måndag 21 augusti 2017

Allt fler föräldrar med både små och vuxna barn hamnar i en omöjlig situation

15 augusti skrev Åsa Regnér följande på sin Facebook sida:
I vårt land finns det många anhöriga som lägger stora delar av sin tid på att vårda sina nära och kära. Alla gör det av omsorg, men samtidigt tvingas alldeles för många till anhörigvård när samhällets insatser inte räcker till.
Det här vill jag och regeringen ändra på. Bland annat har vi satsat två miljarder till personal inom äldreomsorgen och till investeringsmedel för att bygga äldreboenden.

Ingen som tycker att det är viktigt att värna välfärdsstaten kan väl kritisera regeringen för att vilja förbättra livsbetingelserna för anhöriga som tar hand om nära och kära på ålderns höst. Tyvärr får man återigen konstatera att barn, äldre och jämställdhetsministerns på ytan starka engagemang för välfärden och jämställdhet inte omfattar alla, i synnerhet inte vår grupp och anhöriga till personer som behöver PA.
Allt fler familjer befinner sig nu i en desperat situation efter att den personliga assistansen dragits in. Förra veckan sände TV4 ett reportage om familjen Ekersjö och sonen Andreas som bland annat har autism och utvecklingsstörning.Trots läkarintyg på att Andreas har mycket stort behov av hjälp och stöd – dygnet runt har den statliga assistansersättningen dragits in Mamma Annika och pappa Andreas måste nu lägga all energi och mer därtill för att hjälpa Andreas vilket även gör att ett syskon också hamnar i  kläm. Situationen är helt enkelt ohållbar för familjen.
TV4 intervjuade RBU-s ordförande Maria Persdotter som berättar om att RBU ständigt får berättelser från familjer som berättar samma historia – assistansen dras in och tillvaron slås i spillror. Det är bra att Maria Persdotter i intervjun berättar exakt hur behovsbedömningarna går till och att föräldrar till barn med stora hjälpbehov måste vara så mycket mer än bara föräldrar, t.ex. jurister som överklagar beslut på avslag på såväl PA som andra LSS insatser och andra stöd.
Maria Persdotter är själv mamma till ett barn som är beviljad personlig assistans och berättar om våndan när brevet från FK dyker upp om beslut efter omprövning – man vågar knappt att öppna det. Bara det faktum att Maria, liksom tusentals och åter tusentals assistansanvändare och anhöriga ör livrädda för vad som står i brevet visar att assistansreformen befinner sig i en mycket djup kris.
En del personer skulle kanske invända att barn med så stora behov av hjälp och stöd som Andreas inte ”har någon nytta av personlig assistans”, de kommer aldrig att kunna leva som andra med eller utan assistans. Själv vänder jag mig bestämt mot de tankegångarna. Börjar vi resonera i banor att vissa personer som Andreas ska få indragen assistans för att ”de inte har nytta av assistansen”  och istället bli hänvisade till bara anhöriga eller någon form av vårdinstitution (Åsa Regnér nämner att Landstingen – d v s sjukvården måste ta ett delansvar) är vi ute på riktigt hal is, det hör inte hemma i ett land som på papperet har så höga ambitioner vad gäller funktionsrättspolitiken.
Tanken med den personliga assistansen är både att Andreas ska få ett värdigt liv och att föräldrarna och ska kunna vara föräldrar och inte ett allt i allo som ser till att barnets behov tillgodoses 24 timmar per dygn, året runt. Att frånta familjerna assistansen fråntar helt enkelt deras möjligheter att vara bra föräldrar och det måste komma fram mycket tydligare i debatten. 
Mycket av uppmärksamheten har senaste tiden riktats mot drabbade barnfamiljer och RBU gör ett jättejobb för att belysa vad som händer med assistansen i deras primära målgrupp, barn och ungdomar. Det ökade anhörigansvaret drabbar emellertid även familjer med anhöriga som nått vuxenålder och behöver PA. Det får inte glömmas bort. Det är lika allvarligt om låt oss säga 30 årige Anders med stora hjälpbehov måste flytta hem till sina föräldrar p.g.a. indragen PA.
Med hänvisning till det Åsa Regnér skriver själv:
Varför ska anhöriga till personer med behov av personlig assistans behöva dra ett allt tyngre själva?
 Nedan är en länk till reportaget som är ett måste se för alla som kämpar för rätten till personlig assistans och LSS bevarande.
Reportaget i TV4 (reklaminslag först)


* Bengt Elmén är en stor profil i Independent Living rörelsen och intervjuar regelbundet personer som på något sätt har anknytning till funktionsrättsrörelsen i Sverige. I den senaste intervjun var det Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige som fick svara på frågor.
Den centrala frågeställningen var hur kan Socialdemokraterna som alltid sagt sig kämpa mot orättvisor i samhället vara så fientliga mot assistansreformen, hur har de hamnat så fel? Lars Ohly tror att regeringens politik bottnar i en mycket dålig kunskap om hur livsvillkoren ser ut för oss. Och det ligger säkert mycket i det. Han tror också att Magdalena Andersson har en mycket stark ställning i regeringen, ännu starkare än vad finansministrar ( i praktiken nummer 2 i rangordning efter statsministern) brukar ha.
Detta leder i sin tur till att den ekonomiska politiken blir helt inriktad på att hålla budgeten. En utgiftsökning inom äldreomsorg, försvar, infrastruktur eller något annat måste betalas av utgiftsminskningar på något annat område, t.ex. personlig assistans. Alla som följer den här bloggen vet att jag själv anser att det är Magdalena Andersson som är den drivande kraften med Åsa Regnér och FK som ”verkställare” ,av kravet från finansdepartementet – kostnaden för rätt till personlig assistans ska ner, punkt!
När vi talar om påstådda ”astronomiska kostnader”, att vi har ”inte råd” med personlig assistans påpekar Lars Ohly också att Sverige som land är faktiskt mycket rikare nu än när reformen infördes 1994. PA kostar en del, ja men det måste den få göra i ett land som är ett av världens rikaste med höga ambitioner med välfärden. Nedan länk till intervjun:


*  FUB-s Harald Strand undrar varför det inte finns någon debatt/vilja hos politikerna om hur de ekonomiska villkoren för personer med LSS insatser (som är kraftigt överrepresenterade bland fattiga i Sverige) ska få bättre ekonomi?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar