måndag 9 januari 2017

Vad kommer att hända med assistansen under 2017?

Efter ett dystert 2016 tänkte jag i det här blogginlägget fundera runt vad vi rimligen kan förvänta oss under 2017. Om inte något annat uttryckligen betonas kommer ingenting av det jag räknar upp att vara några förhoppningar eller värsta fall scenarier utan vad jag bedömer som sannolikt.
När det gäller utvecklingen i stora drag tror jag två frågor kommer att dominera:'

1. Vad är goda levnadsvillkor och hur ska lagen tillämpas efter det?

2. Ökat missnöje hos kommunerna mot regeringens besparingar som för över en större del av kostnaden för assistansen  förs över hos dem.  • . Fortsatt ovilja från regeringen att lyssna på brukarrörelsen får tyvärr räkna med. 

Att termen goda levnadsvillkor är för "vagt definierat" är klagomål som vid upprepade tillfällen förts fram från SKL, statliga utredningar, Försäkringskassan själva mm. Jag tror detta blir den allra största och svåraste striden för oss framöver. Det här handlar om grundfundamentet i hela lagen. Rätten till självbestämmande förutsätter ju att det är vi själva inte en statlig myndighet som bestämmer vad som är goda levnadsvillkor för var och en av oss. Mycket starka krafter har vid upprepade tillfällen visat at man ser detta som "ett stort problem" och vill vrida klockan tillbaka där byråkrater bestämmer vad som är goda levnadsvillkor.

Nära knutet till detta är den ökade medikaliseringen där införande av den förfärliga ICF mallen som lurar i bakgrunden.  Den lägger ju som bekant mycket större vikt vid diagnoser än faktiska hjälpbehov. Detta är rakt emot lagens intentioner. Om staten ställer upp en mall för vad som är goda levnadsvillkor och ICF blir ett viktigt instrument vid behovsbedömningar är assistansreformen död enligt våra och lagens ursprungliga intentioner vad personlig assistans handlar om. Tyvärr är jag ganska säker på att vi har en jättefight framför oss, väldigt mycket tyder på det.

Kommunerna Allt fler tecken kommer på att missnöjet ute i landets 290 kommuner ökar mot regeringens besparingshysteri. Skälet är att kostnaden för assistansen ökar. Ökade spänningar mellan regering och kommunerna är därför högst sannolikt. Kommunerna har ju som bekant aldrig varit några varma anhängare av vare sig personlig assistans eller LSS som helhet så att de börjar protestera är helt väntat. Återstår och se hur det i så fall kommer påverka regeringen.


Så har vi regeringen och Försäkringskassan

Jag tycker absolut vi gjorde helt rätt inför demonstrationerna krävde nödstopp på avslag, med tanke på utvecklingen måste vi ställa tuffa krav på regeringen. Att regeringen skulle gå med på det bedömde jag emellertid som oerhört liten vilket också besannats. Regeringen har legat lågt med kommentarer efter demonstrationerna. Min tolkning av det är att strategin går ut på att försöka trötta ut oss. Genom att konsekvent köra den hårdföra besparingslinjen hoppas Maggan & CO att vi  så småningom tröttnar  och till slut "under galgen" accepterar en förkastlig politik. Att vi under 2017 fort fortsatta höra de välkända kodorden "träffsäkerhet", legitimitet" och "kostnadskontroll" får vi dessvärre räkna med.
Strax innan jul kom publicerades regeringens nya direktiv till Försäkringskassan. För de som eventuellt trodde på en radikal ändring blev i så fall mycket besvikna. " Bryta utvecklingen i antalet beviljade timmar" har nu bytts ut till följande skrivelse:

Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."


Det enda som (tyvärr men väntat) skett är att skrivelserna blivit lite mjukare men innebörden är densamma - kostnaden och antalet beviljade timmar är för högt. Själva kallar regeringen det ett "förtydligande".

Runt nyår kom Desirée Pethrus med ett oroväckande utspel som gick ut på att i framtiden kommer troligen färre personer att få assistansersättning. Den typen av utspel ger verkligen dåliga vibbar. När man hör sådana utspel från den person som basar för utredningen får jag personligen känslan att regeringen redan bestämt sig för framtiden - utredningen är bara ett spel för galleriet för att försöka hålla oss någorlunda lugna innan man tar fram "storsläggan". Jag vill inte måla "fan på väggen" som det heter men så känner jag verkligen. Här är det bara och hoppas att jag har fel.

Ytterligare ett starkt tecken på att regeringen kommer köra vidare på samma sätt som fjolåret är Försäkringskassan som fortsätter att haka på regeringens osmakliga propagandakampanj. År 2017 var nämligen bara några dagar gammal när FK-s generaldirektör Ann-Marie Begler skrev en ny debattartikel i Svenska Dagbladet med de vanliga standardargumenten som t.ex.:

·       Brukarrörelsen oroar sig i onödan

·  Även om hen förlorar assistansersättningen finns andra stödinsatser och räknar upp en rad sådana från kommunerna men även Landstingen.

·  FK följer bara lagen.

Finns väldigt mycket att säga om denna debattartikel, det som slår mig mest är den störa nonchalans som generaldirektören visar upp mot de som förlorar assistansersättningen. Jag kan tyvärr inte se någon ändring i attityden sedan Begler i september bland annat jämförde fusk i assistansersättningen med fortkörare(!) och menade då att det finns ett stort mörkertal. Därmed utmålade hon samtliga knappa 16000 personer med statlig assistansersättning som potentiella bedragare. Så länge regeringen och ansvarig myndighet inte släpper sin fixering vid höga kostnader och påstått omfattande fusk och kriminalitet blir det inga positiva förbättringar heller, tyvärr.

Inför det nya året skrev DHR-s ordförande Rasmus Isaksson följande efter demonstrationerna 3 december:

Men än är inte slaget vunnet, och även nästa år kommer rätten till personlig assistans att vara en fråga vi måste ha på agendan.

Det är så sant - själv säger jag - kampen har bara börjat vi får aldrig ge oss.
*18 februari anordnar VIMPA en föreläsning i Jönköping där Rebecca från Underbara Lingon (www.underbaralingon.com) kommer att föreläsa om hur det är att leva med en CP-skada. Mer information se länk. (ni får klistra in den i webläsaren)


 https://www.facebook.com/events/1216482801759671/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar