ”kvalificerade hjälpbehov”. Så vitt jag förstår är begreppet inte slopat då det faktiskt är omnämnt i lagen.

På sikt anser jag bestämt att det måste till en blocköverskridande överenskommelse för att skapa stabilitet vilket innebär att Socialdemokraterna har en nyckelroll vilket jag skrev om förra veckan. Att det sker någon ändring självmant är tyvärr extremt osannolikt så länge finansdepartementet styr regeringens agenda. I själva verket befinner vi oss nu i samma läge som vi gjorde 12 juni 2017, dagen innan domen i HFD utan någonting som talar för att regeringen har tanke på att återupprätta lagen som den tillämpades före 2007-2008. Så länge besparingsdirektiven finns kvar (är kanske för sent att skriva om dem nu om inte slutdatumet för LSS utredningen skjuts fram till 2019) signalerar nämligen regeringen mycket bestämt vad den står – PA är för dyrt och notan ska sänkas, punkt!

Jag instämmer helt i Bengt Westerbergs analys – Regeringens strategi går ut på att försöka få bort assistansen från debatten inför valet utan någon som helst ambition att återupprätta LSS intentioner. Det stora välfärdspartiet vill inte ha mer negativ publicitet inför valet. Här har vi en jätteviktig roll. PA och LSS framtid måste bli en valfråga och vi måste hela tiden påminna politiker och massmedia om att krisen inte på något sätt är över och att regeringens strategi handlar om att vinna tid. Måndag 21.00 nästa vecka kommer TV4-s Kalla Fakta sända ett reportage om regeringens hantering av PA och LSS. Hoppas de visar att besparingsdirektiven finns kvar och att ingenting har gjorts för att hjälpa alla som förlorat assistansersättning. Antalet som är beviljad PA från FK är nu nere under 15 000 (jämfört med en topp på ca 16 500)
Lars-Göran Wadén är en av landets stora tillgänglighetskämpar. Jag har liksom många andra följt Lars-Görans kamp mot Region Gävleborg (som ansvarar för de offentliga transporterna i Gävleborgs län)

I januari 2015 skärptes tillgänglighetslagstiftningen som nu är en del av diskrimineringslagen. Samma månad skulle Lars-Göran åka buss för att besöka en släkting. Resan blev emellertid inte av då (har träffat Lars Göran flera gånger och vet att han använder en helt vanlig manuell rullstol) inte kunde använda bussens lift. Lars-Göran ansåg att han blivit diskriminerad och skickade in en anmälning till DO (Diskrimineringsombudsmannen). DO avslog emellertid anmälning med motiveringen att Lars-Göran ”inte blivit tillräckligt diskriminerad”.

Lars-Göran bestämde sig då för att med hjälp av DHR driva ärendet i vanlig domstol. Rättsfallet gick upp till HD som tog ställning för ansvarsfördelningen, inte om Lars-Göran blivit diskriminerad eller inte. Domstolen gick emellertid på Lars-Görans och DHR-s linje och anser att Region Gävleborg har ansvar för att tillgängligheten fungerar, Så här skriver HD i domen:

Högsta domstolen förklarar att Region Gävleborg, vid L-GWs försök att resa med buss den 2 januari 2015, tillhandahöll en tjänst (färd med buss) och därigenom ansvarade i förhållande till L-GW för att förbudet, enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 diskrimineringslagen (2008:567), inte överträddes på grund av bristande tillgänglighet enligt 1 kap. 4 § 3 samma lag.

Givetvis en stor framgång för Lars Göran personligen, DHR och alla som kämpar för ett tillgängligt samhälle för alla. Nu har HD skickat tillbaka ärendet till Tingsrätten som ska avgöra om Lars-Göran blev diskriminerad eller inte. Med domen från HD i ryggen borde utsikterna för en seger vara relativt goda. Blir dock inte förvånad om Tingsrätten nöjer sig med att tilldela Region Gävleborg ett vite (böter - straffavgift) för att Lars-Göran inte kunde använda rampen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar