torsdag 1 september 2016

Omdöme av tillgängligheten på olika platser i Sverige

Under sommaren har jag, tack vare assistansen gjort en hel del utflykter ( och ska här ge mitt omdöme när det gäller tillgängligheten på några av dessa. Obs! Detta gäller enbart den fysiska tillgängligheten. Personer med synskador, kognitiva funktionsvariationer etcetera  skulle säkert hitta uppenbara brister vid samtliga nedan nämnda platser.


Eketorp fornborg på södra Öland är en stor fornborg som byggdes redan på järnåldern och är en stor sevärdhet. Mitt omdöme blir helt Okej men kunda vara bättre. Det gick att använda permobilen utan problem innanför muren. Museet i anslutning till borgen funkade bra och där fanns även en rymlig handikappoalett. För personer som kör rullstol själv är det emellertid säkert ganska jobbigt att ta sig fram innanför muren.

Kalmar slott. Vid samma Ölandsesa funderade jag på att besöka Kalmar slott. Misstänkte dock att det skulle vara problem med tillgänglighet så jag kollade hemsidan. Där framgick att större delen av slottet inte var tillgängligt så jag åkte aldrig dit. Underkänt, förbättringar pågår dock enligt hemsidan.

Fyren Långe Jan - Ölands södra udde. Inte bra. Helt OK att komma fram till själva fyren. Vill man vandra runt den var det dock mycket svårt med permobil och ännu svårare om man använder manuell rullstol. Museet vid Ottenby fågelstation som ligger precis intill fyren funkade bra.

Karlsborgs fästning. Besökte den för många år sedan, nu blir det definitivt godkänt för min del. Inga problem att komma in och ta sig runt hela museét  - lifter fanns där det behövdes. Minus dock för hög toastol på handikapptoaletten. Relativt lätt att ta sig fram runt fästningen.

Miliseum. Ganska Nyöppnat museum i Skillingaryd 5 mil söder om Jönköping. När det gäller framkomlighet var det mycket bra med mycket rymliga handikapptoaletter. Högt betyg om man är rullstolsburen eller använder rullator.

Centrala Gränna och Grännaberget

Gränna är en riktigt mysig sommarstad som lockar många turister. Ser man enbart till den fysiska miljön är emellertid de centrala delarna totalt värdelös om man är rullstolsburen eller använder rullator. Jag uppskattar att minst 90 % av alla affärer och fastigheter utmed den stora huvudgatan (gamla E4-an) är ej tillgängliga.  Parkeringsplatsen se bild nedan är den sämsta jag känner till. Den är kuperad och helt belagd med rundad kullersten  (värsta tänkbara underlag).

Bara att komma dit för att ta bilden nedan var mycket besvärligt.Bild: Tompa med permobil  på parkeringsplatsen. Den rundade kullerstenen gör det extremt ogästvänligt för alla som behöver hjälpmedel för att ta sig fram.

Samtidigt måste vi vara realister med. Enligt min bedömning är det enormt svårt att göra stora förbättringar.  Den förfärliga parkeringsplatsen skulle man kunna asfaltera, den kullerstensbelagda trottoaren skulle man också kunna asfaltera eller lägga platt marksten. Sen har vi den gamla bebyggelsen med alla trappor vid dörrarna  och då blir det mycket mer problematiskt. Förutom att nästan alla byggnader är gamla är trottoaren smal, det finns helt enkelt inte plats för ramper/lifter mm och vad gör man då? Att bredda trottoaren för att ge plats åt ramper eller liftar är knappast ett alternativ då huvudgatan är ganska smal. Gränna är ett bra exempel på att utveckling av hjälpmedel måste komplettera fysisk anpassning.

Däremot är tillgängligheten mycket bättre på Grännaberget och den på lokal/regional nivå välkända kafeterian uppe på berget. Det går bra att ta sig till terrassen och det finns även en handikapptoalett som funkar bra. Andréemuseet som jag besökte för några år sedan funkar bra.
Bild: Grännaberget med sin underbara utsikt  är tillgängligt. Nedanför berget ligger Gränna och i bakgrunden syns Vättern

Torsburgens naturreservat på Gotland

Funkade inte alls som jag skrivit om tidigare. Jag skickade ett mail till Gotlands länsstyrelse för att påtala de stora bristerna och fick följande svar.

Det var tråkigt att höra att din upplevelse av Torsburgen inte blev något bra. Vi arbetar ständigt med tillgängligheten i reservaten men med begränsade resurser, gällande finansiering och personal.

Vi har inte någon möjlighet att tillgängliggöra alla reservat utan arbetar med dem som lämpar sig bäst gällande tillfartsvägar, parkeringsmöjlighet och möjligheten att nå in i reservatet för att uppleva det som reservatets skydd syftar till. De reservat som vi arbetat med fram till idag är Ålarve, Folhammar, Högklint, Furillen och Grogarnsberget.

Jag är väl medveten om att vi även måste arbeta på ett bättre sätt med vår hemsida för att nå ut med information om tillgängligheten i våra reservat.

Hälsningar Lena
Lena Pettersson
Förvaltare södra Gotland
Naturvårdsenheten

Sammantaget både bra  och riktigt dåliga exempel. Om man generaliserar tycker jag man kan sammanfatta läget för fysisk tillgänglighet i Sverige så här:

Nya lokaler brukar det funka bra men ju äldre byggnaderna blir desto sämre. Angående naturreservat finns det exempel som funkar mycket bättre än Torsburgen. Ett exempel är Dumme Mosse utanför Jönköping. Vad gäller Gränna centrum finns det bara i närområdet flera exempel till, t.e.x. centrala Eksjö som har samma problem. Även i centrala Jönköping är tillgängligheten på flera gator bristfällig av samma annledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar